Conference on the Environmental Archaeology of European Cities

Conference on the Environmental Archaeology of European Cities

Van 27 tot 29 mei 2015 wordt een conferentie georganiseerd over de ‘Environmental Archaeology’ van Europese steden. De thema’s die aan bod komen zijn ondermeer: urban site formation, urban environment, economische activiteiten en het persoonlijke leven van de stadsinwoners. De conferentie vindt plaats in het Museum voor Natuurwetenschappen en is een co-organisatie van dit instituut, de Directie Monumenten en Landschappen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Vrije Universiteit Brussel en de KU Leuven. (more…)

Opstart en enquête archeologische vakvereniging

Opstart en enquête archeologische vakvereniging

Om een aantal steeds groter wordende problemen binnen de Vlaamse archeologie te bespreken, staken enkele gemotiveerde archeologen onlangs de koppen bij elkaar. Al te vaak worden grote opgravingen op kortere termijn en met minder middelen uitgevoerd, en dit ten koste van zowel de kwaliteit van de opgraving als de werkomstandigheden van de archeoloog. Daarom leek het noodzakelijk de krachten te bundelen onder de vorm van een vakvereniging. Naast de reeds bestaande werkgeversorganisatie (VONA) wilt de vakvereniging de terreinarcheologen verenigen, een stem geven en hun belangen behartigen.  (more…)

Vrijwilligers en stagiairs gezocht voor archeologisch registratieproject

Vrijwilligers en stagiairs gezocht voor archeologisch registratieproject

Overleg Cultuur Regio Kortrijk, een projectvereniging waarin dertien gemeentes rond cultuur en erfgoed samenwerken, is voor de uitvoering van het depotproject ‘Ten Gronde’ op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers of stage studenten. De stagiairs en/of vrijwilligers worden in de zomer van 2014 ingeschakeld voor de hulp bij basisregistratie en herverpakking van de archeologische collecties in diverse musea in de regio Kortrijk. Je gaat aan de slag in Wervik, Menen of Kortrijk.

(more…)

Beschermd ‘Hooghuis’ in Doel verhuist naar Prosperpolder

Beschermd ‘Hooghuis’ in Doel verhuist naar Prosperpolder

Vandaag ondertekende Vlaams minister Geert Bourgeois het convenant dat het behoud van het Hooghuis, een beschermd monument in Doel (Beveren-Waas), verzekert. Het Hooghuis zal in 2015 verhuizen naar Prosperpolder, en daar een nieuwe bestemming krijgen. De details van deze verplaatsing zijn nu bekrachtigd in dit convenant tussen de Vlaamse overheid en de betrokken actoren. Het behoud van het Hooghuis is één van de milderende maatregelen voor de ontwikkeling van de haven van Antwerpen. Momenteel loopt een verplaatsingsstudie ter voorbereiding van dit unieke project.

(more…)

Restanten oudste stadsomwalling Oudenaarde blootgelegd

Restanten oudste stadsomwalling Oudenaarde blootgelegd

In het voorjaar van 2014 voerde Solva een archeologisch onderzoek uit in de Broodstraat in Oudenaarde. Het onderzoek situeerde zich op de locatie van een brugovergang over een meander van de Schelde die gedempt is in de jaren ’50 van de 20ste eeuw. De resultaten van de opgravingen overtroffen de verwachtingen van de archeologen. Naast de resten van een middeleeuwse brug over de Schelde kwamen ook restanten van de oudste stadsomwalling rond Oudenaarde aan het licht.

(more…)

Boer vindt land. Vlaamse migranten en Noord-Amerika

Boer vindt land. Vlaamse migranten en Noord-Amerika

Vanaf morgen loopt in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster in Gent de tentoonstelling ‘Boer vindt land. Vlaamse migranten en Noord-Amerika’. In de 19de, maar ook nog in de eerste helft van de 20ste eeuw, verlieten heel wat Vlamingen hun geboortestreek in de hoop op een beter bestaan. Dat kwam door de weinig rooskleurige, vaak zelfs penibele economische omstandigheden, vooral op het platteland. Tienduizenden van hen trokken naar Noord-Amerika.

(more…)

Bellewaarde en zijn turbulente oorlogsverleden

Bellewaarde en zijn turbulente oorlogsverleden

In het recentste nummer van het tijdschrift ‘M&L – Monumenten, Landschappen & Archeologie’ (jaargang 33, nr. 3) is een interessante bijdrage opgenomen over het turbulente oorlogsverleden van Bellewaarde (Ieper). Vooral in het Bellewaardebos, dat sinds de oorlog vrijwel onaangeroerd bleef, zijn nog talrijke sporen van de Groote Oorlog aanwezig. In het landschap konden dankzij historisch, archeologisch en geofysisch onderzoek heel wat sporen in kaart gebracht worden, waardoor de oorlog en de barre leefomstandigheden er plots heel tastbaar aanwezig zijn.

(more…)

Een motteburcht ontdekt te Sint-Antelinks

Een motteburcht ontdekt te Sint-Antelinks

In de reeks ‘Kastelen in Herzele’ presenteert de lokale heemkundige kring ‘De Hellebaard’ de nieuw ontdekte motte De Berg van Beveren, gelegen op de grens van Sint-Antelinks (Herzele) en Aspelare (Ninove). Deze motte werd ontdekt door een combinatie van historisch onderzoek door Dirk Van De Perre en systematische terreinprospectie door Luk Beeckmans, in samenwerking met de Werkgroep Archeologie Quadriga.

(more…)