Opgravingsresultaten Bourgondisch kasteel in Oudenaarde gepubliceerd

In Oudenaarde kregen archeologen van SOLVA vorige zomer de kans om een deel van de funderingen van het verdwenen Bourgondisch kasteel op te graven. Het kasteel op de rechteroever van de Schelde werd rond 1400 opgericht in opdracht van de Bourgondische hertog Filips de Stoute. Ondertussen zijn de resultaten van het archeologisch onderzoek verwerkt en gepubliceerd in een uitgebreid rapport.

Continue reading

Kasteel van Hoeilaart voorlopig beschermd als monument

Vlaams minister Geert Bourgeois heeft het kasteel van Hoeilaart voorlopig beschermd als monument. Het neogotische kasteel werd in 1858 gebouwd in opdracht van de adellijke familie de Man. De plannen werden getekend door de Antwerpse architect Jozef Claes. Na de Eerste Wereldoorlog werd het kasteel aan het gemeentebestuur verkocht en omgevormd tot gemeentehuis.

Continue reading

BNA-Contactdagen op 4-5 april in Mechelen: het programma

Op 4 en 5 april is Mechelen gaststad voor de 17de BNA-Contactdagen. De jaarlijkse hoogmis voor Belgische en Nederlandse archeologen en bouwhistorici brengt dit jaar een brede waaier aan onderwerpen met thema’s als ‘pelgrimsinsignes’, ‘de materiële cultuur van de lange 19de eeuw’, ‘de profundis, wat menselijke resten ons vertellen’ en ‘weelderig wonen’ (stadspaleizen, buitenplaatsen…).

Het volledige programma en meer info vind je op www.mechelen.be/bna-2019. Het inschrijvingsgeld bedraagt 80 euro voor beide dagen en 50 euro voor één dag (studenten betalen respectievelijk 50 en 30 euro). Inschrijven kan tot 27 maart.


De neolithische oven van Kortrijk verder onderzocht

In de lente van 2015 troffen archeologen van BAAC Vlaanderen langs de Schaapdreef in Kortrijk de restanten van een neolithische oven aan. Na afloop van het veldwerk is de oven verder onderzocht door archeologen en geologen van de Universiteit Gent in samenwerking met BAAC Vlaanderen en GATE bvba. De resultaten van het onderzoek zijn nu gepubliceerd in het tijdschrift Antiquity.

Continue reading

Romeinendag op zaterdag 27 april in Namen: het programma

Het programma van de Romeinendag op zaterdag 27 april is bekend. De dag, die plaatsvindt in de Moulins de Beez in Namen, biedt een ontmoetings- en overlegforum voor iedereen die geïnteresseerd is in de Gallo-Romeinse periode in onze regio. De lezingen en posters hebben betrekking op de actualiteit van het archeologisch onderzoek, de opgravingen en vondsten van het jaar 2018, of op langdurig onderzoek dat onlangs werd afgesloten. Het inschrijvingsgeld, inclusief de brochure, bedraagt 20 euro. Inschrijven kan nog tot 19 april. Het volledige programma, alle praktische informatie en het inschrijvingsformulier vind je op signaromana.wordpress.com.

Continue reading

Levensgrote muurschildering van Bacchus voorgesteld in Tongeren

Waar nu het Gallo-Romeins Museum staat, woonden 1800 jaar geleden de rijkste ‘Tongenaren’. Dat blijkt uit de resultaten van opgravingen die in 2006 gebeurden naar aanleiding van de verbouwing van het Gallo-Romeins Museum. Tijdens de opgravingen kwamen fragmenten van luxueuze muurschilderingen aan het licht.
Een belangrijk paneel liet het museum restaureren. Het toont Bacchus, de Romeinse god van de wijn, gezeten op een luipaard. De voor ons regio erg zeldzame schildering is vanaf nu te zien in de permanente tentoonstelling.

Continue reading

Poperinge Ondersteboven

Naar jaarlijkse traditie geeft streekarcheoloog Jan Decorte (ARCHEO7) op vrijdag 22 februari een boeiende lezing, waarin hij een blikt werpt op de Poperingse ondergrond. Waar in andere jaren het recente onderzoek van het voorbije jaar in de kijker wordt geplaatst, zal deze keer een overzicht gegeven worden doorheen de tijdsperiodes met de daaraan gekoppelde vondsten.

Continue reading

Micromorfologie geeft inzicht in ontstaan zwarte lagen Tongeren

Bij opgravingen in Tongeren worden geregeld zwarte lagen aangetroffen, die dateren uit de Romeinse of de vroeg-middeleeuwse periode. Aan de hand van micromorfologisch onderzoek en de studie van fytolieten hebben onderzoekers, onder leiding van dr. Barbora Wouters, meer inzicht gekregen in het ontstaan van deze zwarte lagen. Het onderzoek toont aan dat er uiteenlopende activiteiten en vormingsprocessen aan de basis liggen van het ontstaan van de verschillende lagen. De resultaten werden gepubliceerd in het vaktijdschrift Geoarchaeology.

Continue reading