ARON bvba zoekt junior archeoloog

aronlogo16Het archeologische projectbureau ARON bvba uit Tongeren is op zoek naar een gemotiveerde junior archeoloog (m/v) voor verschillende opgravingen en vooronderzoeken. Het werk situeert zich in de hele provincie Limburg, met het accent op Tongeren en het Maasland. Er wordt van je verwacht dat je zowel in groep als zelfstandig kan werken. Ervaring in veldwerk, en in het werken in Access en Autocad zijn een pluspunt. Wegens de aard van het werk is het in het bezit zijn van een rijbewijs een noodzaak. Kans op vaste indiensttreding. Geïnteresseerden kunnen tot hun CV doorsturen naar elke.wesemael@aron-online.be.

Boek en app onthullen het verleden onder De Krook in Gent

Voor de bouw van bibliotheek De Krook voerden de Gentse stadsarcheologen een groots opgezet archeologisch onderzoek uit. Daarbij kwam een leerlooierssite uit de middeleeuwen bloot te liggen. Een nieuw boek en een app geven een inkijk in de geschiedenis van de Krooksite en de archeologische vondsten die de site blootgaf.

Continue reading

Archeologie 2017: rapport evalueert effecten nieuw archeologiebeleid

Het agentschap Onroerend Erfgoed evalueert ieder jaar de effecten van het archeologiehoofdstuk in het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet. Deze week werd het rapport van het werkjaar 2017 gepubliceerd. Het rapport schetst het kader van de archeologische erfgoedzorg in Vlaanderen en bespreekt de effecten daarvan op de betrokken actoren, op het bouw- en vergunningsproces, de financiële effecten en de resultaten die het archeologisch onderzoek opleverde. Op basis van de resultaten formuleerde het agentschap verschillende engagementen en aanbevelingen over de eigen werking, de regelgeving en toekomstige evaluaties.

Je vindt het volledige evaluatierapport op www.onroerenderfgoed.be.

Doe mee aan Open Monumentendag!

Op zondag 9 september vindt de 30ste editie van Open Monumentendag plaats. Samen met een heleboel lokale organisatoren zet Herita die dag de deuren open van honderden bekende en minder bekende monumenten. Is jouw woning een verborgen erfgoedpareltje? Werk je op een unieke historische locatie? Doe mee aan Open Monumentendag en toon je erfgoed aan iedereen! Aanmelden voor deelname kan tot 20 juli. Je vindt alle info op openmonumenten.be.

Oproep projectsubsidies archeologisch synteseonderzoek gelanceerd

Vandaag lanceerde de Vlaamse regering de projectoproep voor het indienen van projectvoorstellen rond archeologisch syntheseonderzoek. “Met 1 miljoen euro willen we het onderzoek over reeds vergaarde archeologische kennis voor een breed publiek ontsluiten,” aldus Vlaams minister Geert Bourgeois. De oproep staat open voor de gehele archeologische sector, zowel de uitvoerende (private) archeologiebedrijven als de wetenschappelijke instellingen en (boven)lokale overheidsdiensten. Samenwerking wordt sterk aanbevolen.

Continue reading

Nieuw licht op wetsteendeposities in Gallo-Romeinse boerderijen

Bij opgravingen van Gallo-Romeinse boerderijen in onze contreien worden vaak wetstenen aangetroffen, die voornamelijk in de paalgaten werden begraven. De wetstenen kregen zo een rituele betekenis voor de bouwer van het huis. Sibrecht Reniere en Wim De Clercq (UGent) deden onderzoek naar het voorkomen van wetstenen op 30 Gallo-Romeinse sites. Ze publiceerden hun resultaten nu in het ‘Journal of Anthropological Archaeology’. Lees het volledige artikel op elsevier.com.

Fundamenten historische Schijnbroekhoeve in Deurne blootgelegd

Bij opgravingen in het kader van de aanleg van het Park Groot Schijn hebben de Antwerpse stadsarcheologen de fundamenten van de historische Schijnbroekhoeve blootgelegd. De ‘hoeven van Scinbroek’, oorspronkelijk twee omwaterde boerderijen, worden al vermeld in de 12de en 13de eeuw. In de loop der eeuwen zijn ze verschillende keren afgebrand en heropgebouwd. De gevonden resten zijn van een hoeve die terug te vinden is op 17de-eeuwse kaarten.

Continue reading

Omgaan met terrassen en publiciteit in een erfgoedomgeving

Hoe verzoen je het plaatsen van terrassen en/of publiciteit met een erfgoedomgeving? In twee nieuwe publicaties geeft het agentschap Onroerend Erfgoed meer tekst en uitleg over onder andere de juridische aspecten, verschillende mogelijkheden en praktijkvoorbeelden.

Continue reading