Relicta 11 van de persen gerold

Relicta 11 van de persen gerold

Zopas verscheen het elfde nummer van ‘Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen’, het wetenschappelijke tijdschrift van het agentschap Onroerend Erfgoed. Relicta 11 is volledig gewijd aan Romeinse archeologie. Een eerste omvangrijke bijdrage stelt het archeologisch onderzoek aan de Sacramentstraat in Tongeren voor en in een tweede artikel komen we meer te weten over nieuwe inzichten in de lay-out, het verdedigingssysteem en de bewoningsgeschiedenis van het het Romeinse castellum van Oudenburg.

(more…)

Het relaas van de Romeinen in de Benelux

Het relaas van de Romeinen in de Benelux

Vloektabletten, wachttorens, mijlpalen en tumuli: het zijn overblijfselen uit de tijd dat België en Nederland tot het Romeinse rijk behoorden. Een bekend beeld is dat van Romeinse soldaten en hun verblijfplaatsen, maar hoe groots was hun geschiedenis in onze streken? In zijn recentste publicatie ‘Romeinse sporen’ geeft Herman Clerinx het antwoord op deze vragen. In de rijk geïllustreerde reisgids neemt hij de lezer mee naar de honderden plekken waar de Romeinse geschiedenis nog altijd te vinden is.

(more…)

‘Erfgoed Brussel’ focust op herinnering

‘Erfgoed Brussel’ focust op herinnering

De 26e editie van de Brusselse Open Monumentendagen, met als thema ‘Geschiedenis en Herinnering’, werd vorig weekend een groot succes. Zoals de voorbije jaren werd ook weer een speciaal dubbelnummer van het tijdschrift ‘Erfgoed Brussel’ gewijd aan het OMD-thema, dat ons in de eerste plaats wilde bewustmaken van de betekenis van onze monumenten en landschappen, voorbij hun stilistische of technische kenmerken. Onroerend erfgoed is namelijk altijd betekenisvol, en in een stad als Brussel heeft zowat elk gebouw, straat of plein, boom of kassei wel een verhaal te vertellen.

(more…)

Symposium Mortuary Archaeology: call for papers

Symposium Mortuary Archaeology: call for papers

De Stichting Archaeological Dialogues organiseert op 22 april 2015 aan de Universiteit Leiden een symposium over de methodologie en theorie van grafveldonderzoek. Voor dit symposium is men op zoek naar sprekers die een voordracht willen houden binnen één van de volgende de thema’s: ‘Excavation, publication and theory’, ‘Integrating scientific methods’ en ‘Anthropology: guidepost or decoy?’. De voorkeur gaat uit naar bijdragen in het Engels. De volledige call for papers is te vinden op www.archaeologicaldialogues.nl.

Middeleeuwse gewelfschildering ontdekt in O.L.V.-kerk Brugge

Middeleeuwse gewelfschildering ontdekt in O.L.V.-kerk Brugge

Bij de interieurrestauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge werd onlangs een middeleeuwse schildering ontdekt op het gewelf van de kooromgang voor de bidtribune van Lodewijk van Gruuthuse. De gewelfschilderingen werden wellicht aangebracht bij de bouw van de bidtribune. Het medaillon met de madonna in een ruitvormige achtergrond is vrij uniek te noemen. Op de schildering werd het jaartal 1469 ontdekt, weliswaar in gehavende, bijna onleesbare cijfers. Wie de schildering gemaakt zou hebben is nog niet geweten. Lees meer over deze vondst in deze blog op onroerenderfgoed.be.

De donjon van Nevele: versteend, versterkt, verborgen!

De donjon van Nevele: versteend, versterkt, verborgen!

De heemkundige kring Het Land van Nevele stelde onlangs zijn nieuwste publictie voor: ‘Versteend, versterkt, verborgen! De resten van de donjon van Nevele van nabij en in een ruimere context bekeken’. Deze speciale uitgave handelt over de geschiedenis van de donjon en het oude kasteel van Nevele en de laatste historische bevindingen hieromtrent. Hoofdauteur Luc Bauters, provinciaal erfgoedconsulent, kreeg voor de publicatie de medewerking van verschillende heemkundige onderzoekers.

(more…)

Studiedag: plattelandskerkhoven in Vlaams-Brabant

Studiedag: plattelandskerkhoven in Vlaams-Brabant

Op 24 oktober vindt in Leuven een studiedag plaats over de inventarisatie, het beheer en de herwaardering van plattelandskerkhoven in Vlaams-Brabant. De studiedag hangt samen met de uitgave van een draaiboek, ontwikkeld tijdens een herwaarderingsproject van de kerkhoven van Wolfsdonk en Langdorp. De vele betrokkenen kunnen met dit draaiboek aan de slag om hun funerair erfgoed, dat op plattelandskerkhoven vaak meer divers is dan op stedelijke begraafplaatsen, zinvol en duurzaam te beheren. Meer informatie over deze studiedag vind je op www.vlaamsbrabant.be.

Nieuwe aardgasleiding leidt tot ontdekkingen in frontstreek

Nieuwe aardgasleiding leidt tot ontdekkingen in frontstreek

Op het tracé van de toekomstige aardgasleiding van Fluxys tussen Alveringem en Maldegem, dat dwars door de WO I-frontzone loopt, voeren archeologen al enkele maanden onderzoek uit. Dit leidde tot de afbakening en opgraving van 24 zones, waarvan er heel wat met WO I te maken hebben. Opvallend is dat een groot deel van de sporen niet gekend was uit luchtfoto’s of andere bronnen. Daarnaast werden ook oudere sporen aangetroffen, waaronder een zeldzaam middeleeuws pottenbakkersatelier en enkele Romeinse begravingen. Meer info vind je op www.onroerenderfgoed.be.

(more…)