Provincie Vlaams-Brabant zoekt bestuurssecretaris erfgoed

De provincie Vlaams-Brabant zoekt momenteel een voltijdse, tijdelijke bestuurssecretaris erfgoed (m/v) via een vervangingsovereenkomst. Hij/zij zal instaan voor de ondersteuning van (nieuwe) intergemeentelijke onroerend-erfgoeddiensten (IOED’s) in Vlaams-Brabant en voor de ondersteuning van IOED De Merode in het bijzonder. Solliciteren voor deze functie kan nog tot en met 19 december.

Je vindt de volledige vacature op vacatures.vlaamsbrabant.be.

Het zuidwestelijk grafveld van Tongeren-Paardsweidestraat

Op woensdag 18 december organiseert de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie de lezing ‘Het zuidwestelijk grafveld van Tongeren-Paardsweidestraat’. Gastspreker is Annelies De Raymaeker (Studiebureau Archeologie).

De ontwikkeling van de laatste grote verkaveling aan de rand van de stad Tongeren was voor archeologen de laatste kans om er op zoek te gaan naar waardevolle vondsten. Het projectgebied op de Heufkensberg in Koninksem maakte in het verleden immers deel uit van het zuidwestelijke grafveld, dat een van de drie bekendste Romeinse grafvelden rond de stad is. Aangezien het zelden voorkomt dat dergelijke grote percelen samen in ontwikkeling gaan, was het een bijzondere kans voor Studiebureau Archeologie om het terrein te onderzoeken.

De experts legden een grafveld uit de 1ste tot 4de eeuw na Chr. bloot, met bijna 100 oude graven en een Gallo-Romeinse tumulus. Ze vonden 54 crematiegraven, 11 inhumatiegraven met skeletten en 17 rituele aardwerken. Verder werd een 30-tal greppels en grachten onderzocht, wat leidde tot de ontdekking van een ‘kringgreppel’, een restant van een grafheuvel. Projectontwikkelaar Kolmont zal alle vondsten schenken aan de stad Tongeren en aan het Gallo-Romeins Museum.

Praktisch: de lezing start om 20u in de UA-Stadscampus (Rodestraat 14, Antwerpen). De toegang is gratis. De lezing wordt georganiseerd i.s.m. de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen.

Boechout-Mussenhoevelaan. Wonen, vieren en rouwen aan de Rollebeek

Op de voorbije Archeologiedag van de provincie Antwerpen werd ook een nieuwe brochure voorgesteld, die een recente opgraving in Boechout belicht. Het onderzoek aan de Mussenhoevelaan biedt niet alleen een inkijk in een boerenerf uit de vroege ijzertijd. Vanaf de midden-ijzertijd werden op deze plek nabij de Rollebeek complexe grachtenstructuren aangelegd die eeuwenlang een rol zouden spelen in de dodenvieringen van de plaatselijke gemeenschap. In de Merovingsche periode tenslotte begroef een familie hier haar doden. De brochure geeft een overzicht van alle opgravingsresultaten en gaat dieper in op enkele vondsten.

Deze gratis brochure is verkrijgbaar bij de dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen via 03/240.64.14 of erfgoed@provincieantwerpen.be. Meer info over de brochurereeks ‘Uit het depot’ vind je op www.provincieantwerpen.be.

Timber for the trenches: de herkomst van archeologisch hout uit WO I

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vereiste de bouw en het onderhoud van het westelijk front in Noordwest-Europa enorme hoeveelheden hout. Hoewel bij archeologisch onderzoek geregeld houten structuren en voorwerpen worden blootgelegd, was tot nu toe nog maar weinig geweten over de herkomst van dit hout. Uit nieuw onderzoek van Kristof Haneca (agentschap Onroerend Erfgoed) blijkt dat het gebruikte hout vooral afkomstig was van snelgroeiende Europese boomsoorten, maar er is ook bewijs voor de invoer van Noord-Amerikaans hout. Haneca en zijn collega’s publiceerden de resultaten van hun onderzoek in het nieuwe nummer van het wetenschappelijk tijdschrift Antiquity. 

Lees het volledige artikel: Timber for the trenches: a new perspective on archaeological wood from First World War trenches in Flanders Fields

Monument Vandekerckhove zoekt projectleider archeologie

Monument Vandekerckhove NV is momenteel op zoek naar een projectleider archeologie (m/v). Hij/zij zal instaan voor de planning en organisatie van de archeologische sites en dit van bestelling tot eindrapportage. Kandidaten beschikken over een masterdiploma archeologie en hebben voldoende terreinervaring om een erkenningsaanvraag te kunnen indienen.  Ze hebben ook ervaring met archeologienota’s, en een goede kennis van de Code van Goede Praktijk. Je vindt de volledige vacature op www.monument.be.

Procedures bij de vondst van menselijk skeletmateriaal

Wie moet je contacteren wanneer je menselijk skeletmateriaal vindt, toevallig of tijdens een archeologisch onderzoek? Wat is de rol van de politie? Wanneer komen de militaire overheden in het vizier? Wanneer is er sprake van een verdacht overlijden? Hoe ver ga je als archeoloog met de registratie van de menselijke resten? Deze en nog vele andere vragen komen aan bod in een nieuwe richtlijn die het agentschap Onroerend Erfgoed opstelde. Er is bovendien bijzondere aandacht voor oorlogsslachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Deze richtlijn kwam tot stand na intensief overleg tussen het agentschap, de politie,  militaire overheden, het parket en de gouverneur van West-Vlaanderen.

Download de richtlijn (pdf)

Onroerenderfgoedprijs 2019 gaat op zoek naar ‘verborgen parels’

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert in 2019 voor de vierde keer de Onroerenderfgoedprijs. Met de prijs wil men initiatiefnemers en opdrachtgevers belonen die erfgoed voorbeeldig beheren. In 2019 staat de prijs in het teken van ‘verborgen parels’: erfgoed dat niet publiek toegankelijk is. Het kan gaan om bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed, en zowel particulieren, openbare besturen als andere initiatiefnemers kunnen tot en met 1 maart 2019 een project indienen. De winnaar van de prijs krijgt 15.000 euro, en twee laureaten ontvangen 2500 euro. Ook het grote publiek kan stemmen op zijn favoriete laureaat. Je vindt alle informatie op www.onroerenderfgoedprijs.be.

Lezing: het archeologisch onderzoek op het marktplein van Lede

Ook in Lede kan je op donderdag 13 december naar een archeologische lezing. Aan de realisatie van het vernieuwde marktplein van Lede ging een grondig archeologisch onderzoek vooraf. Archeoloog Tomas Bradt zal om 20u de verrassende ontdekkingen deskundig uit de doeken doen in GC De Volkskring (Kasteeldreef 18, Lede). Na de lezing is de bar open om het archeologisch stof door te spoelen. De toegang is gratis. Meer info op www.heemschutlede.be.