Hoe gebruik je de Schadeatlas archeologische materialen?

Onlangs publiceerde de Provincie Oost-Vlaanderen de ‘Schadeatlas archeologische materialen’, bedoeld om schadebeelden in archeologische collecties te herkennen. Maar hoe gebruik je deze publicatie als collectiebeheerder nu concreet in jouw depot of museum? Op woensdag 30 september organiseert de provincie een vormingsdag over het gebruik van de schadeatlas, gedoceerd door Natalie Cleeren. Tijdens deze dag is er ook een praktische workshop, en je mag eigen voorwerpen meebrengen om de schadeatlas te testen. Meer info vind je op www.oost-vlaanderen.be.

FODIO zoekt tijdelijke medewerker

fodio3Het archeologiebedrijf FODIO bvba is op zoek naar een tijdelijke medewerker (m/v) voor een project in de Antwerpse Kempen.

Geïnteresseerden kunnen solliciteren via fodio@fodio.be.

“Financiering archeologiebeleid op termijn onhoudbaar”

Er is dringend nood aan een structurele oplossing voor de financiering van het onroerenderfgoedbeleid en in het bijzonder het archeologiebeleid. Dat stelt de Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) in haar advies over het uitvoeringsbesluit bij het hoofdstuk archeologie van het Onroerenderfgoeddecreet. De SARO meent dat de bestaande en de voorgestelde financieringsmechanismen op termijn onhoudbaar zijn. Zo is het voorziene budget voor de premie voor buitensporige opgravingskosten ruimschoots onvoldoende. Bovendien is het niet ondenkbeeldig dat – door het ontbreken van voldoende stimuli – het archeologisch solidariteitsfonds een louter theoretisch instrument blijft. De bezorgdheid over de financiering hangt voor de SARO nauw samen met de nood aan een groter maatschappelijk draagvlak voor onroerend erfgoed en archeologie.

Lees meer: download het volledige advies (pdf)

Duizenden historische kaarten ontsloten op Cartesius.be

Op de nieuwe website www.cartesius.be vind je voortaan de grootste en rijkste online cartografische collectie van België en Centraal-Afrika. In het Cartesius-project ontsluiten de Koninklijke Bibliotheek van België, het Rijksarchief, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en het Nationaal Geografisch Instituut voor het eerst samen hun historische geografische gegevens voor het grote publiek.

Continue reading

Opgraving Kerkhove brengt eerste vondsten aan het licht

Archeologen van de Universiteit Gent hebben in het West-Vlaamse Kerkhove onder meer een Romeinse weg en prehistorische werktuigen gevonden. Het zijn de eerste resultaten van een grootschalig onderzoek dat nog anderhalf jaar zal duren.

Continue reading

KIK voert opgravingen uit in Menorca

prior-1Van 20 september tot 11 oktober organiseert het labo radiokoolstofdatering van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) een opgraving op het Spaanse eiland Menorca. Bedoeling is om meer informatie te krijgen over het speciale crematieritueel dat in de IJzertijd op Menorca werd toegepast. De opgravingen gebeuren in samenwerking met de Universiteit Gent en met de hulp van vrijwilligers van de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie.

Continue reading

Kerken en kapellen in Gent: ook een archeologisch verhaal

In het kader van Open Monumentendag organiseert de Stad Gent op donderdag 10 september de voordrachtavond ‘Kerken en kapellen in Gent: ook een archeologisch verhaal’. Naar jaarlijkse traditie neemt Marie Christine Laleman je mee in een verhaal over veertig jaar archeologisch onderzoek in en rond Gent en hoe de resultaten hiervan bijdroegen tot de huidige kennis over kerken en kapellen.

Continue reading

Gezocht: medewerker veiligheidszorg religieus erfgoed

Voor de uitbouw van zijn werking rond veiligheidszorg in parochiekerken is het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) momenteel op zoek naar een deeltijdse medewerker veiligheidszorg religieus erfgoed (m/v). Solliciteren voor deze functie kan nog tot 15 september. Je vindt de volledige vacature op crkc.be.