Agentschap stelt Erfgoedbalans voor

Het agentschap Onroerend Erfgoed stelt vandaag de Erfgoedbalans 2017 voor. De Erfgoedbalans, die al werd aangekondigd in de beleidsnota onroerend erfgoed van 2009, is een eerste stap naar een nieuwe manier van monitoren en naar een effectieve beleidseffectenmeting. Het rapport is een momentopname, dat de grote tendensen in het beleid zichtbaar maakt en hiaten in de beleidsinzichten toont.

Meer informatie over de Erfgoedbalans 2017 vind je op www.onroerenderfgoed.be. Je kunt er het document ook digitaal downloaden.

Infodag over archeologie in Vlaams-Brabant op 21 oktober

De informatiedag archeologie in Vlaams-Brabant vindt dit jaar plaats in Zoutleeuw, op zaterdag 21 oktober. De lezingen in de voormiddag werpen een licht op enkele belangrijke opgravingen in Vlaams-Brabant. In de namiddag staat een gegidste wandeltocht langs de vesten en de beschermde citadel op het programma. Op deze dag, die speciaal bedoeld is voor amateurarcheologen, verenigingen en vrijwilligers, zijn alle geinteresseerden welkom. Er is ook ruimte om vondsten te melden.

De infodag is volledig gratis, inschrijven is echter wel verplicht. Het volledige programma en een inschrijvingsformulier vind je op www.vlaamsbrabant.be

Middeleeuwse boomstamwaterput gevonden in Merelbeke

In Merelbeke voerden de archeologen van De Logi & Hoorne de afgelopen weken in opdracht van het OCMW Merelbeke een kleine opgraving uit naar aanleiding van de aanleg van een nieuw lokaal dienstencentrum. Op het aangrenzende terrein werd in 2001-2003 al een middeleeuwse nederzetting en vroegmiddeleeuws grafveld opgegraven. Een proefsleuvenonderzoek eind 2015 wees ook op de aanwezigheid van archeologische restanten op de OCMW-site.

Continue reading

Kipdorpbastion in Antwerpen komt na 150 jaar weer aan het licht

Na 150 jaar komt de Kipdorpsite in Antwerpen weer aan het licht. Momenteel is het bastion volledig te zien en wordt het startschot gegeven om de brug vrij te graven. De kazematvloeren van het bastion worden eind deze week verwijderd. De brug maakt vanaf 2019 onderdeel uit van het vernieuwde Operaplein.

Continue reading

Het Wijnpershuis in Leuven. Een leven vol herbestemmingen

Naar aanleiding van de recent afgeronde restauratie van het Wijnpershuis in Leuven publiceerde OKV een erfgoedgids over het 16de-eeuwse gebouw. Aan de hand van historisch beeldmateriaal en nieuwe bouwhistorische en archeologische inzichten biedt de publicatie de lezer een geschiedenis van de functionele en stilistische ingrepen aan het sinds 1938 beschermde Wijnpershuis.

Continue reading

RAAP België zoekt drie archeologen

Om zijn diensten verder uit te bouwen is het archeologisch onderzoeksbureau RAAP België op zoek naar drie enthousiaste collega’s (m/v): een landschapsarcheoloog, een archeoloog en een junior archeoloog. Solliciteren voor deze functies kan tot en met 15 oktober. Je vindt de volledige vacatures op www.raap.be.

Voor vragen kun je contact opnemen met Caroline Ryssaert (0498/44.16.99).

Ontdek de archeologische projecten van SOLVA op nieuwe website

Sinds kort heeft SOLVA een nieuw logo en nieuwe huisstijl. Ook de website werd onder handen genomen. Ben je benieuwd naar de archeologische sites in het zuiden van Oost-Vlaanderen? Op de nieuwe website ontdek je welke verborgen geschiedenissen de voorbije jaren weer het daglicht zagen.

Continue reading

Leem & Archeologie op 14 oktober

Tien jaar geleden werd, toen nog door de ZOLAD, een klein symposium georganiseerd rond de resultaten van archeologisch onderzoek in de Zuidoost-Limburgse leemgroeves. Tien jaar na de vorige editie is het tijd voor een nieuwe stand van zaken. Verschillende archeologen presenteren op zaterdag 14 oktober in Kleine Spouwen (Bilzen) de resultaten van hun veldwerk van de voorbije jaren.

Continue reading