Fysische antropologie aan de UGent

Bij de aanstaande opening van het nieuwe academiejaar zullen meer dan 60 nieuwe studenten Archeologie voor een opleiding aan de Universiteit Gent kiezen. De vakgroep Archeologie start ook een aanpassing in haar opleidingsaanbod op. Dit zal gedurende de volgende twee jaren enkele wijzigingen ondergaan die inspelen op de snelle en boeiende evoluties in het professionele en academische landschap.

Continue reading

Excursie langs de laatmiddeleeuwse havens in de Zwinstreek

Op dinsdag 24 september organiseert het Project Zwinstreek Zonder Grenzen een busexcursie waarop verschillende locaties tussen Damme en Sluis worden bezocht die kenmerkend zijn voor de middeleeuwse archeologie van de Zwinstreek. Geoloog Roland Dreesen en archeoloog Wim De Clercq vertellen je alles over de laatmiddeleeuwse havens van het voormalige Zwin. Deelname aan de excursie kost 15 euro. Je vindt alle informatie over deze activiteit op uitinvlaanderen.be.

Metaaltijdendag op vrijdag 4 oktober in Amersfoort

Op vrijdag 4 oktober vindt in Amersfoort (NL) de zevende Metaaltijdendag plaats, met als centraal thema ‘Uiterlijk vertoon. Pracht, dracht en identiteit in de metaaltijden’. Deze dag, een initiatief van de Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland, wil een platform bieden voor archeologen geïnteresseerd in de archeologie van de metaaltijden van Nederland. Je vindt het programma en alle praktische informatie op de website www.metaaltijden.nl.

Omgaan met ruïnes en archeologische resten: WTA-studiedag op 11 oktober

Op vrijdag 11 oktober organiseert WTA Nederland-Vlaanderen in Heerlen (Nederlands-Limburg) een studiedag over de omgang met ruïnes en archeologische resten. Tijdens de studiedag komen verschillende vragen aan bod. Wat is nodig voor een goede beleving en waardering van ruïnes? Wordt in Vlaanderen en Nederland op dezelfde manier met resten omgegaan? Wat zijn de do’s en don’ts bij consolidatie? Aan de hand van technieken en praktijkvoorbeelden wordt een en ander geïllustreerd. Zo wordt ingegaan op methoden om muren af te dekken met mortel, klei of vegetatie. Welke rol spelen de flora en fauna bij ruïnes en archeologische sites, zowel voor de beleving, de cultuurhistorische waardering als voor de instandhouding? Ook inspectie, monitoring en onderhoud van sites komen aan bod.

Meer info op www.wta-international.org.

Pottenbakkerskeuzes en economi-sche strategieën in de Romeinse tijd

Op woensdag 18 september organiseert de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA) de lezing ‘Pottenbakkerskeuzes en economische strategieën in de Romeinse tijd in het zuidelijke Menapische, Atrebatische en Nervische gebied’. Gastspreker is Sonja Willems.

Continue reading

VLM publiceert cultuurhistorisch overzicht 2017-2018

Dankzij de brede inzet van de inrichtingsinstrumenten en de zorgzame aandacht van de archeologen en landschapsdeskundigen heeft de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ook de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in het landschap en de bescherming van het aanwezige onroerend erfgoed. Deze verwezenlijkingen werden nu gebundeld in het ‘Cultuurhistorisch overzicht 2017-2018’.

Continue reading

EAA Statement on Archaeology and the Future of Democracy

Tijdens haar 25ste ledencongres, dat van 4 tot 7 september plaatsvond in de Zwitserse hoofdstad Bern, heeft de European Association of Archaeologists (EAA) een tekst goedgekeurd die als titel heeft gekregen ‘EAA 2019 Bern Statement on Archaeology and the Future of Democracy’, of kortweg ‘EAA 2019 Bern Statement’.

Continue reading

Archeologen vinden 13de-eeuwse structuren achter Antwerps stadhuis

In het kader van de aanleg van een nieuwe binnentuin achter het stadhuis van Antwerpen voeren archeologen momenteel onderzoek uit naar de vroegere bewoning van de stad. De voorbije weken vonden ze bakstenen muren, kelders, houten structuren en voorwerpen die dateren uit de 13de eeuw of vroeger.

Lees meer op www.antwerpen.be.