Erfgoedcel Leie Schelde zoekt twee erfgoedmedewerkers

De projectvereniging POLS is momenteel op zoek naar een voltijdse en een halftijdse erfgoedmedewerker (m/v) om het team van de Erfgoedcel Leie Schelde te versterken. Hun taken zijn gevarieerd: inventariseren, digitaliseren, registreren, organiseren, communiceren, ondersteunen, … maar ook publiekswerking, depotwerking en vorming. Het betreft een contract van bepaalde duur tot 31 december 2020, met de bedoeling om nadien te verlengen (onder voorbehoud van een voortzetting van de subsidies voor de erfgoedcel). Solliciteren voor deze functies kan tot 8 september. Je vindt de volledige vacature op www.polsregio.be.

Opgraving in Wortegem levert vondsten van neolithicum tot WO II op

Deze week publiceerden de archeologen van SOLVA Dienst Archeologie​ het rapport over het archeologisch onderzoek dat ze enkele jaren geleden uitvoerden aan de Diepestaat in Wortegem (Wortegem-Petegem). Ze troffen er sporen aan uit het neolithicum, de Romeinse periode, de vroege en de late middeleeuwen, de postmiddeleeuwse periode en uit beide Wereldoorlogen.

Wie meer wil weten, kan het volledige rapport (pdf) downloaden.

Landschapscontactdag op 18 oktober in Oud-Turnhout: het programma

Op vrijdag 18 oktober vindt in Oud-Turnhout de 14de Landschapscontactdag plaats. Elk jaar presenteert de dag een staalkaart van recent landschapsonderzoek en relevante ontwikkelingen in de landschapswereld. Dit jaar ligt de focus op collectieve landschappen of ‘commons’, landschappen gekenmerkt door gemeenschappelijk bezit of gebruik. Het programma werd vandaag bekendgemaakt. Je vindt het volledige programma, alle praktische informatie en een inschrijvingsformulier op www.onroerenderfgoed.be.

2,4 miljoen euro voor restauratie Huis Smidt van Gelder in Antwerpen

Vlaams minister Ben Weyts, die sinds kort bevoegd is voor Onroerend Erfgoed, kent een premie van 2,4 miljoen euro toe voor de restauratie van het voormalige museum Smidt van Gelder aan de Belgiëlei in Antwerpen. Het imposante gebouw staat al jaren leeg, Zowel het gebouw als de historische tuin worden gerestaureerd. De bedoeling is om het gebouw te transformeren tot een half-publieke ruimte met plaats voor horeca, feestaccommodatie en conferentiezalen.

Continue reading

Ex situ 24: over Romeinse terpen, gouden kruisfibulae en duiventorens

Onlangs rolde het 24ste nummer van Ex situ van de persen. Ook deze keer staat het tijdschrift garant voor een afwisseling van interviews, verslagen en fotoreportages over Vlaamse opgravingen en Vlaamse archeologen in het buitenland. Ontdek de hele inhoud op exsitu.be en neem meteen een gratis abonnement!

Twee doctoraatsstudenten gezocht aan de KU Leuven

De KU Leuven is momenteel op zoek naar twee doctoraatsstudenten (m/v). Het gaat om twee interdisciplinaire doctoraten (Geografie-Archeologie en Geografie-Geschiedenis) met als doel het ontrafelen van de mens-milieuinteracties in Vlaamse valleigebieden. De twee Phd’s passen binnen een recent goedgekeurd onderzoeksproject aan KU Leuven met als promotoren Gert Verstraeten (Geografie), Yves Segers (Geschiedenis) en Bart Vanmontfort (Archeologie).

Er is een vacature voor de periode 500-1500 AD en een vacature voor de periode vanaf de 18de eeuw.

CAA Chapter Meeting: call for papers

Om een regionaal platform te bieden voor de uitwisseling van kennis en toepassingen op het vlak van ICT en archeologie, organiseert CAA Nederland/Vlaanderen zijn jaarlijkse chapter meeting op 29 en 30 oktober in Leuven. De bijeenkomst wordt georganiseerd de Onderzoeksgroep Archeologie van de KU Leuven, in samenwerking met het Ghent Centre for Digital Humanities. Zoals steeds is het doel van de meeting om archeologen uit de academische en commerciële wereld en archeologie-studenten samen te brengen.

Continue reading

Piramides aan de voet van de Spaanse omwalling van Antwerpen

Het recentste nummer van het tijdschrift ‘M&L – Monumenten, Landschappen & Archeologie’ (jaargang 38, nr. 3) bevat onder meer een interessante bijdrage over een merkwaardig onderdeel van de 16de-eeuwse Spaanse omwalling in Antwerpen: de ‘piramides’ aan de uiteinden van de uitspringende hoeken van de flanken. Piet Lombaerde vergelijkt deze staaltjes van vakmanschap ook met voorbeelden op oude afbeeldingen en met bewaarde relicten in Frankrijk en Italië.

Continue reading