Het Romeinse verleden van de Tongerse basiliek gepubliceerd

Onroerend Erfgoed heeft de eerste twee van vijf volumineuze boeken klaar, die verslag doen van de studie van de archeologische vondsten in de O.L.V.-basiliek in Tongeren. Het eerste deel, de vondstencatalogus, biedt per archeologisch spoor een inventaris van de gevonden voorwerpen. Het tweede bundelt de materiaalstudies. Die nemen zowel aardewerk, metalen en benen voorwerpen, leer, glas, natuursteen, textiel, als plantaardige, dierlijke en menselijke resten onder de loep.

Continue reading

Expo over opgegraven Engelse bommenwerper uit WO II in Glabbeek

In Glabbeek werden eind vorig jaar de resten van een Engelse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven. Dit weekend kan je de opgegraven onderdelen van het vliegtuig gaan bekijken op de tentoonstelling ‘Het leven in Glabbeek tijdens Wereldoorlog II’. De expo toont ook een realistisch schaalmodel van de Lancaster NN775, gemaakt door archeoloog Jan Bellemans. Voor de bemanning van het vliegtuig wordt vrijdagavond een gedenkteken ingehuldigd.

Je vindt alle informatie en het volledige programma op www.glabbeek.be.

Stad Leuven zoekt adviseur monumentenbeleid

De stad Leuven is momenteel op zoek naar een tijdelijke adviseur monumentenbeleid (m/v). Hij/zij zal meewerken aan de inventarisering van het onroerend erfgoed in de deelgemeenten van Leuven. Kandidaten beschikken over een masterdiploma monumentenzorg, en hebben kennis over bouwkundig erfgoed en de relevante wetgeving. Het gaat om een voltijds contract van een jaar, dat mogelijk verlengbaar is. Solliciteren voor deze functie kan nog tot 9 mei.

Je vindt de volledige vacature op www.leuven.be.

Stad Maaseik zoekt wetenschappelijk stafmedewerker / curator

De stad Maaseik is momenteel op zoek naar een voltijdse wetenschappelijk stafmedewerker / curator (m/v). Kandidaten beschikken over een masterdiploma, en over een gespecialiseerde kunsthistorische kennis van de periode 1200 tot 1500 met een bijzondere interesse voor de schilders Jan en Hubert van Eyck en/of vroegmiddeleeuwse religieuze kunst ofwel over een gespecialiseerde kennis van – Maaslandse – archeologie. Solliciteren voor deze functie kan nog tot 8 mei.

Je vindt de volledige vacature op www.maaseik.be.

Stad Turnhout zoekt museumconsulent activiteiten en educatie

Archief en Musea Turnhout is momenteel op zoek naar een halftijdse museumconsulent activiteiten en educatie (m/v). Hij/zij zal onder meer instaan voor het aanbod aan publieksactivteiten, de publieksbegeleiding en de educatieve programma’s bij de drie Turnhoutse musea en het stadsarchief. Kandidaten beschikken minstens over een bachelordiploma, een brede culturele interesse en een passie voor educatie. Solliciteren voor deze functie kan nog tot 2 mei.

Je vindt de volledige vacature op www.turnhout.be.

Balken Revisited: de expo

“Geef historische balken een nieuwe bestemming!” Dat was de opdracht waarmee een dertigtal kunstenaars, houtbewerkers en particulieren de voorbije maanden aan de slag gingen. De balken in kwesten betroffen een omvangrijke houtvondst die eind 2013 in het centrum van Roeselare gedaan werd. Zo’n 120 (eiken)houten balken kwamen toen aan het licht, waarvan het merendeel aangepunt was. Onderzoek leerde dat de balken als paalfundering gebruikt waren voor een historische constructie langs het water. De resultaten van de zoektocht naar een creatieve herbestemming zijn vanaf vandaag te bewonderen op de expositie ‘Balken Revisited’ van RADAR, de IOED voor regio Roeselare. De tentoonstelling loopt tot 20 mei in het SASK (Leenstraat 14, Roeselare). De toegang is gratis.

Meer info op www.bieradar.be.

Pleasing the Gods: the act of offering

In de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven opende dit weekend de 18de editie van de jaarlijkse tentoonstelling van studentenkring Alfa. Op de expo ‘Pleasing the Gods: the act of offering’ focussen de studenten archeologie dit jaar op het offeren in de oudheid. Op donderdag 27 april vindt een openingsnocturne plaats, waarop Dominick Van den Notelaer een lezing geeft over offers bij de oude Maya’s. De tentoonstelling loopt nog tot 25 juni. De inkom is gratis.

Baksteenarchitectuur in middeleeuws Vlaanderen en Brugge

Op zondag 30 april geeft Vincent Debonne, erfgoedonderzoeker bij het agentschap Onroerend Erfgoed, in het Groeningemuseum in Brugge een lezing over de middeleeuwse baksteenarchitecteuur in Vlaanderen. Tijdens zijn lezing bespreekt Debonne het ontstaan en de opkomst van baksteen als bouwmateriaal in onze contreien, een evolutie waarin Brugge overduidelijk een belangrijke rol speelde.

Continue reading