De kunst van het kleine. Verhalen over objecten uit Sagalassos

In het Anatomisch Theater in Leuven opent half maart een tentoonstelling die gewijd is aan veelzeggende objecten uit de antieke stad Sagalassos (Turkije), waar onderzoekers van de KU Leuven al jarenlang archeologisch onderzoek uitvoeren. Tegelijk verzorgt het Sagalassos Project een reeks causerieën rond de voorwerpen.

Continue reading

Programma Archaeologia Mediaevalis op 16-17 maart bekend

Vanaag werd het definitieve programma bekendgemaakt van Archaeologia Mediaevalis, het jaarlijkse colloquium voor middeleeuwse en postmiddeleeuwse archeologie. De 40ste editie van Archaeologia Mediaevalis zal plaatsvinden op donderdag 16 en vrijdag 17 maart in de Moulins de Beez in Namen. Inschrijven voor het colloquium kan nog tot 13 maart.

Continue reading

Opensleufdag op markt Harelbeke

In het kader van de heraanleg van de markt van Harelbeke vinden er momenteel archeologische opgravingen plaats op het plein. Benieuwd wat de archeologen al hebben gevonden? Op woensdag 1 maart is het grote publiek welkom op de archeologische site voor een gratis rondleiding door het team van archeologen. Er zijn rondleidingen om 14u, 14u30, 15u en 15u30. Het aantal plaatsen per rondleiding is beperkt tot 20 deelnemers. Inschrijven is gratis en kan via frieke.decreus@harelbeke.be of via 056/73.33.10.

1 miljoen euro voor de restauratie van het stadhuis van Tongeren

Vlaams minister Geert Bourgeois kent een premie van 1 miljoen euro euro toe voor de restauratie van het stadhuis van Tongeren, ook wel het ‘Praetorium’ genoemd. Het stadhuis in classicistische stijl, een mooi voorbeeld van de 18de-eeuwse Maaslandse bouwtrant, prijkt sinds 1986 op de lijst van beschermde monumenten.

Continue reading

Laatste kans om de opgravingen op de Markt in Oudenaarde te bezoeken

Op zondag 26 februari organiseert SOLVA opnieuw een rondleiding op de opgravingen op de Markt in Oudenaarde. Van 13u30 tot 17u30 geven de archeologen voor de laatste keer uitleg bij de recentste ontdekkingen. Zo kwam in één van de kelders van het oude vleeshuis een bijzondere haard met mooie schouwornamenten aan het licht. Wil je meer weten over de vondsten, bezoek dan zondag de opgraving en de tentoonstelling ‘Graven onder de Markt’ in het MOU.

Bouwsector denkt aan verzekering tegen archeologische kosten

In de commissie van het Vlaams Parlement reageerde Vlaams minister Geert Bourgeois vandaag op de kritiek van volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) over de huidige archeologie-regelgeving. “De reacties uit het veld op de recente bijsturingen van de archeologienota zijn positief, zowel bij het bouwoverleg en de architecten als bij de archeologen zelf,” aldus Bourgeois.

“We zien ook de positieve effecten. Momenteel is er een wachttijd van zes tot zeven weken, terwijl dat vroeger minimum drie maanden was. De opmaak van een nota duurt gemiddeld nog slechts een week. Amper in 15 tot 20 procent van de gevallen gaat de prijs van de nota boven de 3000 euro. Er zijn intussen voldoende erkende archeologen, en er zou dus wel nog meer mededinging kunnen spelen.”

“Het pijnpunt blijft natuurlijk de kost van de archeologische opgravingen zelf,” zegt Bourgeois. “In het decreet hebben we opgenomen dat er een solidariteitsfonds kan worden opgericht, maar dat is er ondanks grote inspanningen nog niet gekomen. Een lichtpuntje is dat de Confederatie Bouw recent heeft laten weten dat ze er werk van wil maken. Zij denken in de richting van een verplichte verzekering, zodat er een verzekeringsfonds bijdraagt. Men gaat nu een voorstel uitwerken.”

Lees het volledige verslag op www.vlaamsparlement.be.

Het Gallo-Romeins heiligdom van Harelbeke – Stasegem

Vijftig jaar geleden, in 1967, werd in Stasegem (Harelbeke) een belangrijke Gallo-Romeinse vondst gedaan: een offerkuil of favissa van een heiligdom, waarin honderden aarden beeldjes en naar een broncultus verwijzende bekertjes begraven waren. Na een eerste studie en publicatie in 1973 werden deze vondsten, die bewaard worden in de collectie van de Stedelijk Musea Kortrijk, opnieuw bestudeerd. De resultaten van deze studie werden nu door Philippe Despriet gebundeld in de publicatie ‘Het Gallo-Romeins heiligdom van Harelbeke – Stasegem’, de 94ste monografie van Archeologie Zuid-West-Vlaanderen.

Meer info: www.archeologiezwvl.be

Resten oude kerk Beverst blootgelegd