Reliekenschat van Herkenrode online ontsloten

Op de website van Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) vind je sinds kort een uitgebreide online-inventaris van de reliekenschat van Herkenrode. De schat bestaat uit met textiel ingepakte schedels en kartonnen plaatjes waarop verschillende relieken bevestigd zijn. Volgens de overlevering zouden de relieken en schedels afkomstig zijn de Heilige Ursula en haar 11000 maagden. Ze werden door de abt van Sint-Truiden in de 14de eeuw aan de abdij van Herkenrode geschonken. De voorbije jaren werd de reliekenschat grondig bestudeerd en geconserveerd. De resultaten werden nu verwerkt in een online-databank op balat.kikirpa.be.

C.B.R.-kantoorgebouw op Brusselse bewaarlijst

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft vandaag beslist om de prestigieuze site van het voormalige cementbedrijf C.B.R., aan de Terhulpsesteenweg in Watermaal-Bosvoorde, in te schrijven op de Brusselse bewaarlijst. Het gebouw, opgetrokken tussen 1968 en 1970 naar een ontwerp van Constantin Brodzki en Marcel Lambrichs, geniet wereldwijd erkenning in architectuurkringen.

Continue reading

‘Journées d’Archéologie en Wallonie’ op 17-18 november

Op donderdag 17 en vrijdag 18 november vinden in Namen de jaarlijkse ‘Journées d’Archéologie en Wallonie’ plaats. Deze studietweedaagse rond de archeologische actualiteit in Wallonie richt zich niet enkel op archeologen, maar op iedereen met een interesse voor archeologie. Het evenement is een uitstekende gelegenheid om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in de Waalse archeologie, en contacten te leggen met de Waalse collega’s. Inschrijven is gratis en kan tot 10 november. Het programma en alle praktische info vind je op spw.wallonie.be.

Neanderthaler at ook planten op de koude steppe

Neanderthalers in koude gebieden consumeerden vermoedelijk veel meer plantaardig voedsel dan tot nu toe werd aangenomen. Dat ontdekte archeoloog Robert Power dankzij nieuw tandsteenonderzoek. Power verdedigt volgende week zijn doctoraat aan de Universiteit Leiden.

Continue reading

EAA en Maastricht 2017

De European Association of Archaeologists (EAA), de grootste vereniging van archeologen in Europa, organiseert jaarlijks een congres waar 1.500 tot 2.000 archeologen bijeen komen om actueel onderzoek te delen, structurele problemen te bespreken en nieuwe samenwerkingsverbanden te organiseren. Naast de traditionele sessies brengen ook de vele Communities, Committees en Task Forces die binnen de EAA actief zijn er verslag uit over hun werkzaamheden.

Het volgende congres zal van 30 augustus tot 3 september 2017 plaatsvinden in Maastricht en is voor de Vlaamse archeologie dan ook een ideale gelegenheid om zich te profileren binnen een brede internationale context. De inschrijvingen voor sessies zijn momenteel open en na Nieuwjaar is er gelegenheid om in te schrijven voor het geven van een lezing of voor de presentatie van een poster.

Continue reading

Herzele zet archeologisch onderzoek Sagalassos in de kijker

Op zaterdag 5 november wordt in De Wattenfabriek in Herzele een lezing georganiseerd over het archeologisch onderzoek in en rond Sagalassos (Turkije). Prof. Jeroen Poblome (KU Leuven) zal er spreken over ‘Duurzaamheid en economische groei! Lag het antieke Sagalassos daar wakker van?’.

Continue reading

Vlaamse regering keurt wijzigingsbesluit onroerend erfgoed goed

De Vlaamse regering heeft vrijdag het wijzigingsbesluit voor de regelgeving rond onroerend erfgoed principieel goedgekeurd. In uitvoering van het kerntakenplan focust het agentschap Onroerend Erfgoed voortaan immers op beschermd erfgoed en verleent het meer autonomie aan de lokale besturen. Dit vereiste een aantal aanpassingen aan het decreet uit 2013 en het bijhorende uitvoeringsbesluit. Tegelijk wordt in het nieuwe besluit uitvoering gegeven aan enkele elementen uit de conceptnota ‘Energiezuinigheid en onroerenderfgoedzorg’. Na advies van de Raad van State is de inwerkingtreding van de aanpassingen voorzien op 1 januari 2017.

Je vindt een overzicht van de wijzigingen op www.onroerenderfgoed.be.

Studiedag historisch vensterglas: de herwaardering van het transparante

De Onderzoeksgroep Erfgoed & Duurzaamheid van de Universiteit Antwerpen organiseert op woensdag 23 november een studiedag rond historisch vensterglas. Deze studiedag wil de nood aan zorg voor pre-20ste-eeuws vensterglas onder de aandacht brengen. Door de fragiliteit en de grote ‘onzichtbaarheid’ van helder vensterglas gaat dit stuk erfgoed immers vaak verloren.

Continue reading