Conflict in Contact II: het programma

Conflict in Contact II: het programma

Op vrijdag 14 november vindt in Riemst de tweede contactdag over conflictarcheologie plaats: ‘Conflict in Contact II’. Met deze contactdag willen de initiatiefnemers een ontmoetings- en overlegforum bieden aan allen die geïnteresseerd zijn in de archeologie van conflictsites uit een ver en minder ver verleden. De lezingen hebben betrekking op de actualiteit van het archeologisch onderzoek, de opgravingen en vondsten van de voorbije jaren. Vandaag werd het definitieve programma bekendgemaakt.

(more…)

Nieuw UNESCO-werelderfgoed dankzij Belgische technologie

Nieuw UNESCO-werelderfgoed dankzij Belgische technologie

Op de laatste UNESCO-top werden de tropische regenwouden rond de uitgestrekte Maya-site van Calakmul (Mexico) erkend als natuurlijk werelderfgoed. Hiermee treedt Calakmul toe tot het selecte kransje van sites die zich voortaan ‘gemengd cultureel en natuurlijk werelderfgoed’ mogen noemen. Deze nieuwe erkenning dankt het aan het gebruik van een geavanceerd geografisch informatiesysteem voor erfgoed, made in Belgium. De technologie werd ook ingezet op de Zijderoute (Centraal-Azië).

(more…)

Archeologie voor dummies in Grobbendonk

Archeologie voor dummies in Grobbendonk

Op vrijdag 24 oktober organiseert erfgoedcel Kempens Karakter weer de jaarlijkse ‘Nacht van het Kempens Erfgoed’. Op tal van plaatsen is het erfgoed van de regio weer op een speciale manier te ontdekken. Zo wordt de kerk van Grobbendonk bijvoorbeeld omgetoverd tot een archeologische site. Op het programma staan onder meer een presentatie ‘Een eeuw archeologie in Grobbendonk’ en een tentoonstelling ‘Archeologie voor dummies’. Meer informatie en het volledige programmaboekje van de ‘Nacht van het Kempens Erfgoed’ vind je op www.kempenskarakter.be.

Stad Antwerpen zoekt archeoloog

Stad Antwerpen zoekt archeoloog

Antwerpenaars zijn trots op de geschiedenis en de vernieuwing van de stad. Daarom zoeken ze een archeoloog (m/v) voor vooronderzoek bij bouwprojecten zoals de Scheldekaaien. Een pragmatische onderzoeker die de werken en opgravingen begeleidt en de gegevens verwerkt. Een archeoloog die sterk is in organisatie en die goed op de hoogte is van evoluties in het vakgebied. De consulent archeologie wordt in dienst genomen met een contract van onbepaalde duur. Solliciteren voor deze functie is mogelijk tot en met 7 november. Je vindt de volledige vacture op antwerpen.be.

Onduidelijkheid over erkenningsnormen archeologen

Onduidelijkheid over erkenningsnormen archeologen

Er is nog veel discussie over de normen voor de aanduiding van ‘erkende archeologen’, een systeem dat wordt geïntroducceerd in het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet. “Zolang die discussie niet uitgeklaard is, kan de rest van het hoofdstuk archeologie niet in werking treden,” antwoordde Vlaams minister Geert Bourgeois vandaag op een vraag van volksvertegenwoordiger Bart Caron in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. De minister wil in de loop van 2015 klaar zijn met alle uitvoeringsbesluiten, zodat begin 2016 ook het hoofdstuk archeologie in werking kan treden.

(more…)

Studienamiddag over juridische aspecten nieuw OE-decreet

Studienamiddag over juridische aspecten nieuw OE-decreet

Op 1 januari 2015 treden het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet en het uitvoeringsbesluit in werking. Deze teksten wijzigen alle aspecten van het onroerenderfgoedrecht ingrijpend. Tijdens een studienamiddag op donderdag 27 november in Hasselt worden de belangrijkste juridische aspecten van de nieuwe regeling thematisch toegelicht door specialisten ter zake. Deze studiedag is bedoeld voor wie met (de juridische aspecten van) erfgoed geconfronteerd wordt: advocaten, notarissen, architecten, ambtenaren…

(more…)

Archeologie van geweld: het massagraf van het St.-Romboutskerkhof

Archeologie van geweld: het massagraf van het St.-Romboutskerkhof

De Onderzoekseenheid Archeologie van de KU Leuven organiseert op woensdag 5 november het tweede ‘Leuven Archaeological Research Seminar’ (LARS) van dit academiejaar. Katrien Van de Vijver (KU Leuven – KBINS) zal er een lezing houden met als titel ‘Reconstructing archaeological scenes of violence. The mass grave from the St. Rombout’s cemetery, Mechelen’. Ze zal de resultaten bespreken van de gedetailleerde studie van een massagraf met 41 boerenrebellen uit de nasleep van de Boerenkrijg.

(more…)

20ste Romeinensymposium Amsterdam op 12 december

20ste Romeinensymposium Amsterdam op 12 december

Op vrijdag 12 december organiseert de Vrije Universiteit Amsterdam voor de 20ste keer het jaarlijkse Romeinensymposium over actuele thema’s uit het onderzoek van Romeins Nederland en omstreken. Bijzondere aandacht wordt dit jaar geschonken aan het onderzoek van rurale nederzettingen en aan het einde van het Romeinse gezag in de Laat-Romeinse tijd. Deelname is zoals altijd gratis, maar aanmelden is wel verplicht. Meer informatie en het volledige programma vind je op www.let.vu.nl.