Bouwsector denkt aan verzekering tegen archeologische kosten

In de commissie van het Vlaams Parlement reageerde Vlaams minister Geert Bourgeois vandaag op de kritiek van volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) over de huidige archeologie-regelgeving. “De reacties uit het veld op de recente bijsturingen van de archeologienota zijn positief, zowel bij het bouwoverleg en de architecten als bij de archeologen zelf,” aldus Bourgeois.

“We zien ook de positieve effecten. Momenteel is er een wachttijd van zes tot zeven weken, terwijl dat vroeger minimum drie maanden was. De opmaak van een nota duurt gemiddeld nog slechts een week. Amper in 15 tot 20 procent van de gevallen gaat de prijs van de nota boven de 3000 euro. Er zijn intussen voldoende erkende archeologen, en er zou dus wel nog meer mededinging kunnen spelen.”

“Het pijnpunt blijft natuurlijk de kost van de archeologische opgravingen zelf,” zegt Bourgeois. “In het decreet hebben we opgenomen dat er een solidariteitsfonds kan worden opgericht, maar dat is er ondanks grote inspanningen nog niet gekomen. Een lichtpuntje is dat de Confederatie Bouw recent heeft laten weten dat ze er werk van wil maken. Zij denken in de richting van een verplichte verzekering, zodat er een verzekeringsfonds bijdraagt. Men gaat nu een voorstel uitwerken.”

Lees het volledige verslag op www.vlaamsparlement.be.

Het Gallo-Romeins heiligdom van Harelbeke – Stasegem

Vijftig jaar geleden, in 1967, werd in Stasegem (Harelbeke) een belangrijke Gallo-Romeinse vondst gedaan: een offerkuil of favissa van een heiligdom, waarin honderden aarden beeldjes en naar een broncultus verwijzende bekertjes begraven waren. Na een eerste studie en publicatie in 1973 werden deze vondsten, die bewaard worden in de collectie van de Stedelijk Musea Kortrijk, opnieuw bestudeerd. De resultaten van deze studie werden nu door Philippe Despriet gebundeld in de publicatie ‘Het Gallo-Romeins heiligdom van Harelbeke – Stasegem’, de 94ste monografie van Archeologie Zuid-West-Vlaanderen.

Meer info: www.archeologiezwvl.be

Resten oude kerk Beverst blootgelegd

Open Vld eist verdere aanpassingen archeologienota

De recente aanpassingen aan de archeologienota gaan voor Open Vld’ers Jean-Jacques De Gucht en Lydia Peeters niet ver genoeg. “Too little too late,” zegt De Gucht vandaag in Het Laatste Nieuws. “Ofwel schorten we de archeologienota op totdat er een oplossing wordt gevonden, ofwel passen we de regelgeving nu meteen aan. Bij sommige projecten dreigt de archeologienota de totale kostprijs zelfs met een veelvoud te verhogen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de overheid de burger regels oplegt en diezelfde burger ook voor de kosten laat opdraaien.”

Continue reading

Vlaanderen in de Romeinse tijd: een gouden tijd?

Op donderdag 23 februari organiseert Davidsfonds Affligem de lezing ‘Vlaanderen in de Romeinse tijd: een gouden tijd?’ door Guido Cuyt, ere-voorzitter van de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie. De 2de eeuw n. Chr. is een hoogtepunt in de geschiedenis van de oudheid. Geldt dit ook voor Vlaanderen?

Continue reading

Kanaalbeplanting Damse Vaart beschermd als monument

De Damse Vaart, met zijn kanaalbeplanting, is definitief beschermd als monument. De beplanting is uitzonderlijk omwille van de diversiteit aan oude en recentere Canadapopulieren. De hoog opgaande populieren en de kanaaldijken hebben ook een zeer sterk ruimtelijk-structurerend effect. Ze accentueren de ligging van het vroeg-19de-eeuwse kanaal tussen Brugge en Sluis. De bomenrijen zijn ook esthetisch bijzonder, vooral de segmenten met de typische kromme stammen en boomkronen die meebuigen in de richting van de overheersende zeewinden. Uiteraard kent de Damse Vaart ook een historische waarde, een erfenis uit de Napoleontische periode. Het kanaal is in 1808 aangevat, onder Hollands bewind verdergezet en omstreeks 1824 afgewerkt tot aan de fortificaties voor Sluis.

Continue reading

Nieuw nummer van ‘Erfgoed Brussel’ focust op Victor Besme

Recent verscheen het 21ste nummer van ‘Erfgoed Brussel’, het tijdschrift van de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit nummer is bijna volledig gewijd aan de 19de-eeuwse stedenbouwkundige Victor Besme, een visionaire ambtenaar die de ontwikkeling van Brussel bepaalde.

Continue reading

Wetenschappelijk medewerker gezocht voor domein Raversyde

De provincie West-Vlaanderen is momenteel op zoek naar een wetenschappelijk medewerker (m/v) voor het domein Raversyde in Oostende. Als expert ben je verantwoordelijk voor het historisch en wetenschappelijk onderzoek in de musea ANNO 1465 & Atlantikwall. Je wordt ook ingezet voor onderzoek in functie van de ontsluiting en educatieve werking van het Natuurpark. Je werkt mee aan het opzetten van nieuwe vaste en tijdelijke tentoonstellingen, de opmaak en uitvoering van het masterplan en andere activiteiten met wetenschappelijke vraagstellingen. Solliciteren voor deze voltijdse functie van onbepaalde duur kan nog tot 1 maart. Je vindt de volledige vacature op www.west-vlaanderen.be.