Gallo-Romeinse vloer krijgt vaste stek in gemeentehuis Hoegaarden

De unieke vloer van een Gallo-Romeinse villa die in 1981 werd opgegraven op de Blotenberg in Hoegaarden, wordt voortaan permanent tentoongesteld in het Hoegaardse gemeentehuis. Morgen zondag wordt de tentoonstelling geopend.

Continue reading

Alle (trage) wegen leiden naar erfgoed

Op donderdag 28 november kun je in Moerzeke (Hamme) naar een interessante lezing over de link tussen trage wegen en erfgoed.

Continue reading

Oost-Vlaamse contactdag archeologie op 30 november in Velzeke

Op zaterdag 30 november wordt in het Archeocentrum Velzeke (Zottegem) opnieuw een Oost-Vlaamse archeologiecontactdag georganiseerd. Deze dag is een ideale gelegenheid voor mensen met een algemene interesse voor archeologie en professionele archeologen om met elkaar in contact te komen en ideeën uit te wisselen. De contactdag richt zich zowel tot vrijetijdsarcheologen en metaaldetectoramateurs als tot de (jonge) beroepsarcheologen.

Continue reading

Kruiwagen XXXIV op 21 november

Op donderdag 21 november vindt in Gent de 34ste editie van de lezingenreeks ‘Kruiwagen’ plaats. Traditiegetrouw worden enkele recente archeologische en bouwhistorische projecten aan het publiek voorgesteld. Zoals steeds is het programma gevarieerd, met deze keer onder meer aandacht voor archeologisch onderzoek in Gentbrugge en bouwhistorisch onderzoek aan de Kortemunt.

Continue reading

Apotheek Baetslé in Gent beschermd

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele beschermt de voormalige Apotheek Baetslé aan de Koningin Elisabethlaan in Gent voorlopig als monument: “Het is een prachtige burgerlijke woning uit het begin van de 20ste eeuw. Het ademt de geschiedenis van Gent uit en is dus onlosmakelijk verbonden aan de Gentse identiteit. De mooie herbestemming als boekenwinkel-koffiehuis zorgt ervoor dat iedereen kan genieten van het interieur op de benedenverdieping.”

Continue reading

Conflict in Contact VII op 6 december in Aalter: het programma

Op vrijdag 6 december vindt in Aalter de zevende contactdag over conflictarcheologie plaats: ‘Conflict in Contact VII’. Met deze contactdag willen de initiatiefnemers een ontmoetings- en overlegforum bieden aan allen die geïnteresseerd zijn in de archeologie van conflictsites uit een ver en minder ver verleden. De lezingen hebben betrekking op de actualiteit van het archeologisch onderzoek, de opgravingen en vondsten van de voorbije jaren.

Continue reading

Ook onroerenderfgoedsector ontsnapt niet aan de kaasschaaf

Niet alleen de cultuursector, maar ook de sector van het onroerend erfgoed wordt volop getroffen door de ‘kaasschaaf’ van de nieuwe Vlaamse regering. Uit de begroting die Vlaams minister Matthias Diependaele indiende, blijkt dat de generieke besparing van 6 procent ook wordt toegepast op de werkingsmiddelen van alle gesubsidieerde organisaties in de onroerenderfgoedsector.

Continue reading

Beleidsnota Onroerend Erfgoed: Diependaele wil “resultaten boeken”

Vlaams minister Matthias Diependaele heeft zijn beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2024 ingediend bij het Vlaams Parlement. “Deze regeerperiode zetten we alles op alles om resultaten te boeken,” stelt Diependaele in de beleidsnota. “Onze regelgeving, de beschermings- en adviseringspraktijk en de financiële stimuli staan hier allemaal ten dienste van. De overheid wordt een coach, die de grote lijnen uitzet en de resultaten bewaakt, maar vooral mee naar oplossingen zoekt. Deze vernieuwde aanpak gaat niet in het minst op voor het archeologiebeleid.”

Wat archeologie betreft, bevat de nota overigens weinig nieuws, en worden vooral de elementen herhaald die al in het Vlaamse regeerakkoord waren opgenomen.

Lees de volledige beleidsnota op de website van het Vlaams Parlement.