Ex situ 24: over Romeinse terpen, gouden kruisfibulae en duiventorens

Onlangs rolde het 24ste nummer van Ex situ van de persen. Ook deze keer staat het tijdschrift garant voor een afwisseling van interviews, verslagen en fotoreportages over Vlaamse opgravingen en Vlaamse archeologen in het buitenland. Ontdek de hele inhoud op exsitu.be en neem meteen een gratis abonnement!

Twee doctoraatsstudenten gezocht aan de KU Leuven

De KU Leuven is momenteel op zoek naar twee doctoraatsstudenten (m/v). Het gaat om twee interdisciplinaire doctoraten (Geografie-Archeologie en Geografie-Geschiedenis) met als doel het ontrafelen van de mens-milieuinteracties in Vlaamse valleigebieden. De twee Phd’s passen binnen een recent goedgekeurd onderzoeksproject aan KU Leuven met als promotoren Gert Verstraeten (Geografie), Yves Segers (Geschiedenis) en Bart Vanmontfort (Archeologie).

Er is een vacature voor de periode 500-1500 AD en een vacature voor de periode vanaf de 18de eeuw.

CAA Chapter Meeting: call for papers

Om een regionaal platform te bieden voor de uitwisseling van kennis en toepassingen op het vlak van ICT en archeologie, organiseert CAA Nederland/Vlaanderen zijn jaarlijkse chapter meeting op 29 en 30 oktober in Leuven. De bijeenkomst wordt georganiseerd de Onderzoeksgroep Archeologie van de KU Leuven, in samenwerking met het Ghent Centre for Digital Humanities. Zoals steeds is het doel van de meeting om archeologen uit de academische en commerciële wereld en archeologie-studenten samen te brengen.

Continue reading

Piramides aan de voet van de Spaanse omwalling van Antwerpen

Het recentste nummer van het tijdschrift ‘M&L – Monumenten, Landschappen & Archeologie’ (jaargang 38, nr. 3) bevat onder meer een interessante bijdrage over een merkwaardig onderdeel van de 16de-eeuwse Spaanse omwalling in Antwerpen: de ‘piramides’ aan de uiteinden van de uitspringende hoeken van de flanken. Piet Lombaerde vergelijkt deze staaltjes van vakmanschap ook met voorbeelden op oude afbeeldingen en met bewaarde relicten in Frankrijk en Italië.

Continue reading

Tweede basisopleiding over de Code van Goede Praktijk op 11 oktober

Sinds 1 april moeten archeologen die een erkenning type 1 of 2 willen aanvragen, eerst een basisopleiding over de Code van Goede Praktijk volgen. Op vrijdag 11 oktober organiseert het agentschap Onroerend Erfgoed voor de tweede keer zo’n opleiding.

Je vindt alle informatie op www.onroerenderfgoed.be.

VLAC maakt eerste resultaten van enquête over veiligheid bekend

Het Vlaams Archeologencollectief (VLAC) voerde onlangs een enquête om een beeld te krijgen over hoe er wordt omgegaan met veiligheid (en hygiëne) op het archeologische werkveld. In afwachting van het volledige verslag, publiceerde VLAC al een infographic met enkele opmerkelijke resultaten. Er blijken nog verschillende problemen te bestaan, maar volgens VLAC kunnen heel wat zaken met een kleine inspanning worden opgelost. VLAC wil de resultaten nu met de archeologische bedrijven bespreken om zo de werkomstandigheden te verbeteren.

Kempens Landschap zoekt projectcoördinator Wonderful Wintergarden

De vzw Kempens Landschap is op zoek naar een projectcoördinator (m/v) voor het hefboomproject Wonderful Wintergarden voor het Ursulineninstituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. De Wintertuin in art-nouveaustijl vormt het uithangbord van dit school- en kloosterdomein, en zal binnen het project verder ontsloten worden voor bezoekers. Als projectcoördinator sta je in voor de vertaling van het businessplan van het hefboomproject naar de uitvoering ervan. Het betreft een voltijdse contractuele functie voor een bepaalde duur van 3 jaar. Solliciteren kan tot 19 juli.

Je vindt de volledige vacature op www.kempenslandschap.be.

Nieuwe blog over onderzoek naar Gentse kleipijpjes

Door de jaren heen werden er bij archeologisch onderzoek in Gent enkele duizenden fragmenten van kleipijpjes aangetroffen in de bodem. Met het project ‘Gentse kleipijpjes’ halen de Gentse stadsarcheologen deze boeiende vondsten van onder het stof en gaan ze na wat ze ons vertellen over de productie en het gebruik van kleipijpjes in Gent tijdens de periode 1600-1950. Wie interesse heeft, kan het onderzoek op de voet volgen via de nieuwe blog gentsekleipijpjes.be.

Continue reading