Leuvense opleiding Oude Nabije Oosten bedreigd?

Leuvense opleiding Oude Nabije Oosten bedreigd?

Een negatieve evaluatie zorgt voor onrust binnen de opleiding Oude Nabije Oosten aan de KU Leuven. Dat meldt het Leuvense studentenweekblad Veto vandaag. Twee van de drie afstudeerrichtingen, Syro-Palestina en Syro-Mesopotamië, werden negatief beoordeeld door een externe visitatiecommissie. Daardoor dreigt de opleiding haar accreditatie te verliezen, en kan ze geen geldige diploma’s meer uitreiken. Met een herstelplan hoopt de faculteit Letteren de opleiding alsnog te redden.

(more…)

Oproep kandidaten Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed

Oproep kandidaten Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed

In het Belgisch Staatsblad verscheen vandaag een oproep tot kandidaatstelling voor de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE). De VCOE treedt vanaf 1 januari 2015 in werking, als opvolger van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) en de Expertencommissie Onroerend Erfgoed op. De nieuwe commissie zal advies verlenen over diverse aspecten van het onroerenderfgoedbeleid zoals het vaststellen van inventarissen, het beschermen van onroerend erfgoed en het wijzigen, omzetten of opheffen van beschermingsbesluiten.

(more…)

Van heinde en verre: natuursteen in Romeins Tongeren

Van heinde en verre: natuursteen in Romeins Tongeren

Op donderdag 25 september geeft dr. Roland Dreesen de aftrap van de elfde editie van de lezingenreeks Spraakwater van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Dreesen werkt als geoloog mee aan een interdisciplinair onderzoek naar het gebruik van natuursteen in Romeins Tongeren, de oudste stad van België. Dat onderzoek leverde al heel wat verrassende resultaten op.

(more…)

Contactdag prehistorie op 6 december in Luik

Contactdag prehistorie op 6 december in Luik

Op zaterdag 6 december zal in Luik de jaarlijkse contactdag van de ‘Contactgroep Prehistorie’ plaatsvinden. Een internationale keur aan prehistorici zal er de resultaten van hun onderzoek voorstellen. Nog tot 17 oktober kunnen alle geïnteresseerden voorstellen voor een voordracht of poster indienen. Volume 34 van de ‘Notae Praehistoricae’ zal opnieuw zowel in gedrukte als elektronische vorm verschijnen. Ook de deadline voor bijdragen aan de Notae Praehistoricae is 17 oktober.

(more…)

Van boomstam tot altaarstuk

Van boomstam tot altaarstuk

Sinds vorige week loopt in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster in Gent een nieuwe tijdelijke tentoonstelling over het Lam Gods: ‘Van boomstam tot altaarstuk’. “Tot op heden is er een hevige discussie over de vele hypotheses over het ontstaan van het Lam Godsretabel,” aldus gedeputeerde Jozef Dauwe. “De nieuwe tentoonstelling vertelt over de oorsprong en het maakproces van de eiken panelen en hun lijsten en wat recent onderzoek daarover aan het licht bracht. Zo laat deze expo het publiek meekijken, meedenken en zelf een hypothese vormen.”

(more…)

Archeologen aan de slag in het centrum van Zottegem

Archeologen aan de slag in het centrum van Zottegem

Naar aanleiding van de geplande stadskernvernieuwing in Zottegem is de archeologische dienst van SOLVA onlangs gestart met opgravingen naast de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk. Bij de heraanleg van het Zottegemse marktplein zal immers een nieuwe toegangspartij aangelegd worden naar de crypte van de graaf van Egmont, aan de noordelijke zijde van de kerk. Tot nu toe kwamen voornamelijk sporen van de oude begraafplaats rond de kerk aan het licht.

(more…)

Ontdek het middeleeuwse Maalte met de archeologen

Ontdek het middeleeuwse Maalte met de archeologen

Sinds begin augustus onderzoeken archeologen van De Logi & Hoorne de terreinen tussen de hallen van Flanders Expo en Ikea in Gent. Afgelopen week startte het team met de werkzaamheden op de middeleeuwse nederzetting uit de 10de tot 12de eeuw. Talrijke grondverkleuringen laten de archeologen toe het kleine gehucht, de voorloper van Maalte, te reconstrueren. Geïnteresseerden kunnen op woensdag 24 en vrijdag 26 september de opgravingen bezoeken met een archeoloog als gids.

(more…)

Wegwijs in de nieuwe regelgeving onroerend erfgoed

Wegwijs in de nieuwe regelgeving onroerend erfgoed

In Hasselt vond vandaag de eerste informatiesessie over de nieuwe regelgeving onroerend erfgoed plaats. Voor wie er niet bij kon zijn, publiceerde het agentschap Onroerend Erfgoed twee interessante brochures die je wegwijs maken in de regelgeving. Een eerste brochure geeft een toelichting bij de nieuwe regelgeving. In zeer heldere taal krijg je een overzicht van instrumenten waarmee we onroerend erfgoed in de toekomst zullen beschermen en beheren. In een tweede brochure vind je de integrale teksten van het Onroerenderfgoeddecreet en het -besluit terug.

(more…)