Twaalfde Landschapscontactdag over ‘Grenzen’: call for papers

Op vrijdag 29 september vindt in Wervik de twaalfde Landschapscontactdag plaats. Elk jaar presenteert deze dag een staalkaart van recent landschapsonderzoek en relevante ontwikkelingen in de landschapswereld. Dit jaar staat het thema ‘Grenzen’ centraal. Om de interactie en samenwerking tussen verschillende disciplines te versterken, zijn de organisatoren nu op zoek naar onderzoekers hun onderzoeksresultaten willen delen door een lezing, poster of excursie. Mail vóór 1 juni een samenvatting (van 250-400 woorden) naar Inge Verdurmen.

Je vindt de volledige ‘call for papers’ op www.onroerenderfgoed.be.

Graven onder de Waaslandhaven: bezoek de prehistorische site!

Altijd al willen weten hoe onze prehistorische voorouder leefde? Of graag eens een archeologische steentijdopgraving van dichtbij meegemaakt? Vanaf de paasvakantie kunnen alle geïnteresseerden het grootschalige steentijdonderzoek op het toekomstige Logistiek Park Waasland in Verrebroek (Beveren) bezoeken. Je maakt er niet enkel kennis met het archeologisch onderzoek, maar kunt er ook in de tijdscapsule stappen en ontdekken hoe het er 10.000 jaar geleden uitzag.

Je vindt alle informatie over de bezoeken op gravenonderdewaaslandhaven.com

Restauratie oudste IJslandvaarder gaat van start

In Antwerpen is de vzw Werkvormm gestart met de restauratie van de ‘François Musin’, de oudste nog overblijvende IJslandvaarder van België. De stalen geklonken zijslagtreiler werd in 1948 gebouwd op de Oostendse scheepswerf Beliard-Crighton. De boot is sinds 2011 beschermd als varend erfgoed.

SARO-advies over evaluatie nieuwe regelgeving onroerend erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt op vraag van minister Geert Bourgeois de eerste evaluatie van de nieuwe regelgeving inzake onroerend erfgoed voor. Voor het zomerreces van 2017 zal deze evaluatie worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Proactief formuleerde de Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) een advies met enkele aandachtspunten.

Continue reading

Een vergeten tijd gedetecteerd. Metaalvondsten uit de kuststreek

In het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg opent deze week de expo ‘Een vergeten tijd gedetecteerd. Metaalvondsten uit de Vlaamse kuststreek 600-1100 na Chr.’. De tentoonstelling brengt voor het eerst een reeks opmerkelijke voorwerpen samen uit de verzamelingen van metaaldetectoristen uit de streek.

Continue reading

Dieet van 16de-eeuwse Antwerpenaren ontrafeld

Enkele jaren geleden werd voor de bouw van een nieuwe jeugdherberg in Antwerpen een deel van een bouwblok in de Sint-Andrieswijk archeologisch in kaart gebracht. De opgravingen brachten bewoningsresten vanaf de late middeleeuwen aan het licht. Het onderzoek van de opgegraven fauna- en floraresten leverde een interessant beeld op van het voedingspatroon van de 16de-eeuwse bewoners van de Sint-Antoniusstraat.

Continue reading

Provincie Antwerpen zoekt kandidaten voor Erfgoedprijs 2017

De provincie Antwerpen bekroont dit jaar een initiatief dat het rijke erfgoedverleden van de provincie in de verf zet. Alle opmerkelijke erfgoedprojecten tussen januari 2016 en 31 maart 2017 komen in aanmerking. Ook personen die in hun carrière, professioneel of als vrijwilliger, een opmerkelijk parcours in de erfgoedsector hebben gelopen maken een kans. De belangrijkste voorwaarde is een hechte band met de provincie Antwerpen. Kandidaturen zijn tot 29 mei welkom via www.provincieantwerpen.be.

Provincie West-Vlaanderen zoekt kandidaten voor Erfgoedprijs 2017

De Provincie West-Vlaanderen bekroont dit jaar weer organisaties of personen die in de periode 2015-2017 in het oog sprongen met een erfgoedproject. Bezocht je een boeiende tentoonstelling? Liet je je verrassen in een recent opgericht of recent vernieuwd museum, op een erfgoedsite of in een monument? Of ontdekte je West-Vlaams erfgoed via een route, een website, een evenement, of op nog een andere manier? Laat het dan weten en nomineer voor 7 april jouw favoriete kandidaat via www.west-vlaanderen.be/erfgoedprijs.