Resten uit de Metaaltijden in Sint-Amandsberg

Resten uit de Metaaltijden in Sint-Amandsberg

In Sint-Amandsberg (Gent) vond gisteren een publieksmoment plaats op de opgravingen aan de Kasteelwegel. Volgens opdrachtgever Matexi werden op het terrein, waarop binnenkort 38 nieuwe woningen gebouwd zullen worden, al verschillende interessante archeologische vondsten aangetroffen. Volgens de eerste vaststellingen zou het gaan om minimaal vijf structuren uit de Metaaltijden en een Romeins graf.

(more…)

16de-eeuwse kunst en WO I-erfgoed op Topstukkenlijst

16de-eeuwse kunst en WO I-erfgoed op Topstukkenlijst

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz voegt 86 stukken en 9 verzamelingen aan de Vlaamse Topstukkenlijst. Het gaat vooral om kunstwerken uit de 16de eeuw. Onder meer het schilderij ‘De Dulle Griet’ van Pieter Bruegel I en het ‘Marianum’ uit de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw. Ook enkele stukken gerelateerd aan de Eerste Wereldoorlog, worden toegevoegd. Daarbij gaat het onder meer om de enige bewaarde en geannoteerde overzichtskaart van de Dodendraad ten oosten van de Schelde en het oorlogsdagboek van schrijfster Virginie Loveling. Meer info op kunstenenerfgoed.be.

Opgraving IKEA-parking levert schat aan informatie op

Opgraving IKEA-parking levert schat aan informatie op

Vorige week maakten we al melding van de vondst van een aantal Romeinse waterputten op de terreinen rond Flanders Expo in Gent. Ondertussen werd deze fase van de opgravingen volledig afgerond, en konden de archeologen van De Logi & Hoorne een volledig bilan opmaken. Op de voormalige IKEA-parking vonden de archeologen, naast een middeleeuwse gehuchtje uit de 10de tot 12de eeuw, ook verschillende boerderijen uit de Gallo-Romeinse periode, die dateren uit de 1ste tot 2de eeuw.

(more…)

Drie erfgoedvacatures aan de kust

Drie erfgoedvacatures aan de kust

Voor de uitbouw van de nieuwe erfgoedcel ‘Kusterfgoed’ zoekt men een coördinator en een deskundige (m/v). De erfgoedcel zal actief zijn in de gemeenten Blankenberge, De Haan, Oostende en Middelkerke. Geïnteresseeren vinden meer informatie over deze vacatures op oostende.be. Daarnaast is er bij de Dienst Cultuur van de stad Oostende ook een vacature voor een coördinator cultureel-erfgoedprojecten (m/v). Naast het uitvoeren van projecten zal hij/zij de werking van het stadsmuseum coördineren en het stedelijke erfgoeddepot beheren. Je vindt de volledige vacature op deze pagina.

Derde keer, goede keer voor Le Corbusier?

Derde keer, goede keer voor Le Corbusier?

Het werelderfgoednominatiedossier rond het architecturale oeuvre van Le Corbusier is vandaag opnieuw ingediend bij UNESCO. Dat meldt het agentschap Onroerend Erfgoed. Voor België is de woning Guiette in Antwerpen opgenomen. Het is al de derde keer dat een dossier rond Le Corbusier wordt ingediend. In 2009 en 2011 keurde UNESCO de kandidatuur echter niet goed. Het dossier dat nu wordt voorgesteld omvat een serie van 17 gebouwen en gebouwcomplexen uit zeven landen: Argentinië, België, Duitsland, Frankrijk, India, Japan en Zwitserland. Meer info op onroerenderfgoed.be.

Publieksmoment op site Kasteelwegel in Sint-Amandsberg

Publieksmoment op site Kasteelwegel in Sint-Amandsberg

Nu woensdag 28 januari kun je in Sint-Amandsberg (Gent) terecht voor een geleid bezoek aan de opgravingen op de site Kasteelwegel. Archeologen van Monument Vandekerckhove onderzoeken daar sinds een tweetal weken een meerperiodensite, gelegen op een relatief kleine oppervlakte van zo’n 4900m². De opgraving wordt deze week afgerond en leverde tot nu toe mooie resultaten op, met onder meer enkele bronstijdwoningen, een Romeins brandrestengraf en Romeinse greppels.

(more…)

Nederlandse archeoloog vindt zijn weg in de bouw

Nederlandse archeoloog vindt zijn weg in de bouw

In Nederland is archeologie de laatste jaren een vast onderdeel van het bouwproces geworden, en dat leidt vrijwel nooit tot grote vertragingen of onoverkomelijke problemen. Tot die conclusie komt het gespecialiseerde dagblad Cobouw op basis van een rondvraag in de sector. Verschillende bouwbedrijven in Nederland profileren zich zelfs met hun archeologiebeleid. Maar al blijven grote problemen uit, over het nut van archeologie bestaat nog veel twijfel bij projectontwikkelaars. Ze vinden dat de kosten niet opwegen tegen de baten en dat er te weinig gedaan wordt met de resultaten.

(more…)

Tentoonstelling ‘Gebakken, gemunt en gewapend’ in Roeselare

Tentoonstelling ‘Gebakken, gemunt en gewapend’ in Roeselare

In Roeselare loopt sinds kort de nieuwe tentoonstelling ‘Gebakken, gemunt en gewapend’, een initiatief van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen (V.O.B.o.W.) en de Werkgroep Archeologie Roeselare (WAR). De expo toont een selectie archeologica uit het kasteeldomein Sterrebos in Rumbeke. De meeste vondsten doken op in de voorbije decennia, bij restauratiewerken aan de gebouwen en baggerwerken in de kasteelvijvers. De opstelling is tot eind 2015 gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de Dienst Cultuur. Meer info op roeselare.be.