Restanten middeleeuws klooster op site Zeemanshuis in Antwerpen

Op de site van het voormalige Zeemanshuis aan de Falconrui in Antwerpen hebben archeologen restanten gevonden van het middeleeuwse O. L.-Vrouwendaalklooster, ook wel Mariëndaal of Falcontinnenklooster genoemd. Het omvangrijke klooster dateert uit de middeleeuwen en werd uitgebreid in de daarop volgende eeuwen. Bij eerdere opgravingen werden al restanten gevonden van de pastorij en van de noordelijke kloostergebouwen. Nu brengen de archeologen de kloosterkerk, delen van het kloosterpand en van bijgebouwen zoals keukens aan het licht. In en naast de kloosterkerk zijn er ook resten van een dertigtal begravingen teruggevonden.

Lees meer op www.antwerpen.be of bekijk onderstaande reportage van ATV.

BNA-contactdagen op 18-19 mei in Gent: call for sessions

De Contactdagen voor Belgische en Nederlandse archeologen en bouwhistorici (BNA) 2017 zullen plaatsvinden op donderdag 18 en vrijdag 19 mei in De Zwarte Doos in Gentbrugge. De BNA-dagen worden georganiseerd door Stadsarcheologie Gent en de Stichting Promotie Archeologie (SPA). Geïnteresseerde sprekers kunnen al reageren op de ‘call for sessions’.

Continue reading

Duizend jaar orakelen in Egypte

Op zondag 11 december geeft prof. Willy Clarysse (KU Leuven) in het Brusselse Jubelparkmuseum een aperitieflezing over Egyptische orakels. Orakels waren in Egypte al goed bekend vanaf het Nieuwe Rijk, maar in de lezing concentreert Clarysse zich op de periode vanaf Alexander de Grote tot de komst van de Islam.

Continue reading

ARON bvba zoekt medewerkers

aronlogo16Het archeologische projectbureau ARON bvba uit Tongeren is op zoek naar gemotiveerde veldarcheologen (junior en medior) voor verschillende vooronderzoeken en opgravingen, hoofdzakelijk gesitueerd in de provincie Limburg. Er wordt van je verwacht dat je zowel in groep als zelfstandig kan werken. Aanvankelijk zal het accent liggen op het opbouwen van veldervaring, maar je doorloopt op termijn het volledige traject van een archeologisch onderzoek, gaande van bureauonderzoek en het uitvoeren van het veldwerk, tot de vondstverwerking, het digitaliseren van de velddata en de rapportage na afloop.

Continue reading

Doctoraatsverdedigingen Maxime Poulain en Jan Trachet

Op 20 en 21 december verdedigen respectievelijk Maxime Poulain en Jan Trachet hun doctoraat aan de Universiteit Gent. Poulain deed onderzoek naar vroegmodern aardewerk in Vlaanderen, terwijl Trachet de middeleeuwse havensites in het Zwingebied onderzocht. De doctoraatsverdedigingen zijn openbaar, maar om praktische redenen wordt gevraagd om voor 6 december in te schrijven.

Continue reading

Zie de Antwerpse stadsarcheologen aan het werk in het Felixatelier

Vanaf nu zie je de Antwerpse stadsarcheologen ‘live’ aan het werk in hun nieuwe atelier. Naast hun werkplaats bevindt zich ook een kleine expo over het verleden van Antwerpen. Jerry, de coördinator van het Felixatelier, nodigt je uit…

In memoriam Jan Thijssen

janthijssen2We hebben de droeve plicht het overlijden mee te delen van Jan Thijssen, stadsarcheoloog van Nijmegen tot 2008. Hij breidde deze dienst uit van éénmansbedrijfje tot een ploeg van 60 mensen, in de pre-commerciële fase van de preventieve archeologie, leidde tal van belangrijke opgravingen in de oudste stad van Nederland, maar was ook bekend als een voorvechter van kwaliteitsvolle en wetenschappelijke archeologie.

Continue reading

Koloniën van Weldadigheid in 2018 UNESCO-werelderfgoed?

In januari 2017 zal de Vlaamse regering, samen met Nederland, bij de UNESCO een werelderfgoednominatiedossier indienen voor de Koloniën van Weldadigheid. Het gaat in totaal om zeven koloniën uit het eerste kwart van de 19de eeuw, waarvan twee zich in Vlaanderen bevinden: Merksplas en Wortel. Het streefdoel is om het dossier in 2018 te laten behandelen door de UNESCO. Dat jaar markeert immers de 200ste verjaardag van de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid en de 25ste verjaardag van de afschaffing van de wet op de landloperij.

Continue reading