VONA formuleert zeven speerpunten voor toekomstig archeologiebeleid

In aanloop van de Vlaamse verkiezingen heeft VONA (Vlaamse Ondernemers in Archeologie) een memorandum opgesteld. VONA wil zo een constructieve bijdrage leveren aan het toekomstige onroerenderfgoedbeleid. “Het archeologieluik van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet is bijna drie jaar in werking en enkele pijnpunten worden alsmaar meer duidelijk,” stelt VONA. “Daarom formuleren we in ons memorandum zeven speerpunten voor het beleid van de komende jaren.”

Download de ambitienota van VONA (pdf)

Wat denken onze politieke partijen over archeologie en erfgoed?

Naar aanleiding van de komende verkiezingen zocht Herita in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende Vlaamse partijen naar hun standpunten over erfgoed. De resultaten van de analyse werden gebundeld op de website van Herita. Soms wordt generiek gesproken over erfgoed, dan weer expliciet over monumenten, landschappen of roerend erfgoed en een enkele keer over archeologische sites. Je vindt een overzicht van de standpunten op herita.be.

E-tentoonstelling toont resultaten van opgraving in Sint-Michiels

Een nieuwe e-tentoonstelling op de website ErfgoedBrugge.be zoomt in op de resultaten van een archeologische opgraving aan de Barrièrestraat in Sint-Michiels (Brugge). Het onderzoek door Raakvlak wierp een nieuw licht op twee markante momenten op de zandrug: de prehistorie en de overgang van de vroege naar de volle middeleeuwen. De 10de-eeuwse vondsten, waaronder enkele unieke scherven en een glazen kraaltje, kan je in detail bekijken op raakvlak.be. Over de prehistorische vondsten verscheen een bijdrage in Notae Prehistoricae 38 (pdf).

Alumnivereniging voor Gentse Archeologen zoekt (bestuurs)leden

Na een korte winterslaap is de Alumnivereniging voor Gentse archeologen (AGAr) weer helemaal klaar voor een doorstart. De universiteit, de faculteit en de vakgroep zetten zich in om het alumnibeleid weer op te starten, maar uiteraard heeft men daarvoor ook de steun van de alumni zelf nodig.

Continue reading

Rapport over geofysische prospectiemethoden in de archeologie

Vorig jaar organiseerden het agentschap Onroerend Erfgoed en de Universiteit Gent een studiedag over het gebruik van geofysische prospectiemethoden in de archeologie. Erwin Meylemans en Philippe De Smedt een rapport samen met de neerslag van een aantal presentaties en discussies op deze studiedag. Het rapport formuleert eveneens enkele aanbevelingen voor het efficiënter gebruik en inpassen van deze technieken in de archeologische praktijk in Vlaanderen. 

Je kunt het onderzoeksrapport downloaden op onroerenderfgoed.be.

Behoud, beheer en ontsluiting van ruïnes: lezing op 6 juni in Duffel

In het kader van de lezingenreeks ‘Ruïnes, bouwstenen van de tijd’, organiseert de Provincie Antwerpen op donderdag 6 juni in Duffel een namiddaglezing die specifiek gericht is op erfgoedprofessionals en studenten. Keith Emerick (Historic England) zal spreken over ‘Who are we doing heritage for? Using a values based approach to heritage management of ruins’.

Continue reading

Bunkers en loopgraven in en rond het Mastenbos in Kapellen beschermd

Vlaams minister Geert Bourgeois heeft de bunkers en loopgraven in en ten zuidwesten van het Mastenbos in Kapellen voorlopig beschermd als monument. De meeste structuren vormden een onderdeel van de Nordabschnitt, een Duitse stelling die tijdens de Eerste Wereldoorlog ten noordoosten van Antwerpen werd aangelegd om geallieerde aanvallen vanuit het neutrale Nederland op te vangen.

Continue reading

De Lieremandepressie: unieke ge-tuige van bijna 14.000 jaar vegetatie

Op de voorbije Infodag Archeologiedag van de provincie Antwerpen werd ook een nieuwe archeologiebrochure voorgesteld. Deze brochure belicht het onderzoek van drie veensequenties uit de Lieremandepressie in Oud-Turnhout. Dankzij dit onderzoek hebben we nu een vrijwel ononderbroken beeld van de evolutie van het landschap en de vegetatie in en rond de depressie. Het verhaal begint vanaf het einde van de laatste ijstijd, ruim 13.800 jaar geleden. 

Continue reading