Vandaag werden ook de resultaten voorgesteld van het archeologisch onderzoek in Vosselare, een deelgemeente van Nevele (Oost-Vlaanderen). Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door archeologen van het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting, in samenwerking met de Kale-Leie Archeologische Dienst (KLAD), die ook het vooronderzoek op de site uitvoerde. Bij het onderzoek blijken tot nu toe voornamelijk de sporen uit de vroege middeleeuwen, meer bepaald de Merovingische periode (5de tot 8ste eeuw), en de 20ste eeuw interessant te zijn.

Het onderzoek loopt sinds half januari op een terrein van ongeveer 1 hectare tussen de Hoogstraat en Vosselaredorp, dat door Villabouw Bostoen wordt verkaveld. De firma Bostoen betaalde als eigenaar van het terrein het vooronderzoek met proefsleuven en draagt de kosten voor het daaropvolgende, thans lopende, archeologische onderzoek.

Uit de vroege middeleeuwen werd een woonerf aangetroffen, bestaande uit een hoofdgebouw (of woning, figuur 1), een aantal kleinere bijgebouwen (schuurtjes, hutkommen) en twee waterputten. De sporen van deze structuren manifesteren zich als verkleuringen in de grond. Op basis van aardewerkscherven uit de sporen kan de bewoning gedateerd worden tussen 450 en 700 n. Chr.

Ook meer recente sporen bleken archeologisch interessant. De sporen van een grillig grachtenpatroon wijzen op de resten van een loopgravenstelsel. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze te dateren in de tweede wereldoorlog. Onderzoek van kaarten uit het millitair archief zal hierover uitsluitsel kunnen geven. Het zigzaggend systeem omvat vooruitgeschoven posten en schuilplaatsen waarin de soldaten zich tijdelijk uit de strijd konden terugtrekken. Daarnaast werden ook twee grote ronde kuilen aangetroffen waarin waarschijnlijk zwaarder geschut ingegraven stond. De vondsten uit deze sporen omvatten voornamelijk afvalresten zoals sardien- en confituurblikjes.

Tenslotte werd, vrij onverwacht, een menselijke begraving aangetroffen die hoogstwaarschijnlijk tot geen van beide voorgaande perioden kan gerekend worden. In het graf werd een intact skelet gevonden dat volgens de kerkelijke gebruiken, zij het zonder kist, ter aarde werd besteld. Op basis van de vulling van het graf en de toestand van de beenderen wordt geschat dat het om een graf van minstens 200 jaar oud gaat.

Het onderzoek van de loopgraven en het vroegmiddeleeuws erf, met uitzondering van de waterputten, werd reeds volledig afgerond. De komende maand worden deze waterputten in detail onderzocht. Op donderdag 15 april zal om 19u een rondleiding op de site plaatsvinden.