Gallo-Romeins grafveld ontdekt in Ruiselede

Van oktober 2009 tot februari 2010 hebben archeologen van het adviesbureau Soresma een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Ommegangstraat in Ruiselede (West-Vlaanderen). Tijdens het onderzoek werden meerdere sporen en structuren aangetroffen, gaande van vuurstenen objecten (en sporen) uit het finaal Neolithicum, de Metaaltijden, de romeinse periode, de volmiddeleeuwse periode, alsook verscheidene sporen van recente activiteit. De grootste vondst van de site situeert zich in het noorden van het plangebied. Over een zone van 900 m² werden een grafmonument en 10 Gallo-Romeinse brandrestengraven aangesneden.

Het onderzoek gebeurde in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), in het kader van de geplande aanleg van een sociale woonwijk. Het te onderzoeken gebied had een totale oppervlakte van 3,5 ha. In april 2009 werd proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door archeologen van Ruben Willaert bvba. Soresma baseerde zich voor het vervolgonderzoek op de aanbevelingen van dit proefsleuvenonderzoek. Door middel van een vlakdekkend archeologisch onderzoek werden sporen en restanten in kaart gebracht en geïnterpreteerd over een oppervlakte van 11.172,64 m². Het onderzoek bevestigde én versterkte de gegevens die gekend waren vanuit het proefsleuvenonderzoek.

Eerder archeologisch onderzoek in Ruiselede brachten grafheuvels uit de Bronstijd (2000-800 v.Chr.) aan het licht alsook een mogelijk romeins wegtracé en een IJzertijdmonument. Tijdens het nieuwe onderzoek werden meerdere sporen en structuren aangetroffen, gaande van het finaal Neolithicum, de Metaaltijden, de romeinse periode, de volmiddeleeuwse periode, alsook verscheidene sporen van recente activiteit. Naast meerdere spiekers, waterputten, waterkuilen, afvalkuilen en grachten werden sporen aangetroffen van een gebouw uit de late IJzertijd, vergelijkbaar met de structuur aangetroffen op de site Katsweg te Maldegem. De paalsporen vormen een tweeschepig gebouw van 27,3 m op 13,7 m met een NW-ZO oriëntatie. Het gebouw heeft met zekerheid twee ingangen die elk dwars tegenover elkaar liggen op de uiteindes van de langste zijden.

De grootste vondst van de site situeert zich in het noorden van het plangebied. Over een zone van 900 m² werden een grafmonument en 10 Gallo-Romeinse brandrestengraven aangesneden. Het grafmonument (minimum 20m bij 13m). kenmerkt zich door een vierhoekige grachtconfiguratie met meerdere onderbrekingen. In het monument waren twee graven gelegen die te dateren vallen tussen 15-45 n.Chr., op basis van 2 terra rubra individuen. De graven waren allen goed tot uitstekend bewaard (max. diepte 56 cm) en hadden de typische tweevoudige opbouw van een zandige inzakking- en houtskoollens. Niet minder dan 16 volledige aardewerk exemplaren werden aangetroffen. Opmerkelijk zijn de vele terra nigra bekers, terra sigillata borden, een graf met 6 volledige aardewerk potten, de rijke metaalvondsten (ring, naald, fibulae, pion…), de vele meloenkraaltjes (21 stuks), een uniek stukje fresco met inscriptie (foto rechtsboven), een handgemaakte wandscherf met inscriptie uit hetzelfde graf, de terra rubra in de graven. Meer dan de helft van de potten moet nog gereinigd worden en herbergen waarschijnlijk nog meer vondsten.

Er moet wel worden opgemerkt dat de weinige vondsten geen vergaande analyse toelieten. Op basis van een handvol scherven en de niet relateerbaar sporenkleuren was het bijna onmogelijk om een chronologie van de sporen en structuren op te stellen. Verder wetenschappelijk onderzoek zal meer uitsluitsel kunnen geven maar het is duidelijk dat het grafveld een groot potentieel heeft.

Op maandag 10 mei om 20.00 uur zal een korte lezing worden gegeven over de voorlopige resultaten van het onderzoek op de algemene vergadering van de cultuurraad van Ruiselede (Markt 1, 8755 Ruiselede, ). Geïnteresseerden zijn welkom.

Meer info: Jasper DeconynckEdith Goudie-Falckenbach

[osm_map lat=”51.043″ long=”3.4″ zoom=”15″ width=”600″ height=”450″ marker=”51.044,3.407″ marker_name=”marker_blue.png”]

1 Comment

  1. Even een kleine aanpassing. De lezing gaat door in het Portaal (bibliotheek, muziekschool, vergaderruimten voor de socio-culturele verenigingen en repetitieruimte voor de harmonie Sint-Cécilia). Deze is gelegen in de
    Nieuwstraat 8 te Ruiselede

    http://www.ruiselede.be/WWW/nl/3479.html?branch=1&language=1

    Mvg het Soresma team

Comments are closed.