Bij de opgravingen op het Vrijthof in Tongeren werden eind vorige week twee zuiltrommels aangetroffen, die geïdentificeerd kunnen worden als onderdelen van een Jupiterzuil. Een Jupiterzuil was een vrijstaand monument in een Romeins stadscentrum en wordt vooral aangetroffen in Duitsland en in mindere mate in België, Nederland en Frankrijk. De fragmenten die vorige week ontdekt werden, hoorden bij een zuil met op de geschubde schacht drie goden, afgebeeld in reliëf. Bovenop een dergelijke zuil stond meestal een Jupiterbeeld, waarvan geen resten gevonden zijn.

Sedert midden juni voert het archeologisch studiebureau Aron in opdracht van de stad Tongeren een opgraving uit op het Vrijthof. Het VIOE Tongeren zorgt voor de wetenschappelijke begeleiding. De opgravingen hebben nu de zogenaamde ‘zwarte laag’ bereikt, een donker gekleurde grondlaag waarin gewoonlijk de sporen uit de laat-Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen aangetroffen worden.

De twee zuiltrommels, die in deze zwarte laag werden aangetroffen, tonen elk het bovenste deel van een godheid. De afgebeelde goden zijn waarschijnlijk Sol, de zonnegod en Juno, de echtgenote van Jupiter. Verder onderzoek zal meer gegevens aan het licht moeten brengen, onder andere over de exacte datering van het monument. Op dit moment wordt onderzocht hoe de zuiltrommels het beste schoongemaakt en geconserveerd kunnen worden, zodat ze voor publiek tentoongesteld kunnen worden.

De opgraving op het Vrijthof is het wetenschappelijk onderzoek ter voorbereiding van de bouw van een ondergrondse verbinding tussen de site op het Vrijthof, die overdekt zal worden, en de museumkelder onder de basiliek. De stad Tongeren is bouwheer, de werken worden betoelaagd door de Nationale Loterij.