Bij een opgraving in Beerse hebben archeologen van de Archeologische dienst Antwerpse Kempen (AdAK) een mysterieuze bronsschat uit de 8ste eeuw voor Christus ontdekt. Het bronsdepot bestond uit twee intacte bronzen kokerbijlen en twee ronde maanvormige voorwerpen. Volgens AdAK, dat de vondst vandaag bekend maakte, gaat het om een unicum. Het is namelijk één van de eerste keren dat er in de Lage Landen een bronsdepot wordt aangetroffen in een duidelijke nederzettingscontext. De archeologen vermoeden dat de objecten te maken hebben met een soort ‘verlatingsritueel’. Op 9 en 10 oktober worden de vondsten aan het publiek getoond.

Het bronsdepot werd aangetroffen bij een vlakdekkende opgraving in de verkaveling Akkerbeek aan de Beekakkerstraat in Beerse, die in april-juni 2010 werd uitgevoerd in opdracht van Danneels projects NV en Novus NV. Tijdens het proefsleuvenonderzoek waren sporen van bewoning uit de ijzertijd vastgesteld in het oostelijke gedeelte van het plangebied. Binnen het onderzochte gedeelte werd één huisplattegrond aangetroffen. Het gaat om een woonstalhuis met duidelijke wandgreppels en drie ingangen. Dergelijke gebouwen zijn typisch voor het einde van de bronstijd en de vroege ijzertijd (900-500 v. Chr). Rondom de boerderij bevonden zich tal van randstructuren waaronder verschillende bijgebouwen, enkele kuilen en een waterput.

Tot grote verrassing van de opgravers werd in één van de paalsporen van een zespalige spieker -die zich vlakbij de boerderij bevond – een depot van bronzen voorwerpen vastgesteld. Die werden gedeeltelijk vrijgelegd en vervolgens in blok gelicht voor verdere vrijlegging door een restaurateur. Hierbij bleek dat het gaat om twee intacte bronzen kokerbijlen en twee mysterieuze ronde maanvormige voorwerpen. Die laatste bleken ter plaatste gebroken te zijn en in elkaar gewrongen om ze in het kleine paalgat te kunnen krijgen. De losse afgebroken stukken waren er vervolgens bij gelegd. Het is één van de eerste keren dat er in de Lage Landen een bronsdepot wordt aangetroffen tijdens opgravingen in een duidelijke nederzettingscontext.

Bovendien is dat niet het enige mysterieuze depot binnen deze nederzetting. Tijdens verder onderzoek werd in de paalkuil van een ander gebouwtje nog een fragment van een bronzen bijl gevonden. Daarnaast troffen de archeologen in verschillende van de sporen een abnormaal grote hoeveelheid vondsten aan die er opzettelijk in waren achtergelaten. Vermoedelijk gaat het hier om een soort van verlatingsritueel waarbij gebruiksvoorwerpen van de vorige bewoners zijn geofferd bij de opgave van de nederzetting en de afbraak van het huis en de bijgebouwen. Het blijft de vraag waarom ook de waardevolle bronzen voorwerpen werden opgeofferd. Misschien lag er een dramatische gebeurtenis aan de oorzaak van de opgave van de nederzetting waardoor de nakomelingen liever geen aanspraak maakten op de bezittingen van de overledene. Aan de hand van de vondsten kan de nederzetting worden gedateerd in het begin van de vroege ijzertijd, vermoedelijk in de 8ste eeuw v. Chr.

De voorwerpen worden voor het eerst getoond aan het publiek tijdens de tentoonstelling ‘Beerse en Vlimmeren op de kaart’ van Heemkundige kring De Vlierbes. Deze tentoonstelling is open op zaterdag 9 oktober (van 15 tot 18 uur) en zondag 10 oktober (van 10 tot 18 uur). Locatie: Tempelhof (Bisschopslaan 1, Beerse). De archeologen van AdAK geven op woensdag 20 oktober ook een lezing. Ze dompelen je onder in het archeologisch verleden en belichten hun recente opgravingscampagnes. Deze lezing vindt plaats om 20 uur in het Tempelhof.

Bron en foto’s: AdAK