Opgraving Merovingisch grafveld Broechem afgerond

het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) heeft deze zomer het terreinwerk afgerond op het Merovingisch grafveld van Broechem (Ranst). Gedurende vier jaar verrichtte het VIOE een grootschalig archeologisch onderzoek op de vroegmiddeleeuwse site. Het Merovingisch grafveld werd integraal opgegraven, met als resultaat 509 opgegraven grafstructuren met een grote hoeveelheid aan vondsten en gegevens. Het onderzoek hiervan kan nu volop van start gaan. Een interdisciplinair team wetenschappers zal hiervoor samenwerken met de archeologen.

Door het gebrek aan geschreven bronnen uit die periode, is het onderzoek van archeologische vondsten des te belangrijker in het beantwoorden van fundamentele archeologische en cultuurhistorische vragen. Tot welke cultuur behoorde deze bevolking? Hadden deze mensen contacten met andere regio’s? Kunnen we via de graven de sociale hiërarchie achterhalen? Graven en hun vondsten zijn hiervoor dankbaar onderzoeksmateriaal, omdat ze een directe kijk bieden op de levenswijze van de bewoners tijdens de Merovingische periode (5de tot 7de eeuw na Chr.). Onderzoek hiervan kan meer leren over hun kledij, leef- en voedingsgewoonten, artisanale kennis, sterfteleeftijd, ziekten, tradities en rituelen. Hoewel de resultaten van doorgedreven onderzoek nog even op zich laten wachten, zijn er alvast de eerste aanmoedigende bevindingen.

Op het grafveld werden 441 lijkbegravingen en 68 crematiegraven bijgezet op een oppervlakte van ca. 2500 m². Deze grafstructuren vertonen plundersporen uit het verleden, wat erop wijst dat de begraafplaats een belangrijke status had. Daarnaast wordt de aanwezigheid van een plaatselijke elite vermoed, door de aanwezigheid van enkele rijke, grote kamergraven vergezeld van een paardengraf. In deze context werden een gouden muntschat en een unieke, prachtige, gouden mantelspeld gevonden. Ze is volledig ingelegd met granaatsteen die wellicht afkomstig is uit Sri Lanka of Indië. De andere vondsten zijn giften die de nabestaanden meegaven met de dode, zoals aardewerken potten, glazen bekers, glazen en barnstenen kralen, metalen mantelspelden en gespen maar ook werktuigen en wapens zoals messen, priemen, bijlen, lansen, pijlpunten en zwaarden.

Het VIOE zorgt tijdens het onderzoek voor een goede bewaring van deze vondsten en bekijkt de mogelijkheden voor een toekomstige bewaring en ontsluiting van dit vondstencomplex als integrale verzameling.

Lees meer: Merovingisch grafveld Broechem (VIOE)
Bron en foto: VIOE

4 Comments

 1. Luyten Collin

  30 Oct 2011 at 22:44

  Eigenaars van de beschermde hoeve Kapelstraat 99 te Broechem,met geregeld contacten met de heemkundige kring , vernemen wij toevallig
  pas vandaag dat er in de onmiddellijke omgevingen archeologische opzoekingen en vondsten zijn gebeurd.
  Als architect op rust en mijn echtgenote arts, hebben wij sinds 1980 talrijke informaties verzameld over de geschiedenis van Broechem en meer speciaal over ons gebouw waarvan wij o.a.zelf het lastenboek van 1671 hebben. Uwe mededelingen zijn een openbaring…
  Het ziet er naar uit dat de plaatselijke bevolking weinig op de hoogte is van deze buitengewone vondsten.
  In hoever zijn Uwe laboratoria onderzoeken ondertussen gevorderd ?

 2. Beste, een onderzoek van een vroegmiddeleeuws grafveld zoals dat van Broechem, vergt heel wat conservatie-, restauratie-, inventarisatie-, registratie- en onderzoeksactiviteiten. Verschillende onderzoekers binnen en buiten het Agentschap Onroerend Erfgoed zijn nog volop bezig met al deze activiteiten. Een eindpublicatie is pas over enkele jaren te verwachten. Verschillende internationale colloquia gaven reeds aanleiding tot publicatie van wetenschappelijke artikels met betrekking tot dit grafveld. Voor het grotere publiek kan verwezen worden naar een hoofdstuk over Broechem in het recent verschenen boek ‘De oudste ronde van Vlaanderen’ waarover ook een bericht verscheen op Archeonet.

 3. Geachte Mevrouw Annaert,

  Zijn de munten van Broechem Nr 2 en Nr 3 van Baduila gelijk aan de gouden triens van Gent Port Arthur ?

  Ro : DNANASTA/SIVSPPAVC
  Vo : VICTORIA/AVCVSTORVN/CONOB

  Met dank

 4. Beste,

  De munten van Broechem zijn bestudeerd door Johan van Heesch van het Koninklijk Munt- en Penningkabinet. Momenteel is hij niet aanwezig. Zelf heb ik de publicaties over de site Gent Port-Arthur nagekeken maar nergens in de oude vondstmeldingen of recentere inventarissen van de oude vondsten heb ik een melding van een gouden triens of tremissis teruggevonden. Deze munt is me dus helaas niet bekend.

Comments are closed.