Begin 2011 start het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) met een groot onderzoeksproject over de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren. Minister Geert Bourgeois gaf het VIOE de opdracht en de middelen voor het multidisciplinaire onderzoek. De opgravingen in de Tongerse basiliek zijn één van de meest complexe ooit uitgevoerd in Vlaanderen. Dit vertaalt zich in een massa en diversiteit aan archeologische vondsten die het internationaal belang van Tongeren voor onze kennis over de eerste christenen in Europa onderstrepen. Tot nog toe was er over deze periode (3de-4de eeuw) nog niets gekend, wegens de schaarse materiële resten.

Tussen 1999 en 2008 werd de volledige ondergrond van de O.L.V.-Basiliek archeologisch onderzocht. Dit kaderde in de restauratie van de kerk, waarbij een vloerverwarming en een museumkelder werden aangelegd. Deze werkzaamheden brachten bewoningssporen aan het licht die teruggaan tot de Romeinse tijd. Het meest opmerkelijke aan de site is dat ze ononderbroken een belangrijke publieke functie als christelijk cultusgebouw vervulde. Zo was het ten tijde van de Romeinen een luxueuze stadswoning, die bij de overgang naar de vroege middeleeuwen een religieuze herbestemming kreeg door de komst van de eerste christenen. De laat-Romeinse basilica zal de voorganger blijken van een rijke traditie van kerkenbouw op eenzelfde locatie.

Tongeren is, samen met Luik en Maastricht, één van de belangrijkste archeologische sites in Europa voor de kennis van het eerste christendom. De site kent een rijk en uiteenlopend archeologisch verleden, van de 1ste eeuw v.C. tot de 18de eeuw n.C. Duizenden metalen voorwerpen, 350 volledige skeletten, 47.000 scherven Romeins aardewerk, 75.000 fragmenten van muurschilderingen uit alle perioden, 67 dozen met dierlijk bot en 320 m² aan plannen en veldtekeningen bieden een schat aan informatie over de geschiedenis van deze plek.

Voor de reconstructie van de 2000 jaar oude geschiedenis van de site, moeten de ruwe data omgezet worden naar een verhaallijn, waarin de site verbonden wordt met andere Europese historische centra. Deze reconstructie zal de inhoudelijke basis vormen voor de museumkelder onder de O.L.V.-Basiliek. De stad Tongeren kon hierin als partner niet ontbreken. Het perspectief op een uniek archeologisch en historisch bezoekerscentrum in Tongeren bracht hen ertoe een bijdrage aan de kosten van het onderzoeksproject te leveren.

“Het VIOE heeft gedurende tien jaar de begeleiding van het veldwerk gerealiseerd en de wetenschappelijke expertise verzameld. Nu trekken we het onderzoek open en bekijken archeologen, natuurwetenschappers en bouwhistorici samen alle facetten van dit unieke monument. Zonder studie dreigt namelijk niet alleen het volledige bodemarchief verloren te gaan, maar ook de historische informatie over de O.L.V.-Basiliek als monument,” aldus het VIOE.

Bron en foto: VIOE