Is Brugge gesticht door de Vikingen?

Over hoe Brugge uitgroeide tot een rijke middeleeuwse handelsstad, doen veel verhalen de ronde. Lag de stad ooit aan de open zee en sloegen de Romeinen er hun kamp op? Of werd ze gesticht door Vikingen? Wat feit of fictie is, kom je vanaf 8 april eindelijk én uit goede bron te weten op de tentoonstelling ‘Uit goede bron. Nieuwe inzichten over de oudste geschiedenis van Brugge en omstreken’. De tentoonstelling in het Bruggemuseum-Gruuthuse neemt je mee naar de tijd toen van Brugge nog geen sprake was en de streek niet meer was dan een met kreken en geulen doorsneden waddengebied. Er staan ook heel wat randactiviteiten op het programma.

Het tentoonstellingsverhaal begint bij de vroegste sporen van rondtrekkende jagers en eindigt bij de bouw van de eerste stadsomwalling in 1127. Naast de ontstaansgeschiedenis van de stad, vertelt de tentoonstelling ook het relaas van de Brugse regio: van Oudenburg in het westen tot het Nederlandse Aardenburg (Sluis); van de Noordzee tot Torhout in het zuiden. Daar, op het raakvlak van het drassige kustgebied met een bosrijke zandstreek, leefden onze voorouders van schapenteelt, landbouw, zoutwinning en zeehandel.

Gaandeweg geeft zelfs het verste verleden zijn geheimen prijs. Dankzij recente bodemvondsten en de oudste schriftelijke getuigenissen, ontdek je op de tentoonstelling zelf de waarheid over Brugge en omstreken. Je leert ook hoe archeologen hun vondsten interpreteren en daarbij de hulp inroepen van bodemkundigen en biologen. Als bezoeker krijg je een goed idee van de archeologische vondsten, die samen met infoteksten in een gelaagde wand gepresenteerd worden en verwijzen naar de verschillende bodemlagen. Negen grote schermen, gemaakt met geavanceerde gametechnologie, helpen je bovendien alles nog beter te visualiseren. Ze tonen levensechte reconstructies van het landschap: je ziet in 3D hoe de kustlijn verandert en wandelt rond op de vindplaatsen.

Praktisch: de tentoonstelling ‘Uit Goede Bron’ loopt van 8 april tot 16 oktober in het Bruggemuseum-Gruuthuse.
Meer info: www.uitgoedebron.info

1 Comment

  1. staat dit verhaal over de stichting nu online? zo ja,waar?
    alvast bedankt

Comments are closed.