Geen proces-verbaal tegen illegaal opgegraven zilverschat

De Romeinse zilverschat die eind vorig jaar werd aangekocht door het PAM Velzeke, was wel degelijk afkomstig uit een illegale opgraving. Dat blijkt uit het antwoord van minister Geert Bourgeois op een vraag van Dirk Van Mechelen. De schat werd zonder vergunning opgegraven op een akker in Everbeek (Brakel), en werd bovendien pas twee jaar na de vondst gemeld. Toch werd door de Inspectie RWO geen proces-verbaal opgesteld. Het museum in Velzeke werd door de administratie wel verzocht om dergelijke vondsten in de toekomst volgens de regelgeving te behandelen.

“De vinder van de zilverschat heeft in de media verklaard dat de vondst tijdens een veldprospectie zonder metaaldetector werd gedaan, maar dat hij op het ogenblik van de vondst wel verder heeft gegraven, zonder te beschikken over een vergunning voor het uitvoeren van een archeologische opgraving of voor een prospectie met ingreep in de bodem. De vondst moet dan ook volgens de letter van de wet beschouwd worden als afkomstig uit een illegale opgraving,” aldus Bourgeois. “De eigenaar van het perceel en de vinder hebben na overleg met het PAM beslist dit aan het museum over te dragen, mits betaling van een vergoeding.”

“Volgens de gegevens aangereikt door het PAM, zou door de vinder niet verder gezocht zijn op de akker,” aldus Bourgeois. “Gelet op het gegeven dat de ‘vondst’ dateert van meer dan twee jaar terug, dat alle gegevens pas aan het licht gekomen zijn toen de vinder de schat overdroeg aan het museum, dat uit de informatie van de media de gegevens over de vinder zich beperken tot de naam zonder adresgegevens, dat de gegevens over het terrein waar de vondst werd gedaan beperkt zijn (“een braakliggend terrein in Everbeek bij Brakel”) en dat de vinder beweert dat het een toevalsvondst en geen illegaal gebruik van een metaaldetector betreft (het tegendeel is niet of nauwelijks aan te tonen) heeft de Inspectie RWO geen proces-verbaal opgesteld. Vermits de vondst niet binnen de wettelijke termijn van 3 dagen werd gemeld, is er ook geen onderzoek uitgevoerd naar de vondst.”

Aansluitend artikel: PAM Velzeke plaatst unieke zilverschat in het daglicht (8 december 2010)

9 Comments

 1. Tijl

  24 Feb 2011 at 01:19

  Misschien had de inspectie het adres van de vinder kunnen opvragen bij het radiodetectie-bedrijf waarvoor hij werkt?

 2. In vorige publicatie staat : “Ik wist meteen dat ik een authentiek romeins stuk in handen had. Als goudsmid…”

  Onze wettekst zegt : Iedereen die een vondst doet waarvan hij redelijker wijs kan vermoeden dat het archeologisch monument betreft is hiervan verplicht binnen de 3 dagen aangifte te doen (archeologiedecreet artikel 8)

  Natuurlijk als je goudsmid bent, kan je wss geen kennis hebben over zilveren kunstvoorwerpen.

  moraal van het verhaal : ………ik heb er zelfs geen woorden voor …..!!!!!! 🙁

 3. Saskia De Vos

  24 Feb 2011 at 12:55

  Er is ook een heel klein lichtpuntje in dit verhaal. We kunnen al tevreden zijn dat de vinder de vondst uiteindelijk wél heeft aangemeld. Rijkelijk te laat, waardoor gegevens over de context en kansen tot verder onderzoek reddeloos verloren zijn gegaan, maar het feit dat dit onbestraft blijft kan andere vinders misschien al dan nog over de streep trekken niettemin hun twijfelachtige vondst in het daglicht te brengen. Een sanctie zou een omgekeerd effect kunnen hebben en ontmoedigend werken om illegale vondsten uit het verleden alsnog op te biechten.

  Niettemin is het volgens mijn mening wel degelijk hoog tijd dat de archeologie eindelijk een dergelijke kans aangrijpt om effectief sancties te nemen, en een krachtig signaal geeft naar de buitenwereld dat schatgraverij echt niet wordt getolereerd. Een gemiste kans! Maar goed, dat zal allemaal wel wishful thinking blijven wellicht..

 4. Spijtig dat de vinder zo lang gewacht heeft met het melden van deze vondst. Dat zou logisch gezien de eerste reactie moeten zijn. Anderzijds zou de schat zonder deze “illegale prospectie” nooit gevonden zijn. Misschien eens tijd dat dat ook wordt ingezien. Amateurarcheologen, met of zonder metaaldetector, zoeken en vinden waardevolle objecten op plaatsen waar archeologen nooit zouden komen. Spijtig genoeg wordt er enkel geklaagd wanneer er iets gevonden wordt, zelfs nu, op een braakliggend terrein dat op geen enkele manier als archeolgisch waardevol geacht werd. Men zou beter mensen die hun passie voor archeologie en het verleden op een niet professionele manier willen uitoefenen begeleiden en bijstaan met advies en een correcte regelgeving, in plaats van hen steeds opnieuw te beschuldigen van “illegale opgravingen”.

 5. Ingo Luypaert

  25 Feb 2011 at 14:54

  Voor de volledigheid.
  Het is niet de vinder geweest die de vondst heeft gemeld, maar het PAM op het ogenblik dat zij beslisten tot aankoop. Eerder was de schat aangeboden aan het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, die doorverwees naar het PAM, evenwel ook zonder melding te maken van de vondsten.
  In conceptnota van Dirk Van Mechelen staan concrete maatregelen in op dit vlak. Mensen die het goed menen, mee begeleiden is er één van. Langs de andere kant staat er ook een duidelijk voorstel in om ervoor te zorgen dat illegaal verworven vondsten onverhandelbaar worden en zelfs kunnen worden aangeslagen…

 6. @ Ingo: met alle respect maar het zou mij – en ik denk niet alleen mij – plezieren mocht je niet telkens Dirk Van Mechelen ten berde brengen. Dit forum is geen politieke arena, ook al ga je hierop reageren door te zeggen dat het je het wél over de inhoud hebt… Kan het gelobby even ophouden aub? Dank u.

 7. Ingo Luypaert

  28 Feb 2011 at 09:48

  Beste Tim,
  In de reacties van vele anderen lees ik hier dat er nood is aan nieuwe regelgeving en worden allerhande suggesties gedaan. Wanneer die suggesties op dit ogenblik al gevolgd worden in een document dat voorligt in het Vlaams Parlement, lijkt me dat minstens relevant.
  Wat mij betreft, staat het iedereen vrij te reageren op de manier die hij/zij het meest relevant vindt.
  En uiteraard is dit geen politiek forum, maar ik vind het opvallend dat het nu al als lobbyen wordt beschouwd als politici geregeld archeonet raadplegen.

 8. Tijl

  10 Mar 2011 at 14:13

  “Een illegale vondst is een vondst zoals die elke dag gebeurt maar niet gemeld wordt. Op die manier verdwijnen waardevolle archeologische vondsten in private collecties of komen ze bijvoorbeeld in het veilinghuis Sotheby’s in Londen terecht,” meent Kurt Braeckman, conservator van pam Velzeke.

  “Hij moest de ontdekking inderdaad gemeld hebben aan de juiste dienst. Maar hoe moet Jan met de Pet weten welke dienst de juiste is.” (…) “De amateur-archeologen zitten verveeld met al die heisa. Mensen die het goed menen, worden met de vinger gewezen terwijl ontdekkers die de voorwerpen doen verdwijnen buiten schot blijven.”

  zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=FC37BEVQ
  en http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=FC37BEVO

 9. Yann Hollevoet

  12 Mar 2011 at 19:57

  Sorry, maar het Provinciaal Gallo-Romeins Museum van Tongeren kan niet gelijk gesteld worden met Jan Modaal. En waarom eerst naar Tongeren gaan als er een archeologische museum vlakbij is dat even Provinciaal Gallo-Romeins is als dat van Tongeren? De afstand Brakel-Velzeke bedraagt 13 km, deze naar Tongeren 145 km. “Worum es einfach machen wenn es kompliziert auch kann?”

Comments are closed.