Gallische kruikamfoor gevonden in Beveren (Roeselare)

Aan de Onledebeek in Beveren, een deelgemeente van Roeselare, zijn bij de aanleg van een nieuw industrieterrein 204 scherven gevonden van een zelfde kruikamfoor. Voorlopig wordt de amfoor gedateerd in de 2de / begin 3de eeuw na Christus. “Voor Beveren is dit de eerste vondst ooit uit de Romeinse tijd,” weet Jozef Goderis, voorzitter van de Vereniging voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen (V.O.B.o.W). De bevoegde diensten volgen de vondstmelding nu op met een noodopgraving.

“In 2005 werden op een kilometer hier vandaan door V.O.B.o.W en de Werkgroep Archeologie Roeselare al wel een Karolingische waterput en drie afvalkuilen uit de 12de en 13de eeuw opgegraven, maar nooit eerder werden archeologica uit de Romeinse tijd aangetroffen,” aldus Jozef Goderis. “Christ Naert, de vinder van de kruikamfoor, bracht ons op de hoogte. Ondertussen heeft hij de kruik van 45 cm hoogte getekend aan de hand van een aantal montages van de scherven.”

Een gelijkaardige kruikamfoor met identieke diameter van de standring (9,5 cm) werd in 1989 gevonden in waterput 1 aan Roeselare Haven. De vondst was hier minder fragmentair bewaard en meer geglad. In Beveren is de kruikamfoor completer, met de typische randscherven, de drieledige oren en met meer duidelijke draairingen.

3 Comments

 1. Kan er meer informatie gegeven worden over de context van deze vondst aub? Betreft het een oppervlaktevondst? Of zat deze kruikamfoor in een kuil/depressie/gracht/etc…

  Bij voorbaat dank

 2. Ik vind nergens een referentie van de normale procedures terug. Is dit naar aanleiding van een vooronderzoek gevonden of is het een toevalsvondst door VOBOW op iets waar geen vooronderzoek gevraagd is?

 3. Dag Bart
  De vondst van deze kruikamfoor in 204 plat gedrukte scherven, door een medewerker van de Werkgroep Archeologie Roeselare, die reeds 25 jaar de site Onledebeek Beveren prospecteert is een prospectievondst, nadat het terrein 2m diep werd afgegraven. Dergelijke werken vragen wettelijk een vooronderzoek, maar dat is jammerlijk niet gebeurd. Het terrein was reeds vrij gegeven voor de aanleg van een industtriezone, voor dat de archeoloog van Terf definitief werd aangesteld. Het VIOE heeft ondertussen reeds twee coupes gemaakt.
  Verslag van deze vondstmelding en dit VIOE-onderzoek in de WAK 72 en tegelijk jaarboek V.O.B.o.W. nr 22.
  Vriendelijk gegroet
  Jozef Goderis

Comments are closed.