De voorbije weken gingen archeologen van de U.C.Louvain en de K.U.Leuven op zoek naar sporen van de Minoïsche beschaving op de archeologische site van Sissi in het noorden van Kreta, vlakbij het paleis van Malia. Het was de eerste opgraving op Kretenzische bodem die volledig door een Belgisch team wordt uitgevoerd. De archeologen legden in Sissi een necropool uit de 18de eeuw v. Chr., een hoofdgebouw met opslagruimtes en ateliers en een aantal woonhuizen bloot.


Sissi ligt op de heuvel Kefali tou Agiou Antoniou aan de noordelijke kust van Kreta. De opgravingen van de Minoische site worden geleid door professor Jan Driessen, tevens voorzitter van het departement ARKE (kunstgeschiedenis en archeologie) van de universiteit van Louvain-la-Neuve. Onlangs kreeg de universiteit een opgravingstoelating voor vijf jaar. Dit jaar bestond het opgravingsteam uit 18 onderzoekers en 7 studenten van de U.C.Louvain en verschillende onderzoekers van andere universiteiten, onder wie professor Ilse Schoep van de K.U.Leuven.

In de jaren zestig van de vorige werd al eens een gebouw op de heuvel opgegraven, maar de resultaten van dit onderzoek werden nooit gepubliceerd. Jan Driessen is echter al jaren overtuigd van het potentieel van de site. Bovendien werd de site de jongste jaren bedreigd door het toerisme ter plekke, en dus drong een uitgebreid archeologisch onderzoek zich op. Tijdens deze eerste opgravingscampagne concentreerden de archeologen zich op vijf zones.

Op de top van de heuvel stootten ze op resten van een hoofdgebouw. In een aantal opslagruimtes kwamen resten van grote amforen aan het licht. Daarnaast konden ook een aantal ateliers geïdentificeerd worden. Op de heuvelflank werden verschillende woonhuizen opgegraven. Het aardewerk verwijst naar de laatste occupatiefase van de site, net voordat de nederzetting werd opgegeven rond 1250 voor Christus.

Volgens Driessen lijkt het erop dat de heuvel op een gegeven moment versterkt werd met fortificaties, maar het is nog onduidelijk in welke periode dit gebeurde. Driessen hoopt dat sondages van de versterkingsmuren hierover meer duidelijkheid kunnen verschaffen. Vlakbij het strand werd ten slotte ook een deel van de necropool van de site opgegraven. Daarbij kwamen twee volledig bewaarde graven en een ‘deposit’ van menselijke en dierlijke beenderen en een grote hoeveelheid vazen uit de 18de eeuw voor Christus aan het licht.

Bron: Sissi face à son passé (Le Soir). Op de website van de krant is ook een diaporama met foto’s van de opgravingen te bekijken.