De provincie West-Vlaanderen heeft het project rond het ‘Hallenhuis’ in Brugge bekroond als een van de drie laureaten van de eerste West-Vlaamse erfgoedprijs. In het kader van dit project werd een Merovingisch huis gereconstrueerd in de tuin van een nieuw woonzorgcentrum in de Brugse deelgemeente Sint-Andries. “Ontsluiten en presenteren van archeologie en de resultaten van een opgraving is geen sinecure,” stelt het juryrapport. “Binnen dit project van OCMW Brugge en Raakvlak werd een unieke synergie gecreëerd, waarbij archeologie werd geïntegreerd in een nieuwbouwproject.”

“OCMW Brugge en Raakvlak brachten met het ‘Hallenhuis’ een totaalproject tot stand, waarbij archeologische ontsluiting, bejaardenzorg en erfgoedtoerisme in elkaar voortvloeien. Daarenboven betekent het project een verbetering van de woonkwaliteit voor de bewoners van het woonzorgcentrum,” aldus de jury.

“Het project is experimenteel en kan omwille van zijn voorbeeldfunctie inspirerend werken voor projecten die archeologie en erfgoed willen integreren binnen het alledaagse leven. De bewoners en bezoekers van het woonzorgcentrum komen op een laagdrempelige manier in contact met archeologie, wat het draagvlak voor archeologie bij de bevolking alleen maar kan versterken. Het innovatieve binnen dit project wordt ook internationaal erkend en mag rekenen op heel wat buitenlandse interesse.”

“De initiatiefnemers spelen ook handig in op de opportuniteiten van het cultuurtoerisme door met de site aan te sluiten op het fietsroutenetwerk rond Brugge, dat in ontwikkeling is. Ook het educatief potentieel wordt benut: zo vonden een aantal Brugse scholen intussen de weg naar het Hallenhuis,” besluit het juryrapport.

Aansluitend artikel: Archeologie en integratie: het Hallenhuis in Sint-Andries (27 september 2010)