Archeologische bescherming voor Gallo-Romeinse tumuli in Tienen

Vlaams minister Geert Bourgeois heeft de drie Gallo-Romeinse tumuli in Grimde (Tienen) voorlopig beschermd als archeologische zone. De tumuli waren al sinds 1978 beschermd als monument, en kregen nationale bekendheid door het tv-programma ‘Monumentenstrijd’. De bescherming als archeologische zone is het gevolg van een archeologische evaluatie en waardering, die in 2009 werd uitgevoerd in opdracht van het toenmalige agentschap Ruimte en Erfgoed. Momenteel worden de tumuli van Grimde ernstig bedreigd door erosie en dringen beheersmaatregelen zich op.

De heuvels, ook wel ‘tommen’ genoemd, zijn grafmonumenten die de macht en de rijkdom van de overledene tentoonstellen. In de loop van de tijd verloren de tumuli echter hun oorspronkelijke betekenis en werd het rondom liggende gebied voor andere doeleinden gebruikt.

De eerste wetenschappelijke interesse voor de tumuli ontstond vanaf het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw. De eerste archeologische opgraving kwam er in 1813, op vraag van graaf François de Neufchâteau. Deze opgraving had echter weinig succes. De meest succesvolle opgravingen vonden plaats in 1892, onder leiding van baron Alfred De Loë. Onder de vondsten bevonden zich enkele unieke voorwerpen, waaronder het portret van keizer Augustus gesneden uit een edelgesteente, een gouden verlovingsring met inscriptie, een verzilverde bronzen broche en een gouden staafje met de naam Marcus Probius Burrus.

Momenteel worden de tumuli van Grimde echter bedreigd door erosie. De dikke bomen op de tumuli dreigen om te vallen en kunnen schade toebrengen aan de heuvellichamen. Op de paden, die ontstaan zijn door veelvuldige betreding, ontbreekt begroeiing, waardoor het regenwater langs hier afspoelt. Bourgeois: “Voor de heuvels zijn er beheersmaatregelen nodig. De toekomstvisie omvat onder andere het verwijderen van de begroeiing met diepgaande beworteling en het opnieuw bedekken van de heuvels met bodembedekkers om erosie tegen te gaan. Voorts is het belangrijk om de tumuli zelf niet meer te betreden. Daarnaast moet een regelmatig onderhoud een goede bewaring van het monument vrijwaren. Dit kan onder meer door een breed maatschappelijk draagvlak te creëren en omwonenden zoveel mogelijk te betrekken bij het onderhoud van het domein.”

Lees meer: Archeologische evaluatie en waardering van de drie Gallo-Romeinse tumuli van Grimde (pdf)

1 Comment

  1. “vind ik leuk”

Comments are closed.