Een team van Leuvense egyptologen, onder leiding van professor Harco Willems, heeft in Dayr al-Barsha een graftombe uit circa 2040 voor Christus blootgelegd. Enkele kamers in de graftombe bevinden zich in relatief goede staat, wat waardevolle informatie oplevert over het begrafenisritueel in het Oude Egypte. Het gaat om de graftombe van Ahanakht I. Zo’n 4.000 jaar geleden was hij gouverneur van de provincie Hare.

Een Amerikaans archeoloog legde de tombe reeds in 1891 bloot. Hij ging er echter vanuit dat het graf recent beroofd werd, en besloot daarom de opgraving voortijdig stop te zetten. Daardoor bleven een aantal grafkamers in hun oorspronkelijke staat bewaard. In deze kamers vond het Leuvense team een doodskist en heel wat voorwerpen in hun oorspronkelijke positie.

De resten van de nieuw opgegraven doodskist bevatten inscripties die erop duiden dat de kist aan de vader van Ahanakht I toebehoort. De oorspronkelijke positie waarin heel wat grafvoorwerpen werden teruggevonden, werpt een nieuw licht op de volgorde waarin de begrafenisrituelen in het Oude Egypte werden uitgevoerd.

Rituele objecten uit koper

Bron en foto’s: KU Leuven