In het kader van de tentoonstelling ‘Voorbij de Horizon’ worden de komende weken ook vijf gratis aperitieflezingen georganiseerd in het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename. Nu zondag 10 maart bijt archeoloog Peter Van der Plaetsen (pam Velzeke) de spits af. De vondst van de boot uit de Bronstijd in Dover in 1992 stelde de archeologen voor een aantal grote vraagtekens en uitdagingen. Na een korte introductie over de opgraving zelf zal Van der Plaetsen het tijdens zijn lezing vooral hebben over de bouw van dergelijke boten en hun plaats binnen de geschiedenis van de scheepsvaart.

Uitgaande van de toendertijd beschikbare werktuigen en grondstoffen buigt Van der Plaetsen zich over de vraag hoe men een dergelijke ingewikkelde constructie heeft gebouwd. Over welke werktuigen beschikte men, hoeveel eeuwenoude eiken diende men te vellen, hoe kon men deze lasten manipuleren, hoe haalde men er de benodigde onderdelen voor de bouw van een dergelijke boot uit en hoe gaf men deze de gewenste vorm? Vervolgens bespreekt hij de manier waarop alle onderdelen in elkaar werden gezet en hoe men alles watedicht kon maken. Aan de hand van een aantal eenvoudige schaalmodellen wordt de (mogelijke) evolutie geschetst van de vroegste scheepsbouw en probeert de spreker dergelijke zogenaamde ‘genaaide boten’ een plaats te geven binnen de geschiedenis van de scheepsbouw in onze gebieden. Hij eindigt met de vraag of het wel verstandig was om met een dergelijk schip de oversteek van het Kanaal te wagen.

Praktisch: de lezing ‘Over brons en hout. Scheepsbouw in de Bronstijd’ vindt plaats op zondag 10 maart om 10u30 in het Provinciaal Erfgoedcentrum (Lotharingenstraat, Ename). Toegang gratis.