Zolad+ heeft een boeiend werkingsjaar achter de rug. De archeologische onderzoeken leverden weer enkele nieuwe inzichten op, er werden ontsluitingsprojecten uitgewerkt voor een aantal belangrijke archeologische sites, en de Vlaamse Overheid kende drie archeologische studieopdrachten toe aan de regio. Er zijn belangrijke stappen gezet bij de restauratie- en herbestemmingsplannen van verschillende waardevolle hoeves en andere monumentale gebouwen, de inventaris van het bouwkundig erfgoed werd verder bijgewerkt, een project rond de inventarisatie van het funeraire erfgoed is opgestart….

Kortom, stof genoeg voor een interessante avond!

– op dinsdag 5 maart om 20 uur in O.C. Berenhof in Veldwezelt

– op woensdag 27 maart om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Riemst

Iedereen is van harte welkom!

Wie alvast een voorproefje wil, alvast het jaarverslag 2012 (pdf) raadplegen.