Op de terreinen van de NMBS te Mechelen zal, ten gevolge van structurele spoorwegwerken, het beschermde Arsenaalgebouw verplaatst worden. Dit gebouw huisvestte tot voor kort een opslagplaats en het Spoorwegmuseum. Op de site werd recent een archeologisch onderzoek uitgevoerd door ADEDE bvba uit Gent. De opgraving leverde heel wat informatie op over de inrichting van de oorspronkelijke hallen uit de oprichtingsfase van de spoorweggebouwen in 1835.

Het archeologisch onderzoek werd opgesplitst in drie fasen. Tijdens de eerste fase werden archeologische relicten op de nieuwe positie van het gebouw onderzocht. Tijdens de tweede en de derde fase werd binnenin het gebouw opgegraven. De sporen bestonden hoofdzakelijk uit muurwerk, maar ook uit rails, gietijzeren zuilen, zware houten liggers, leidingen en andere monumentale resten. De vondsten bestaan voornamelijk uit metalen voorwerpen, zoals handwerktuigen en zelfs ijzeren wielen.

arsenaal2De opgraving leverde heel wat informatie op over de inrichting van de oorspronkelijke hallen uit de oprichtingsfase van de spoorweggebouwen in 1835. Het betreft enerzijds een herstelwerkplaats (groen op plan) voor wagons en anderzijds een ‘smidse’ (rood op plan), waar metalen gesmolten en gesmeed werden, om dan in de belendende herstelwerkplaats te worden gebruikt. De aangetroffen herstelwerkplaats telt twee rijen smeerputten die paarsgewijs verbonden zijn met afvoerkanaaltjes. In de ‘smidse’ werd een aantal opslagplaatsen voor cokes aangetroffen. De omstandigheden waarin de arbeiders in het midden van de 19de eeuw aan het werk waren, zijn naar onze standaarden erg hard.

Verder onderzoek van de grondplannen en historisch kaartenmateriaal zal bijdragen tot de kennis van de ontstaansgeschiedenis van het eerste station en de bijhorende centrale werkplaats in België.

Meer info: Hadewijch Pieters, ADEDE bvba, info@adede.com