Op donderdag 16 januari 2014 is Monique Lesenne op 76-jarige leeftijd overleden. Voor de jongeren onder ons is zij waarschijnlijk een nobele onbekende, maar de iets ouderen – die nog het pre-internettijdperk hebben meegemaakt – herkennen haar naam ongetwijfeld nog van de bibliografische vermeldingen. In de jaren 1960 tot 1980 stond Lesenne namelijk in voor het opmaken van ‘bibliografische repertoria’, toen nog vanaf de vroegste tijden tot aan de Noormannen. Daarnaast was ze ook stichtend lid van het Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek voor Oost-Vlaanderen (VOBOV).

Monique Lesenne was een taaie tante of de ‘bomma van de Vlaamse archeologie’ zoals zij zichzelf wel eens betitelde. Wie met haar een discussie opzette, ontmoette een felle tegenstander die ongezouten haar mening gaf in een stijl van ‘klinkt het niet dan botst het wel’. Men vergaf haar dat (meestal) graag want zij had tegelijkertijd een groot hart en een enorme passie voor archeologie. Bovendien was zij erg behulpzaam voor jonge archeologen en studenten en weinigen hebben ongeholpen haar ‘bureau’ in de duistere onderkrochten van de Gentse Universiteitsbibliotheek verlaten. Een locatie die trouwens overeenstemde met de persoon, want zelf stond zij niet graag in het voetlicht. Desondanks schuwde zij de vernieuwing niet: toen de PC zijn intrede deed, was zij er als de kippen bij om haar fichebakken achter zich te laten en de (nog primitieve) databanken uit te proberen.

De ‘bibliografische repertoria’ waren een initiatief van het reeds lang ter ziele gegane ‘Centrum voor Oudheidkundige Navorsingen in België’. Met het stopzetten van haar project, is ook haar betrokkenheid met de archeologie stilgevallen. Gedreven als zij was, heeft zij haar nietsontziende werklust toen volledig op de muziek gefocust, haar andere passie. In de concertzalen van de koorzangen klinkt haar naam als een klok en zowel in binnen- als buitenland werd zij om haar organisatietalent gewaardeerd. Nu blijft ons de herinnering aan een grote madame uit de Vlaamse archeologie en vooral haar bibliografische vermeldingen.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 25 januari om 10.30 uur in de parochiekerk OLV Sint-Pieters (Sint-Pietersplein) in Gent.

(met dank aan Luc Bauters)