Boete voor illegale schattenjagers in Tongeren

De strafrechter van Tongeren heeft twee mannen uit Houthalen-Helchteren, die gewapend met metaaldetectoren illegaal op zoeken gingen naar archeologische schatten op het terrein van de huidige Colruyt-vestiging in Tongeren, elk een boete van 550 euro opgelegd. Aan het Vlaamse gewest moeten ze één euro morele schadevergoeding betalen. De twee schattenjagers werden in april 2006 op het terrein betrapt terwijl ze naar vondsten aan het speuren waren met metaaldetectoren. Archeologen hadden het terrein een tijdje daarvoor in gereedheid gebracht voor een archeologisch onderzoek, dat overigens door Colruyt zelf gefinancierd werd.

De twee schattenjagers ontkenden ter zitting dat zij putjes in het terrein hadden gegraven. Mogelijk waren er voor hen nog amateurarcheologen aan de slag geweest.

De site waar de twee betrapt werden, bleek achteraf inderdaad heel wat interessante vondsten te herbergen. Het terrein werd tussen de eerste en de vierde eeuw na Christus gebruikt als uitbreidingszone van de toenmalige Romeinse stad en was binnen de Romeinse stadsomwalling van Tongeren gelegen. Tijdens de opgravingen werden behalve resten van aardewerk ook resten van amforen voor transport van wijn en olijfolie, munten en stukjes muurschilderingen aangetroffen. Een bijzondere vondst vormde een bronzen zegeldoosje dat in de Romeinse tijd gebruikt werd om wasplankjes te verzegelen.

Bron: Belga

25 Comments

 1. Ik vind deze straf eerlijk gezegd een doekje voor het bloeden. Dergelijke zware feiten moeten veel strenger gestrafd worden. Wat is 500 euro? De mannen kunnen zich nog wel veroorloven om een gokje te wagen op sites die potentieel waardevol vondstmateriaal herbergen, niet? De verkoop van dergelijke stukken zou nog wel steeds winstgevend kunnen zijn. Laat ze liever een boete van 5000 euro betalen…

  • Wat word hier toch allemaal gezeverd eigenlijk?ik zoek al een tijdje met een metaaldetector mits toestemming van de eigenaar of de gemeente zelf wel,zeer leuke hobby,waarom zou dit niet mogen in godsnaam?belgie is een vrij land,zolang de staat en overheidsdiensten hier maar hun winst uit kunnen halen is iedereen tevreden zeker?!ik stel me de vraag wie hier nu de zielige amateurs zijn.inderdaad sommige stukken wat gevonden worden kunnen winstgevend zijn voor de “amateur” in kwestie gelijk jullie het noemen.maar vergeet niet dat de aankoop van zo’n detector een smak geld kost waar OOK BTW OP IS BETAALD!!dus wat maakt het toch uit sukkelaartjes.allemaal zijn we slaven van het systeem in belgie.begin te leven en koop een detector! =)

   • Ze waren illegaal aan het zoeken, dus zonder toestemming van de eigenaar. En dat mag niet.

   • @ Nicky : ik hoop dat dit pure ironie is…

   • VOLLEDIG mee akkoord!!!
    Ntuurlijk valt het niet goed te praten, dat wanneer een terrein afgebakent is voor onderzoek, dat m’n daar nog gaat zoeken.
    Maar, WAT is er mis met zoeken naar voorwerpen in een bos? op het strand?
    Respecteer wanneer het privéterrein is ok, maar zijn er geen ergere dingen dan mensen die op een rustige manier een hobby willen uitoefenen?
    Niemand wordt er mee pijn gedaan, de grond wordt gezuiverd van alle metalen en rotzooi…
    Belgie is een politiestaat geworden!!! Je zou zo een grote boete krijgen voor het zoeken naar muntjes, wanneer er toch wel 1000 en dingen bestaan die in belgie toch zo zo verkeerd zijn er er niks aan gedaan wordt??,
    Laat iedereen nu toch eens z’n ding doen?

 2. Het is misschien een doekje voor het bloeden en het zal waarschijnlijk niet alle illegale activiteiten tegenhouden maar het is een eerste stap waardoor toch al een aantal illegale metaaldetectorzoekers eerst zullen nadenken voor ze op een site stappen. En ja laat ons hopen dat de straffen consequenter en meer in verhouding met de waarde van de potentiële vondsten worden.

 3. Enkele geroofde fibulae plus wat dito munten verpatsen op e-bay en die schamele boete is zó betaald…

 4. Dit bedrag moet vermoedelijk nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. D.w.z. x5,5 wat neerkomt op een effectief bedrag van 2750 euro. Daar komt nog eens bij dat ze wellicht ook zullen mogen opdraaien voor de gerechtskosten en zeker voor de honoraria van hun advocaten. Dus financieel zal het toch op z’n minst toch even prikken denk ik.
  Bovendien beschikken de heren nu over een strafblad, en dat is op zich toch ook niet min.

 5. En ik heb me nog misrekend ook: 550 x 5.5 = 3025

 6. Als het troost mag zijn, de detectoristen (of terroristen) deinzen voor niets te rug. We hebben onlangs op een werf ook al paar keer na elkaar bezoek gehad van detectoristen, net als we onze rug hadden gekeerd. en dan beweren ze nog bij hoog en laag dat ze niets misdoen en enkel maar doen wat ze mogen…

 7. Het zal toch eens hoog tijd worden voor een algemeen verbod op detector amateurisme … ENKEL in samenwerking met archeologen, zeer nauwkeurige en strikte controle, en zware boetes die ook effectief opgelegd worden.
  Maar misschien een eerste stap zou al zijn dat de media ophoudt met deze schatzoekers te profileren als een positief fenomeen, als amateurs waar archeologen nog iets van zouden kunnen leren.

 8. Steve, dat verbod bestaat al het archeologiedecreet laat daar geen enkele twijfel over bestaan: alleen in het kader van een vergunde opgraving mag een detector gebruikt worden. Je wijst met een beschuldigende vinger naar de media, maar ook een bepaald deel van de archeologische sector heeft boter op het hoofd omdat zij het gebruik oogluikend toestonden (toestaan?), meer nog, samenwerking zochten met de schatgravers.

 9. Vergelijk ons alsjeblieft niet allemaal met dergelijke piraten. Er zijn voorbeelden legio waar “amateurs” bijdragen tot behoud van het patrimonium. Daarvoor hoef je zelfs niet de grens over. Als gespuis zoals hierboven zwaar bestraft zou worden en er binnen archaelogische middens eens wat minder navelgestaar zou zijn tussen jullie onderling en naar de buitenwereld toe (en vertel me alsjeblieft niet dat jullie collegiaal met elkaar omspringen, daarvoor heb ik reeds teveel lezingen van publicaties bezocht waar “collega’s” de spreker gewoon trachten af te maken zodat de volgende financiering misschien een andere kant opdraait..) dan zou er hier Vlaanderen wel eens een samenwerking kunnen ontstaan die vruchten afwerpt zoals in de ons omringende landen. Maar dat wil wel zeggen dat beide partijen water in hun wijn dienen te doen. Het enige echte resultaat van al dit gekibbel zal wel zoals altijd een continue bloeiende ondergrondse markt en een steeds kleiner wordend budget voor opgravingen aangezien deze weinig meer lijken op te leveren dan voorlopige studies. Maar ja, dat zal wel de fout van die amateurs zijn…

 10. Ah, het is dit soort zielig radicalisme van Vlaamse archeologen die ons ook geen stap vooruit gaat helpen in de toekomst. Gelukkig zijn het niet deze mensen (zoals Carl) die de koers zullen bepalen.

  Er is inderdaad momenteel een totaal verbod om met een detector naar archeologische vondsten te speuren buiten vergunde opgravingen, meerbepaald al van in 1993, datum van het huidige archeologiedecreet. Iedere archeoloog die een beetje in de realiteit van beheer, beleid én opgraven zit weet dat dit totaalverbod niet werkt, nooit zal werken en dat het ook nooit controleerbaar, afdwingbaar en handhaafbaar zal zijn.
  Integendeel, het heeft er alleen maar toe geleid dat heel wat amateur detectoristen (met een uitstekende kennis van locale sites en een hart voor geschiedenis en archeologie) hun vondsten nooit gingen melden, waardoor veel, soms héél veel kostbare informatie verloren ging. En dat terwijl die vondsten voor zeker meer dan 95% uit een reeds gestoorde ploeglaag komen. Gelukkig is een en ander de laatste jaren sterk veranderd, juist door een toegenomen samenwerking en overleg tussen overheidsarcheologen en amateurverenigingen. Ik was één van de archeologen die hard aan die dialoog heeft gewerkt, dus ik meen te weten waarover ik praat. Bijna wekelijks komen er daardoor nieuwe vondstmeldingen van goedmenende amateurdetectoristen binnen bij de bevoegde diensten archeologie en met regelmaat worden op die manier nieuwe sites gemeld en zelfs probleemsites gesignaleerd. Dit was vroeger niet of nauwelijks het geval.
  In het kader van de dialoog tussen archeologen en amateurs werd ook een deontologische code vastgesteld. Bedoeling was om die te verankeren in een nieuwe wetgeving. Hoewel die wetgeving er helaas nog niet is hebben een aantal detectorvereningingen de deontologische code al vrijwillig opgenomen in de werking van hun vereniging en aan hun leden aanbevolen.

  Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat bepaalde problemen hard moeten worden aangepakt, met name het illegaal detecteren op beschermde sites of aan de gang zijnde opgravingen. Dit wordt echter ook door heel wat goedmenende detectoramateurs sterk veroordeeld! Hiertegen moet streng worden opgetreden en dat is nu net wat met deze gerechtelijke uitspraak in Tongeren is gebeurd. Er is nu een eerste duidelijk voorbeeld gesteld en het zal ook het laatste niet zijn.

  Maar gelieve alles in zijn context te plaatsen en deze feiten niet opnieuw aan te wenden om alles en iedereen zwart te maken en terug te keren naar het bekrompen archeologisch denken rond metaaldetectie, uit het begin van de jaren ’90.

 11. Zolang detectorisme niet efficiënt gecontroleerd kan worden verdient het volgens mij geen plaats in de legaliteit.
  De vraag is dus niet of detectorisme legaal moet zijn of niet maar of men het kan controleren.

  Naar mijn persoonlijke mening is dit zeker (nog) niet het geval.

 12. Zolang opgraven niet efficiënt gecontroleerd kan worden verdient het volgens mij geen plaats in de legaliteit.
  De vraag is dus niet of opgraven legaal moet zijn of niet maar of men het kan controleren.

  Naar mijn persoonlijke mening is dit zeker (nog) niet het geval.

 13. Het mag in elk geval duidelijk zijn, metaaldetectie op opgravingen kan enkel maar in het kader van de opgraving en met een vergunning uitgereikt door R-O Vlaanderen. Al de andere detectoristen die een opgraving ‘bezoeken’ zijn illegaal bezig, vallen in de illegaliteit. Het is inderdaad helaas te betreuren dat het maar een handjevol mensen zijn die het verkeerd menen en die de grote maar goede groep detectoristen in discrediet brengen.

 14. Goed gezecht Peter.Vdh.ik ben ook een Detector amateurs
  en melt alles aan wat ik vind.zo vond ik een romeinse villa .die door Tongeren niet was bekent.en nooit door Detector amateurs was gemeld.en dat heb ik wel gedaan.
  je heb er altijd slechte peronen tussen dat is met alles zoo.en zal ook nooit veranderen.

 15. Verbieden,verbieden en nog eens verbieden!Dat is al wat je in dit landje nog hoort.Je mag als gewone burger niks meer.Buiten betalen,betalen en nog eens betalen.Waar zijn ze hier in godsnaam mee bezig?Zijn jullie echt zo naief om te denken dat al wat gevonden word door “echte”archeologen in muzea terechtkomt? Laat me niet lachen!Als jullie morgen een gouden ring vinden brengen jullie die dan allemaal braaf binnen?Ach kom nou!

 16. Kijk Dirk, volgens mij zit dáár nu precies een groot verschil tussen professionele archeologen en (vele) amateurs. Voor een archeoloog bestaat er geen grotere kick dan zijn vondst(en) in een publicatie en/of via musea/tentoonstellingen aan de wereld kenbaar te maken. Ik ken niemand die er thuis zijn eigen privéverzameling op nahoudt en ook niemand die daarin geïnteresseerd is.

  Dirk, je laat me lachen. Dank daarvoor, kon ik op het eind van deze werkdag wel eens gebruiken.

 17. Dat verklaart dan ook meteen waarom de meeste archeologen met een aftandse wagen rondrijden :-).

 18. Jo, nu laat jij mij lachen…

 19. En dit is hoe het in Engeland gaat:

  http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11651691

  Long way to go…

 20. Hallo Jo.Ik ben blij dat ik je eens heb doen lachen!Tja,een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.Mooi toch?Mezelf even verduidelijken.Ik vind inderdaat niet dat je als leek in een streek als Tongeren moet gaan zoeken naar spullen die waarde hebben aangaande de geschiedenis.Dat begrijp ik ook wel.Maar ach,zit heel ons landje vol met Romeinse gouden munten?Ik denk het niet.Als iemand in bvb.1645 een muntje heeft verloren en je vind dat dan zal dat wel geen ramp zijn zeker!? Maar om daarom al direkt heel stoer met boetes te zwaaien van duizenden euro’s…daar heb ik toch ook m’n bedenkingen over,hoor!En tussen haakjes”Hij die zonder fouten is werpe de eerste steen” Enfin,mischien kan je nu weer eens lachen…ach,zonder dank!Groetjes

 21. Awel das es ne goeie uitlqeg blijf natuurlijk weg bij opgravingen en vraag asjeblieft toestemming van de eigenaar

Comments are closed.