Eind juli wordt de laatste fase van het vlakdekkend archeologisch onderzoek op de site Krommenhof in Beerse (prov. Antwerpen) afgewerkt. Daarom kunnen geïnteresseerden op zaterdag 4 juli een kijkje komen nemen op de site. Sinds november 2008 werd in opdracht van verkavelaar Matexi NV en onder begeleiding van de Archeologische dienst Antwerpse Kempen (AdAK) een oppervlakte van ca. 2 hectare uitgebreid archeologisch onderzocht. Bij het onderzoek kwam een groot deel van een grafveld uit de midden-bronstijd, een grafveld uit de Merovingische periode, een nederzetting uit de vroege middeleeuwen en een nederzetting uit de volle middeleeuwen aan het licht.

Het grafveld uit de midden-bronstijd (1800-1100 v. Chr.) bestond uit minimaal negen grafmonumenten, die varieerden in omvang tussen de 10 en de 23 meter diameter. Van deze grafheuvels waren alleen de randstructuren nog herkenbaar. Bij het merendeel van de monumenten was een diepe spitsgracht rond het heuvellichaam aangelegd. Eén monument was alleen met een palenkrans afgebakend. Bij ongeveer de helft van de grafmonumenten was in een tweede fase een palenkrans aangebracht, na het dichtslibben van de gracht.

Vrij uniek voor de Lage Landen is dat de grafheuvels in de Merovingische periode, vermoedelijk in de zevende eeuw, opnieuw zijn uitgekozen voor de inrichting van een grafveld. Dit bestond uit zes kamergraven, een veertigtal inhumatiegraven en één paardengraf. Deze clusteren zich duidelijk in en rond de grafmonumenten uit de bronstijd. Alleen de kamergraven bleken rijkelijk voorzien van grafgiften, waarvan een gedeelte was geroofd, vermoedelijk door afgunstige tijdsgenoten. Mogelijk werd ook de rand van de merovingische bewoning vastgesteld. Deze is jammer genoeg gedeeltelijk verdwenen door klei-ontginningen ten zuiden van het plangebied. Er konden in totaal drie boerderijen uit de vroege middeleeuwen worden vastgesteld, naast bijgebouwen en waterputten, waarvan zeker één gebouw te linken is aan een meervoudige pallisade die de nederzetting lijkt af te scheiden van het grafveld.

Verspreid binnen het plangebied bevonden zich verder nog een drietal geïsoleerde erven uit de volle middeleeuwen, waarvan één uit een vroege fase (10de eeuw) en twee uit een latere fase (12de eeuw). Het lijkt er op dat in de volle middeleeuwen de hoger gelegen heidegronden in gebruik werden genomen voor landbouw, waardoor de grafheuvels verdwenen.

Praktisch: tijdens de opensleuvendag op zaterdag 4 juli zijn er rondleidingen om 11u, 14u en 16u. Verzamelen geblazen aan de werfkeet op de hoek van de Leemstraat (recht tegenover huisnummer 52).
Lees meer: ADAK-nieuwsflash Beerse-Krommenhof (pdf – 4,2 Mb)