Op 22 juni ondertekende uittredend minister Dirk Van Mechelen de definitieve bescherming van twee nieuwe archeologische monumenten: de primitieve parochie van Weerde (in Aarschot) en het Romeinse aquaduct in Tongeren en Heers. Beide monumenten werden beschermd als getuige enerzijds en met het oog op toekomstig onderzoek anderzijds. Door de nieuwe beschermingen telt Vlaanderen momenteel vijf definitief beschermde archeologische zones. Voor drie andere archeologische sites is een procedure tot bescherming lopende.

Het aquaduct van Tongeren is waarschijnlijk het grootst bewaarde aarden monument in Vlaanderen en is prominent aanwezig in het landschap. Het is ook het enige zichtbare Romeinse aquaduct in België. Een beschermingsdossier werd opgesteld op basis van een onderzoek dat in 2002 werd uitgevoerd door het archeologisch studiebureau ARON, in opdracht van de provincie Limburg. In opdracht van het Agentschap R-O Vlaanderen voerde ook de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in 2007 een studie uit in het gebied, met ondermeer het oog op een toekomstige bescherming.

Wat de bewaringstoestand betreft is het aquaduct een uniek archeologisch monument voor noordwest Europa. Het wetenschappelijke en cultuurhistorisch belang van dit monument overstijgt zelfs Vlaanderen en heeft een internationaal karakter. De structuur en wijze van functioneren zijn bovendien vrijwel onbekend en kunnen in de toekomst alleen door wetenschappelijk onderzoek van het monument bepaald worden.

In het voorjaar van 2006 voerde RAAP Archeologisch Adviesbureau een evaluerend onderzoek uit op de site in Weerde, in opdracht van het Agentschap R-O Vlaanderen. Op basis van de conclusies van het onderzoek werd door de administratie vervolgens een beschermingsdossier opgesteld. De historische en archeologische site te Weerde is één van de zeldzame en van 20ste-eeuwse bebouwing gespaarde verlaten Karolingische nederzettingen in het Demerbekken, die teruggaat op een primitieve parochie en als dusdanig van een uitzonderlijk wetenschappelijk belang is.

Bron: Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed