Merlijn. Tovenaar, raadgever, waarzegger

De tovenaar Merlijn is een van de meest markante figuren uit de entourage van Koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel. Maar wie was deze Merlijn eigenlijk? Werd het personage van de Keltische druïde annex tovenaar verzonnen door de middeleeuwse vertellers of schuilt er enige historische waarheid in de verhalen? Voor het nieuwe boek ‘Merlijn. Tovenaar, raadgever, waarzegger’ gingen mediëvisten Ludo Jongen en Miriam Piters in heel wat middeleeuwse bronnen op zoek naar het boeiende verhaal van Merlijn. Het resultaat is geen droog, wetenschappelijk relaas van hun onderzoek, maar een boeiende mengeling van feit en fictie.

Het middeleeuwse verhalencomplex rond de legendarische Koning Arthur, zoon van koning Uther Pendragon, heeft zich diep in ons bewustzijn geworteld. De avonturen van de koning en zijn ridders van de Ronde Tafel bleven niet beperkt tot de hoofse literatuur uit de middeleeuwen: ook later werden ze telkens weer vertaald, geschilderd, herschreven en zelfs verfilmd. In het leven van Arthur speelt één persoon een wel zeer speciale rol: Merlijn. Volgens verschillende overleveringen was Merlijn een zoon van de duivel en een maagd, en kreeg hij op die manier magische krachten. Van vaderskant bezat hij het vermogen om in de toekomst te kijken, van gedaante te veranderen en te toveren. Dankzij zijn moeders godsvrucht en deugdzaamheid kon hij deze talenten slechts ten goede aanwenden.

Na de geboorte van Arthur nam Merlijn de jongen onder zijn hoede en liet hem uit veiligheidsoverwegingen opvoeden bij een eenvoudig gezin op het platteland. Na de dood van Uther Pendragon zorgt hij ervoor dat de knaap, ondanks zijn jeugdige leeftijd, werd uitverkoren tot nieuwe koning der Britten. Door het advies van Merlijn te volgen, blijft Arthur stevig in het zadel. Hij verslaat zijn tegenstanders en verenigt de edelen. Weeral dankzij Merlijn komt hij in het bezit van het magische zwaard Excalibur, en weet hij het hart te veroveren van de knappe Guinevere. Bovendien en slaagt hij erin twaalf gelijkgezinde ridders aan zich te binden door samenkomsten rond de ronde tafel, die hij van zijn schoonfamilie erfde.

Het verhaal focust echter niet op Arthur, maar wel op de wat schimmige figuur van Merlijn. De tovenaar en waarzegger verschijnt steeds op de belangrijke momenten en geeft door zijn gave om in de toekomst te kijken, steeds de juiste adviezen. Maar ook Merlijn wist geen weerstand te bieden aan de liefde. Die maakte hem blind en daardoor letterlijk machteloos. Zo eindigt Merlijn zijn leven, opgesloten in een toren die door zijn geliefde in een bos werd gebouwd.

Het boek ‘Merlijn. Tovenaar, raadgever, waarzegger’ is een aangenaam leesboek over het leven van Merlijn, gebaseerd op de middeleeuwse literaire bronnen. Het afsluitende hoofdstuk ‘Van Merlijn tot Perkamentus’ plaatst het levensverhaal in zijn historische en literaire context. De vele illustraties en de fraaie vormgeving van het boekje dragen bij tot een echte ‘middeleeuwse’ leeservaring.

Praktisch: ‘Merlijn. Tovenaar, raadgever, waarzegger’ is uitgegeven bij Davidsfonds/Leuven en kost 24,95 euro.

2 Comments

  1. Quinten Vander Roost

    14 Oct 2009 at 10:28

    Volgens mij is het een kinderboek.

  2. Het is geen kinderboek! Het is door een vooraanstaande docent aan de Universiteit Leiden geschreven. Het is weliswaar ‘makkelijk’ geschreven, maar dat komt omdat de gemiddelde (ongeletterde) persoon geen intresse heeft in een bundel essays.

Comments are closed.