Page 2 of 886

VUhbs archeologie werft aan

VUhbs, een spin-off van de universiteit van Amsterdam, is momenteel op zoek naar een aantal flexibele en breed inzetbare senior archeologen en projectleiders voor Nederland en Vlaanderen. De nadruk bij de functie van senior archeoloog ligt op het zelfstandig leiding geven bij projecten, zowel in het veld als bij de uitwerking. Ruime ervaring met veldwerk en uitwerkingen is daarom vereist. Je vindt meer informatie over de vacature op www.vuhbs.nl. Solliciteren kan tot 28 november.

Caesar versus archeologie. Het kleine bewijs

Op woensdag 25 november organiseert NKV-Antwerpen de lezing ‘Caesar versus archeologie. Het kleine bewijs’. In zijn lezing gaat Guido Cuyt, erevoorzitter van de AVRA, na in hoeverre de archeologie al of niet accordeert met de boeken van Caesars De Bello Gallico over onze gewesten.

Continue reading

Op zoek naar middeleeuwers of Romeinen in Merelbeke

Deze week zijn archeologen van De Logi & Hoorne van start gegaan met een proefsleuvenonderzoek op de terreinen van het OCMW in Merelbeke. Op de site plant het OCMW onder meer een nieuw rusthuis en dienstencentrum. De werken bieden een unieke kans om meer inzicht te krijgen in de voorgeschiedenis van Merelbeke.

Continue reading

1 miljoen voor restauratie Instituut der Wetenschappen in Gent

Vlaams minister Geert Bourgeois heeft een premie van 1 miljoen euro toegekend aan de Universiteit Gent voor de restauratie van het Instituut der Wetenschappen, beter bekend als ‘Plateau-Rozier’. Het universiteitsgebouw wordt gebruikt door de faculteiten Ingenieurswetenschappen & Architectuur en Letteren & Wijsbegeerte.

Continue reading

Mammoetmoed: Eva Vaes doet Neanderthalers herleven in kinderboek

Schrijfster en illustratrice Eva Vaes heeft met ‘Mammoetmoed’ een spannend kinderboek gemaakt over het leven van een jonge Neanderthaler, zo’n 40.000 jaar geleden. Via een boeiend verhaal en prachtige prenten leren de jonge lezers bij over de prehistorie en zijn geheimen. Om de (pre)historische achtergrond van het boek af te toetsen, werkte Eva samen met archeologen en paleontologen.

Continue reading

Oost-Vlaamse contactdag archeologie op 5 december in Ename

Op zaterdag 5 december wordt in het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename (Oudenaarde) opnieuw een Oost-Vlaamse archeologiecontactdag georganiseerd. Deze dag is een ideale gelegenheid voor mensen met een algemene interesse voor archeologie en professionele archeologen om met elkaar in contact te komen en ideeën uit te wisselen. De contactdag richt zich zowel tot vrijetijdsarcheologen en metaaldetectoramateurs als tot de (jonge) beroepsarcheologen.

Continue reading

Marcus Ulpius Felix. De blitzcarrière van een Tongerse gladiator in Rome

marcus_ulpius_felixOp donderdag 19 november organiseert het Gallo-Romeins Museum in Tongeren de lezing ‘Marcus Ulpius Felix. De blitzcarrière van een Tongerse gladiator in Rome’. Gastspreker is dr. Robert Nouwen (Koninklijke Bibliotheek van België). Aan de hand van enkele grafteksten wekt hij de wereld van de gladiatoren weer tot leven, vol persoonlijke getuigenissen en met een gezonde portie dramatiek. De lezing kadert in de reeks ‘Spraakwater’.

Continue reading

Sequence, narrative and writing archaeology: moving from past things to current understanding

mytumOp woensdag 25 november organiseert de vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent een eerste lezing in een reeks rond het thema ‘Archeologie en Theorie’. Spreker van dienst is dr. Harold Mytum (University of Liverpool). Zijn lezing ‘Sequence, narrative and writing archaeology: moving from past things to current understanding’ gaat in op hoe we archeologie schrijven (bv. schaal van tijd en ruimte en de rol van verbeelding en deductie). Nadien geeft ook doctoraatsstudent Maxime Poulain een korte presentatie over zijn onderzoek naar vroegmoderne materiële cultuur en de rol daarvan in het vormen van groepsidentiteit.

De lezing start om 16.00u in auditorium K (Plateau/Rozier – Plateaustraat 22, 9000 Gent). De toegang is gratis maar omwille van praktische redenen wordt gevraagd je aanwezigheid te melden via maxime.poulain@ugent.be.