Nieuwe opgraving gestart op The Loop in Gent

Nieuwe opgraving gestart op The Loop in Gent

Twee weken geleden zijn archeologen van De Logi & Hoorne bvba gestart met een nieuwe opgraving op The Loop in Gent. Op de terreinen rond Flanders Expo doen archeologen, ondersteund door Stadsarcheologie van de Stad Gent, sinds 2007 systematisch onderzoek bij elke nieuwe ontwikkeling. Ondertussen is dit een van de grootste archeologische projecten die ooit werden uitgevoerd in de regio.

(more…)

Ruimte in de stad: nieuwe bestemmingen in het historische Gent

Ruimte in de stad: nieuwe bestemmingen in het historische Gent

In het kader van Open Monumentendag organiseert de Stad Gent op donderdag 11 september een voordrachtavond met als titel ‘Ruimte in de stad: nieuwe bestemmingen in het historische Gent’. Marie Christine Laleman, directeur van de Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief, bespreekt het samengaan van open ruimte en bebouwde omgeving aan de hand van bevindingen bij renovatie- en restauratieprojecten in Gent. De geïllustreerde voordrachtavond vindt plaats om 20u in de Rode Zaal van de Academie Muziek Woord Dans (Poel 17, 9000 Gent) en is vrij toegankelijk.

Elfde spraakwater-lezingsreeks in Tongeren

Elfde spraakwater-lezingsreeks in Tongeren

De jaarlijkse lezingenreeks ‘Spraakwater’ is een vaste waarde in het programma van het Gallo-Romeins Museum. Het museum organiseert de voordrachten samen met het Nederlands Klassiek Verbond (NKV), in samenwerking met Davidsfonds Academie en KLGOG Tongeren. Vanaf donderdag 25 september biedt het Gallo-Romeins Museum de deelnemers een keur van nationale en internationale sprekers. Het zijn stuk voor stuk keien in hun vakgebied die hun kennis vlot overbrengen. Geen ellenlange, saaie referaten dus maar wel heldere uiteenzettingen met ruimte voor debat.

(more…)

Wat met digitale documentatie archeologisch onderzoek?

Wat met digitale documentatie archeologisch onderzoek?

In de afgelopen decennia maakte de archeologiesector de omslag mee naar digitalisering van de (onderzoeks)documentatie van opgravingen. Naar aanleiding van de beleidsbrief Onroerend Erfgoed 2012-­2013 schreven Lien Lombaert (provinciebestuur Oost-Vlaanderen) en Henk Vanstappen (PACKED vzw) een rapport dat de problematiek van de bewaring van digitale onderzoeksdocumenten toelicht en beleidsaanbevelingen geeft voor de overheid en de archeologische sector.

(more…)

OMD Brussel in teken van ‘geschiedenis en herinnering’

OMD Brussel in teken van ‘geschiedenis en herinnering’

In het weekend van 20 en 21 september vindt ook in Brussel de 26ste editie van de Open Monumentendagen plaats, dit jaar met als thema ‘Geschiedenis en herinnering’. Gebouwen die getuigen van belangrijke historische gebeurtenissen, woningen van illustere figuren, bekende kunstenaars, schrijvers of filosofen, musea, monumenten of openbare gedenkplaatsen… Elke plaats op het programma en elke voorgestelde activiteit zal een stukje regionale geschiedenis herdenken.

(more…)

Studiedag: Van Affiche tot Zakenkrant

Studiedag: Van Affiche tot Zakenkrant

Op zaterdag 27 september organiseert ETWIE in Middelkerke de studiedag ‘Van Affiche tot Zakenkrant’. Deze studiedag zal een overzicht bieden van de verschillende soorten papieren bronnen die relevant kunnen zijn voor het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed (archieven, handelscatalogi, reclamefolders, stalenboeken, kranten, octrooien, aandelen, plannen…). Aan de hand van een aantal case-studies wordt het potentieel van dit soort bronnen geïllustreerd. Het volledige programma van de studiedag en een inschrijvingsformulier vind je op www.etwie.be.

Programma Open Monumentendag online

Programma Open Monumentendag online

Op zondag 14 september wordt voor de 26ste keer Open Monumentendag (OMD) gevierd in heel Vlaanderen. Met ‘Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst’ als invalshoek wordt het erfgoed zelf in de schijnwerpers geplaatst. In 165 Vlaamse steden en gemeenten kan je – soms onbekende – pareltjes bezoeken en deelnemen aan talloze activiteiten. Je vindt het volledige OMD-programma nu op www.openmonumenten.be. Doorzoek er het hele programma met de zoekmachine of kijk op de interactieve kaart wat je kan beleven in de buurt. Vanaf dit jaar verschijnt het programma niet meer op papier. In het Monumentenmagazine vind je wel heel wat achtergondverhalen en tips.

Novi Monasterii 13 belicht archeologisch glas

Novi Monasterii 13 belicht archeologisch glas

Onlangs rolde het 13de volume van Novi Monasterii, het jaarboek van Abdijmuseum Ten Duinen 1138 in Koksijde, van de persen. De nieuwe pulicatie is volledig gebaseerd op het colloquium over glas dat het Abdijmuseum vorig jaar in Ten Bogaerde organiseerde. De wetenschappelijke bijdragen van de internationale specialisten werden voor Novi Monasterii 13 verwerkt tot leesbare teksten in het Nederlands. Daarmee wordt de lijn voortgezet die met het colloquium over domeinbeheer getrokken was.

(more…)