Page 3 of 867

Uitvoeringsbesluit archeologie principieel goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft gisteren haar principiƫle goedkeuring gehecht aan het uitvoeringsbesluit rond archeologie bij het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet. Het besluit bevat ook een aantal technische reparaties aan het Onroerenderfgoedbesluit. Over het besluit wordt nu het advies ingewonnen van de SARO en de SARC. Ook het uitvoeringsbesluit bij het varend-erfgoeddecreet werd principieel goedgekeurd.

Opensleufdag op site Aalst-Rozendreef

Sinds begin juli voeren archeologen van SOLVA in opdracht van stad Aalst een opgraving uit op het terrein van het toekomstige speelbos Ten Rozen. Tijdens het archeologisch onderzoek werden, naast bewoningssporen uit de metaaltijden, ook restanten van baksteenovens blootgelegd. Deze ovens kunnen waarschijnlijk gelinkt worden aan de nu verdwenen abdij Ten Rozen. GeĆÆnteresseerden kunnen de site bezoeken op donderdag 23 juli van 15u30 tot 18u.

Lees meer: SOLVA-nieuwsbrief 39 (pdf)

CAA chapter meeting 2015: call for abstracts

Om een regionaal platform te bieden voor de uitwisseling van kennis en toepassingen op het vlak van ICT en archeologie, organiseert CAA Nederland-Vlaanderen op 22 en 23 oktober een tweedaagse conferentie in Amsterdam. Voorstellen voor papers kunnen tot 30 augustus worden ingediend via meeting2015@caanlfl.nl.

Lees verder

De Kesselberg binnenste buiten: expo & boek

De Kesselberg in Leuven staat de laatste tijd volop in de belangstelling. Naar aanleiding van haar 50ste verjaardag organiseert Hona nu ook een tentoonstelling in de Leuvense universiteitsbibliotheek. Op deze expo en in de bijhorende publicatie wordt de Kesselberg letterlijk binnenste buiten gekeerd, met aandacht voor het geologische, archeologische en ecologische belang van dit natuurmonument.

Lees verder

Tiende Landschapscontactdag op 16 oktober: het programma

Op vrijdag 16 oktober vindt in Aalst de tiende Landschapscontactdag plaats. Elk jaar presenteert deze dag een staalkaart van recent landschapsonderzoek en relevante ontwikkelingen in de landschapswereld. Dit jaar staat het thema ‘Stadsranden, urbanisatie en suburbanisatie’ centraal. De deelnemers van de dag zullen zich verdiepen in de problematiek van de (sub)urbanisatieprocessen van steden en de historische drijfkrachten achter deze ruimtelijke ontwikkelingen. Het programma van de contactdag werd onlangs bekendgemaakt.

Lees verder

Negen onroerenderfgoeddepots erkend

ename_erfgoedcentrumVlaams minister Geert Bourgeois heeft negen onroerenderfgoeddepots erkend. Zo’n depot is een bewaarplaats met onderzoeksruimte waar archeologische vondsten en/of onderdelen van beschermd erfgoed (uit het Vlaamse Gewest) in optimale omstandigheden worden bewaard en beheerd.

Lees verder

Archeologen leggen middeleeuwse vloer van Dendermondse Lakenhalle bloot

In het stadhuis van Dendermonde hebben archeologen van Monument Vandekerckhove delen van de originele vloer van de 14de-eeuwse Lakenhalle blootgelegd. De middeleeuwse vloer blijkt op verschillende plaatsen zeer goed bewaard te zijn, wat erg uitzonderlijk is. De stad organiseert de volgende weken verschillende bezoekmomenten op de opgravingen.

Lees verder

12de-eeuwse stadsomwalling Leuven wordt weer zichtbaar

Het Leuvense stadsbestuur wil het traject van de eerste stadsomwalling, die in de periode 1156-1165 opgetrokken werd, herkenbaar gaan aanduiden in het straatbeeld. Het heeft daarom een offerte uitgeschreven voor de opmaak van een creatief en vernieuwend grafisch element of symbool dat hiertoe kan aangebracht worden op het openbaar domein. Dirk Vansina, schepen van Onroerend Erfgoed, hoopt dat het project over een tweetal jaren gerealiseerd kan worden. Lees meer op deredactie.be.

Gisteren maakte Herita al bekend dat de restauratiewerkzaamheden aan de Sint-Donatustoren, een restant van de 12de-eeuwse stadsomwalling in het Leuvense stadspark, afgerond zijn. In september gaat de toren open voor het publiek.

Welke student kent de Sint-Donatustoren in het stadspark van Stad Leuven niet?
De restauraties van dit monument zijn…

Posted by Herita on Wednesday, July 8, 2015