Antwerps oorlogserfgoed uitgelicht in twee brochures

Antwerps oorlogserfgoed uitgelicht in twee brochures

De provincie Antwerpen stelde dit weekend twee nieuwe brochures in de reeks ‘WOI in de provincie Antwerpen’ voor. Beide brochures brengen een vergeten deel militaire geschiedenis van de provincie weer onder de aandacht. De brochure ‘Houten en villa’s en planken dorpen’ belicht de geschiedenis van de houten servitutenwoningen rondom de militaire verdedigingswerken. De brochure ‘Bunkers en loopgraven in het Mastenbos’ heeft dan weer aandcht voor de vergeten linies in de bossen rond Antwerpen.

(more…)

Het open kerkgebouw

Het open kerkgebouw

Het rijke Roomse leven is definitief achter de rug in Vlaanderen. Bewijs hiervan zijn de vele kerken die nog slechts sporadisch hun deuren openen en en uit economische overwegingen met sluiting bedreigd worden. In het nieuwe boek ‘Het open kerkgebouw’ plaatsen Sylvain De Bleeckere en Roel De Ridder een constructieve visie op de vaak leegstaande kerkgebouwen, tegenover het heersende discours van besparingen en de daarmee gepaard gaande sluitingen. Ze tonen de ongeziene mogelijkheden aan om op een andere manier de kerk weer in het midden van de lokale samenleving te plaatsen.

(more…)

Indonesische grottenkunst even oud als Europese

Indonesische grottenkunst even oud als Europese

Prehistorische grotschilderingen op het Indonesische eiland Sulawesi zouden volgens dateringen van Australische onderzoekers zo’n 40.000 jaar oud zijn. Het is de eerste keer dat grottenkunst uit die periode buiten West-Europa wordt ontdekt. De dateringen, die deze week in Nature gepubliceerd werden, zetten de traditionele, eurocentrische visie op de ontwikkeling van de moderne mens dan ook onder druk. Professor Marc De Bie (Vrije Universiteit Brussel) gaf gisteren een interview op Radio 1 over de nieuwe onderzoeksresultaten. Je kunt het interview herbeluisteren op www.radio1.be.

Muurschilderingen in het Romeinse castellum van Oudenburg

Muurschilderingen in het Romeinse castellum van Oudenburg

Op zondag 19 oktober vindt in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg een aperitieflezing plaats over de muurschilderingen in het Romeinse castellum. Tijdens het archeologisch onderzoek van het castellum van Oudenburg werden liefst 53.500 pleisterfragmenten ingezameld. De studie van deze muurschilderingen leverde verrassende resultaten op. Tijdens de lezing lichten archeologe Sofie Vanhoutte en onderzoekster Lara Laken toe wat de muurschilderingen ons allemaal kunnen vertellen.

(more…)

Gallische topondernemers in het Romeinse bedrijfsleven

Gallische topondernemers in het Romeinse bedrijfsleven

Recent verscheen het tweede boek in de reeks ‘Monografieën’ van de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie. In ‘Gallische topondernemers in het Romeinse bedrijfsleven’ behandelt Hugo Thoen de exhaustieve studie van 31 naamstempels op terra sigillata uit de vicus van Kontich-Kazerne. Naamstempels op terra sigillata worden traditioneel beschouwd als Romeinse pottenbakkersstempels. In deze bijdrage wordt bewust gekozen voor een nieuwe aanpak en worden zowel het Romeinse karakter van de naamdragers als hun pottenbakkersfunctie kritisch onder de loep genomen.

(more…)

Loopgravenpad ontsluit militair erfgoed Mastenbos

Loopgravenpad ontsluit militair erfgoed Mastenbos

In het kader van de Week van het Bos wordt op zondag 12 oktober het ‘Loopgravenpad’ in het Mastenbos in Kapellen feestelijk ingehuldigd. De groene omgeving van het Mastenbos is niet alleen bijzonder omwille van haar ecologische waarden. Al honderd jaar vind je in dit bos ook een deel van een nooit gebruikte Duitse verdedigingslinie. Het nieuwe ‘Loopgravenpad’ leidt je langs dit uitzonderlijk goed bewaard militair erfgoed. Zondag kun je de loopgraven en bunkers langs dit ‘Loopgravenpad’ voor het eerst verkennen. Meer informatie vind je op www.onroerenderfgoed.be.

Mechelse Besloten Hofjes worden gerestaureerd

Mechelse Besloten Hofjes worden gerestaureerd

Een internationaal team van specialisten start vandaag met het onderzoek van drie van de zeven Mechelse Besloten Hofjes. Deze 16de-eeuwse retabelkastjes, die sinds 2011 op de Vlaamse Topstukkenlijst staan, getuigen van de spiritualiteit in kloostergemeenschappen in de Zuidelijke Nederlanden. De conservatie-restauratie is een uniek samenwerkingstraject tussen verschillende onderzoeksinstellingen dat nieuwe knowhow zal opleveren voor multimediaal erfgoed.

(more…)

Studentencolloquium over het Kogge-onderzoek

Studentencolloquium over het Kogge-onderzoek

Op woensdag 22 oktober organiseert het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel een colloquium om studenten te laten kennismaken met het interdisciplinair Kogge-onderzoek. Het colloquium dat de verschillende disciplines van het onderzoek belicht, is in de eerste plaats bedoeld voor studenten en alumni archeologie, conservatie, erfgoed en aanverwante richtingen, maar er zijn nog enkele plaatsen voor andere geïnteresseerden. Inschrijven kan tot 15 oktober. Meer info op onroerenderfgoed.be.