Ideeën voor nieuw oudheidkundig tijdschrift gezocht

Ideeën voor nieuw oudheidkundig tijdschrift gezocht

De Nederlandse historicus en auteur Jona Lendering smeedt plannen voor een nieuw, Engelstalig tijdschrift over de oude wereld. “De werktitel is ‘Ancient History Magazine’,” vertelt Lendering. “Het zou een tijdschrift worden waarin aan alle regio’s aandacht wordt besteed en waarin alle soorten geleerden aan het woord komen. Rijk geïllustreerd, journalistiek van opzet, vijfmaal per jaar, 64 pagina’s gewijd aan een duidelijk thema.” Hoewel er al heel wat ideeën zijn, is men nog op zoek naar feedback van potentiële lezers. Wie interesse heeft, kan meer informatie vinden via mainzerbeobachter.com.

“Merkwaardig dat winstgevend tijdschrift M&L zou verdwijnen”

“Merkwaardig dat winstgevend tijdschrift M&L zou verdwijnen”

Het tijdschrift M&L genereert dubbel zoveel inkomsten als uitgaven, in tegenstelling tot de Relicta-reeks die inderdaad een grote kostenpost is. Dat concludeert Vlaams parlementslid Karin Brouwers (CD&V) uit het antwoord van minister Geert Bourgeois op haar schriftelijke vraag. “Bovendien werden de extra inkomsten uit de M&L gebruikt om de Relicta-uitgaven te dekken. Het is dan ook merkwaardig dat beide tijdschriften zouden verdwijnen en niet alleen het verlieslatende,” meent Brouwers.

(more…)

Romeinse grafveldjes en middeleeuwse bewoning in Ronse

Romeinse grafveldjes en middeleeuwse bewoning in Ronse

In opdracht van de stad Ronse ontwikkelt SOLVA het bedrijventerrein Ronse Pont West. De opgravingen die de ontwikkeling voorafgaan, zijn inmiddels afgerond. Terwijl er in een eerdere fase van het onderzoek heel wat vondsten uit de steentijden en metaaltijden aan het licht kwamen, werden de voorbije maanden vooral Romeinse en middeleeuwse sporen aangetroffen.

(more…)

Een frisse kijk op oude poep

Een frisse kijk op oude poep

Op dinsdag 10 maart organiseert het Biologisch Archeologisch Platform (BAP) zijn 3de symposium in Amersfoort. Het thema van deze dag is ‘Een frisse kijk op oude poep’. Voor het symposium zoekt men sprekers die in 15-20 minuten een vernieuwende visie willen presenteren over wat bio-archeologisch onderzoek naar poep en mest bijdraagt aan archeologie. Abstracts kunnen tot 1 februari opgestuurd worden naar symposium@bioarch.nl. Meer informatie vind je op www.bioarch.nl.

Groot-Poperinge ondersteboven

Groot-Poperinge ondersteboven

Net als de voorbije jaren werd ook in 2014 weer heel wat archeologisch onderzoek verricht in Poperinge en omstreken. Opgravingen legden onder meer sporen uit de IJzertijd en de Romeinse periode, terwijl natuurwetenschappelijk onderzoek nieuwe inzichten opleverde over de geschiedenis van de Grote Markt. Een aantal resultaten worden op vrijdag 23 januari gepresenteerd tijdens een lezing van intergemeentelijk archeoloog Jan Decorte (Archeo7). Hij staat stil bij recent onderzoek en probeert daaraan nieuwe inzichten te koppelen over de evolutie van de stad en het landschap.

(more…)

KU Leuven viert 150 jaar archeologie

KU Leuven viert 150 jaar archeologie

In 2014-2015 viert de opleiding Archeologie van de KU Leuven de 150ste verjaardag van de eerste Belgische leerstoel ‘Vroegchristelijke Archeologie’. Op vrijdag 6 februari wordt deze verjaardag in de kijker gezet met een studienamiddag over de geschiedenis van de opleiding en zijn archeologische collectie, aangevuld met de huidige stand van het onderzoek aan de KU Leuven en de UC Louvain. Het evenement wordt feestelijk afgesloten met de heropening van het vernieuwde afgietselmuseum.

(more…)

Acht monumenten in Ekeren voorlopig beschermd

Acht monumenten in Ekeren voorlopig beschermd

Vlaams minister Geert Bourgeois heeft de voorlopige bescherming van acht monumenten in Ekeren goedgekeurd. Het gaat vooral om eclectische villa’s uit ca. 1900 in de residentiële wijk Sint-Mariaburg. Ook een laat-modernistische woning van architect Jan Jaak Jacobs in de wijk Donk wordt beschermd. In de dorpskern van Ekeren werd het monument voor de gesneuvelden uit 1929 naar ontwerp van Alfons Baggen geselecteerd. Het geografisch beschermingspakket volgt op de herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed van Ekeren, uitgevoerd in 2011-2012.

(more…)

Vorming: behoud van aardewerk, steen en glas

Vorming: behoud van aardewerk, steen en glas

Op maandag 9 februari organiseert de provincie Oost-Vlaanderen de derde vormingsdag in de reeks ‘Behoud van…’. Na metalen en organisch materiaal is het dit jaar de beurt aan archeologisch aardewerk, steen en glas. Dit lijken misschien stabiele materialen, maar wanneer deze voorwerpen plots naar een droge omgeving gaan, kan verval snel optreden. Hoe licht je deze voorwerpen best en hoe verpak je ze voor transport naar de onderzoeksruimte, het restauratieatelier of het depot? Of hoe kun je schade herkennen bij voorwerpen die al lange tijd in het museum of depot aanwezig zijn?

(more…)