Page 4 of 851

Een grafheuvel in Stasegem?

In het kader van de expo ‘Ten Gronde’ in Harelbeke geeft archeoloog Dimitri Teetaert op dinsdag 14 april een lezing over de opgravingen in de Steenbrugstraat in Stasegem. De ontdekking van een grafheuvel uit de bronstijd haalde het nationale nieuws, maar de site had nog veel meer in petto. Zo werden er restanten van kleine nederzettingen uit de ijzertijd en de vroege middeleeuwen ontdekt. Tussen de gebouwen door lagen graven van personen uit de vroege Romeinse tijd en uit de Merovingische periode. Vooral over die laatste periode was er in Harelbeke nog heel weinig geweten. De vondsten onderlijnen het belang van het landschap en de archeologische rijkdom van de regio. De lezing vindt plaats om 20u in de stedelijke bibliotheek. Gratis inkom.

Pontbrug in Drongen wordt gerestaureerd

Vlaams minister Geert Bourgeois heeft een premie van 722.000 euro toegekend aan de stad Gent voor de restauratie van de beschermde Pontbrug in Drongen. De betonnen boogbrug over de Leie, daterend van 1926, is een in het Gentse zeldzaam geworden voorbeeld van bruggenbouw met ‘Vierendeelliggers’ in Vlaanderen.

Lees verder

Environmental Archaeology of European Cities: het programma

Van 27 tot 29 mei vindt aan het KBIN in Brussel de ‘Conference on the Environmental Archaeology of European Cities’ plaats. Intussen is het volledige programma van deze conferentie bekend. De thema’s die aan bod komen zijn onder meer: het ontstaan van de stedelijke sites en stratigrafie, het stedelijk landschap, economische activiteiten en het persoonlijke leven van de stadsinwoners. Het programma en alle praktische informatie over de conferentie is te vinden op www.naturalsciences.be.

Romeinen in Brecht: ze kwamen, ze zagen en ze lieten hun ‘sporen’ na

Op woensdag 15 april organiseert de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA) de lezing ‘Romeinen in Brecht: ze kwamen, ze zagen en ze lieten hun ‘sporen’ na’. Gastspreker is archeoloog Maarten Bracke.

Lees verder

Politiek en intrige bij de Romeinen

politiekenintirigeHoe kwamen de grote Romeinse heersers aan de macht en hoe bleven ze er? Op wiens vriendschap konden zij rekenen bij het uitbouwen van hun politieke carrière en voor wie moesten ze op hun hoede zijn? Eind april gaat de nieuwe Amarant-cursus ‘Politiek en intrige bij de Romeinen. Julius Caesar, Augustijn, Hadrianus en Septimius Severus’ van start in Brugge en Brussel. Docente Sophie Dralans neemt je tijdens deze cursus mee naar een wereld van intriges, moord en verraad. Geinteresseerden vinden alle info op amarant.be.

Studiedag historisch interieur op 6 mei in Gent

Op woensdag 6 mei organiseert het Seminarie voor Geschiedenis van de Bouwkunst, Monumentenzorg en Historisch Interieur (Universiteit Gent) haar jaarlijkse studiedag rond historische interieurs. De Studiedagen Historisch Interieur hebben tot doel het theoretisch wetenschappelijk onderzoek te verbinden met de praktijk van de monumentenzorg.

Lees verder

Verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid

Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft het handboek ‘Verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid’ gepubliceerd. Dit handboek wil iedereen die geconfronteerd wordt met ruimtelijke-erfgoedvraagstukken op weg helpen om deze op te lossen met respect voor zowel erfgoedwaarden als belangen die spelen binnen ruimtelijke ordening. Je kunt het boek bestellen of gratis downloaden via onroerenderfgoed.be.

Premie voor molens in Kanegem en Lembeke

Vlaams minister Geert Bourgeois heeft een premie van 532.000 euro toegekend voor de restauratie van de Mevrouwmolen in Kanegem (Tielt) en een premie van 366.000 euro voor de restauratie van de Westermolen in Lembeke (Kaprijke).

Lees verder