Loopgravenpad ontsluit militair erfgoed Mastenbos

Loopgravenpad ontsluit militair erfgoed Mastenbos

In het kader van de Week van het Bos wordt op zondag 12 oktober het ‘Loopgravenpad’ in het Mastenbos in Kapellen feestelijk ingehuldigd. De groene omgeving van het Mastenbos is niet alleen bijzonder omwille van haar ecologische waarden. Al honderd jaar vind je in dit bos ook een deel van een nooit gebruikte Duitse verdedigingslinie. Het nieuwe ‘Loopgravenpad’ leidt je langs dit uitzonderlijk goed bewaard militair erfgoed. Zondag kun je de loopgraven en bunkers langs dit ‘Loopgravenpad’ voor het eerst verkennen. Meer informatie vind je op www.onroerenderfgoed.be.

Mechelse Besloten Hofjes worden gerestaureerd

Mechelse Besloten Hofjes worden gerestaureerd

Een internationaal team van specialisten start vandaag met het onderzoek van drie van de zeven Mechelse Besloten Hofjes. Deze 16de-eeuwse retabelkastjes, die sinds 2011 op de Vlaamse Topstukkenlijst staan, getuigen van de spiritualiteit in kloostergemeenschappen in de Zuidelijke Nederlanden. De conservatie-restauratie is een uniek samenwerkingstraject tussen verschillende onderzoeksinstellingen dat nieuwe knowhow zal opleveren voor multimediaal erfgoed.

(more…)

Studentencolloquium over het Kogge-onderzoek

Studentencolloquium over het Kogge-onderzoek

Op woensdag 22 oktober organiseert het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel een colloquium om studenten te laten kennismaken met het interdisciplinair Kogge-onderzoek. Het colloquium dat de verschillende disciplines van het onderzoek belicht, is in de eerste plaats bedoeld voor studenten en alumni archeologie, conservatie, erfgoed en aanverwante richtingen, maar er zijn nog enkele plaatsen voor andere geïnteresseerden. Inschrijven kan tot 15 oktober. Meer info op onroerenderfgoed.be.

Falcontinnenklooster in Antwerpen geeft geheimen prijs

Falcontinnenklooster in Antwerpen geeft geheimen prijs

Archeologische opgravingen aan de Oudeleeuwenrui in Antwerpen hebben sporen aan het licht gebracht van het klooster van de Falcontinnen, een laatmiddeleeuwse toren en brouwerij de Twee Oude Leeuwen. Het onderzoek, uitgevoerd door het archeologisch bureau All-Archeo, gaat een groot bouwproject op de site van het afgebroken Zeemanshuis vooraf. De kans was immers groot dat men hier op archeologische restanten van het Falcontinnenklooster uit de 14de eeuw zou stoten.

(more…)

Onsterfelijke prinsen. Pracht en praal van de Etruskische adel

Onsterfelijke prinsen. Pracht en praal van de Etruskische adel

De grote Etruskische steden blijven mooie archeologische verrassingen opleveren. Morgen opent in het Jubelparkmuseum in Brussel de tentoonstelling ‘Onsterfelijke prinsen. Pracht en praal van de Etruskische adel’. Op de expo kom je meer te weten over de opmerkelijke ontdekkingen die de opgravingen in de necropool van Osteria in 2013 opleverden. Onder een tumulus, in een van de grafkamers, bracht het geduldige werk van de archeologen twee zilveren handen met vergulde nagels aan het licht.

(more…)

Studiebureau Archeologie zoekt junior archeoloog

Studiebureau Archeologie zoekt junior archeoloog

Studiebureau Archeologie bvba is op zoek naar een junior archeoloog voor een opgraving in het Antwerpse. Het veldwerk omvat het opschaven van vlakken, het inmeten, beschrijven, fotograferen en couperen van sporen en de verwerking van de vondsten en stalen. Het is dan ook nodig om zowel in groep te kunnen werken, als individueel en dit rekening houdend met de deadlines die er voor het project gesteld worden. Er is een contract van twee maanden voorzien, met eventueel de mogelijkheid om ook voor de verwerking of andere projecten in dienst te blijven.

(more…)

Maand van de archeologie in het Waasland

Maand van de archeologie in het Waasland

In oktober organiseert de Archeologische Dienst Waasland (ADW) weer zijn ‘Maand van de archeologie’. Met dit inititieef wil ADW het archeologisch erfgoed via verschillende activiteiten op een originele manier in de kijker. Bijzondere aandacht gaat dit jaar uit naar de Boudelosite in Klein-Sinaai en zijn bijzonder boeiend verleden, en de Gallo-Romeinse periode in de Wase tijdlijn. Wil je graag kennismaken met het rijk archeologisch erfgoed uit het Waasland? Je vindt het volledige programma van de ‘Maand van de archeologie’ op www.a-d-w.be.

Le Kemmelberg, des premiers chasseurs aux princes celtes

Le Kemmelberg, des premiers chasseurs aux princes celtes

In het Musée d’Archéologie in Doornik (Henegouwen) opende dit weekend de tentoonstelling ‘Le Kemmelberg, des premiers chasseurs aux princes celtes’. Deze tentoonstelling geeft een overzicht van vijftig jaar archeologisch onderzoek op de Kemmelberg (West-Vlaanderen), waar een Keltische gemeenschap zich 2500 jaar geleden vestigde. De tentoonstelling loopt nog tot 16 maart 2015.

(more…)