Archeologische sector stelt 480 mensen tewerk

Archeologische sector stelt 480 mensen tewerk

In Vlaanderen zijn zo’n 480 mensen aan de slag in het archeologische werkveld. Daarvan zijn er bijna 325 archeologen. Dat blijkt uit een nieuw rapport, dat werd opgesteld in het kader van het Europese project ‘Discovering the Archaeologists of Europe 2012-2014′. Uit het rapport blijkt ook dat de sector, na een piek in 2010, niet langer lijkt te groeien. Ook wordt de vinger gelegd op enkele pijnpunten in de arbeidsmarkt. Zo ligt het gemiddelde loon van archeologen bij privébedrijven erg laag.

(more…)

Van ganzen en andere grazers

Van ganzen en andere grazers

Na het rapport van de opgravingen op het Sint-Romboutskerkhof hebben de Mechelse stadsarcheologen nu ook twee andere rapporten van onderzoek in de stadskern beschikbaar gemaakt. Het rapport ‘Van ganzen en andere grazers’ (deel 1 & deel 2 – pdf) geeft een overzicht van de resultaten van het archeologisch onderzoek dat in 2010-2011 werd uitgevoerd op de Ganzendries. Het rapport ‘Om de tuin geleid’ (pdf) bespreekt dan weer de resultaten van het archeologisch onderzoek dat in 2010 werd uitgevoerd naar aanleiding van de uitbreiding van het Hof van Busleyden.

In de schaduw van de toren

In de schaduw van de toren

Sinds kort is het rapport met de resultaten van het archeologisch onderzoek van het Sint-Romboutskerkhof in Mechelen online beschikbaar. Bij de opgravingen werden tussen november 2009 en februari 2011 ruim 3600 graven gedocumenteerd. Daarmee is het Mechelse onderzoek een van de grootste en meest volledige kerkhofopgravingen in West-Europa. In het basisrapport worden achtereenvolgens de resultaten van het archeologisch, het fysich-antropologisch en het historisch onderzoek besproken.

Download het rapport (pdf)

8e Byvancklezing: ‘Rites of Spring in the Carthaginian Tophet’

8e Byvancklezing: ‘Rites of Spring in the Carthaginian Tophet’

Op dinsdag 25 november organiseert de stichting BABESCH, in samenwerking met het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, voor de achtste keer de Byvancklezing. Spreker is deze keer prof. em. Lawrence Stager (Harvard University, USA). Van 1975 tot 1980 leidde hij het ‘Punic Project’ in Carthago, met opgravingen in de haven en de begraafplaats. De titel van zijn lezing is ‘Rites of Spring in the Carthaginian Tophet’. Toegang tot de lezing is gratis, maar reservatie is verplicht (tot 18 november).

Alle informatie over de lezing vind je in deze e-flyer (pdf).

EHBO. Eerste Hulp Bij Oorlogserfgoed en –geschiedenis

EHBO. Eerste Hulp Bij Oorlogserfgoed en –geschiedenis

Heb je erfgoed uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog? Oma’s oorlogsrecepten, schetsen of gedichtjes van een soldaat, liefdesbrieven, foto’s, documenten, uniformen, gebruiksvoorwerpen of andere getuigenissen uit oorlogstijd? Of heb je vragen over het oorlogsverleden van je buurt of familie? Dan kan je op zondag 16 november terecht op het evenement ‘EHBO. Eerste Hulp Bij Oorlogserfgoed en -geschiedenis’ in het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename (Oudenaarde).

(more…)

Honderdtal graven ontdekt in het centrum van Zottegem

Honderdtal graven ontdekt in het centrum van Zottegem

In het centrum van Zottegem hebben de archeologen van SOLVA de sleuven langs de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk afgewerkt en deze leverden enkele opmerkelijke vondsten op. Minstens sinds de 14de-15de eeuw situeerde zich een begraafplaats rondom de kerk. Bij de opgraving is de bakstenen muur rond het kerkhof aangetroffen. Tussen de muur en de kerk bevonden zich talrijke graven bestaande uit houten kisten die de stoffelijke resten bevatten. In totaal kwamen 94 graven aan het licht.

(more…)

Zoniënwoud kandidaat UNESCO-werelderfgoed

Zoniënwoud kandidaat UNESCO-werelderfgoed

Vlaanderen, Wallonië en Brussel willen het Zoniënwoud door UNESCO laten erkennen als werelderfgoed. De bevoegde ministers voor Onroerend Erfgoed en Leefmilieu ondertekenden vandaag een intentieverklaring om de officiële kandidatuur voor te bereiden. Dat gezamenlijke engagement gaat enerzijds over de opname van de strengst beschermde delen van het Zoniënwoud op de lijst van de beukenwouden in Europa die UNESCO nu al erkent. Anderzijds willen de gewesten onderzoeken hoe het Zoniënwoud als geheel erkend kan worden als UNESCO-werelderfgoed.

(more…)

Environmental Archaeology of European Cities: call for papers

Environmental Archaeology of European Cities: call for papers

Van 27 tot 29 mei 2015 vindt aan het KBIN in Brussel de ‘Conference on the Environmental Archaeology of European Cities’ plaats. Wie een paper wenst te presenteren op deze conferentie, kan nog tot 18 november een abstract indienen. De thema’s die aan bod komen zijn onder meer: het ontstaan van de stedelijke sites en stratigrafie, het stedelijk landschap, economische activiteiten en het persoonlijke leven van de stadsinwoners. Meer informatie over de conferentie en een overzicht van de keynote-sprekers is te vinden op www.naturalsciences.be of in deze bijlage (pdf).