Doctoraatsverdediging Barbara Borgers

Doctoraatsverdediging Barbara Borgers

Op donderdag 3 juli verdedigt Barbara Borgers aan de Vrije Universiteit Brussel haar doctoraat ‘Roman Pottery Production in the Civitas Tungrorum, Belgium, during the 1st-3rd century AD – An Integrated Compositional Approach’. Hoe ontstond en evolueerde in de eerste drie eeuwen van onze jaartelling de lokale productie van Romeins aardewerk in de Civitas Tungrorum? Om die vraag te beantwoorden onderwierp Borgers in haar proefschrift de archeologische bronnen van enkele productieplaatsen in die toenmalige Romeinse provincie in oostelijk België aan een grondig onderzoek.

(more…)

Historia Mundi dit weekend te gast in Brasschaat

Historia Mundi dit weekend te gast in Brasschaat

Historia Mundi, het jaarlijkse evenement rond reenactment en living history, is dit weekend te gast in Brasschaat. Op zaterdag 28 en zondag 29 juni slaan de deelnemende groepen hun kampen op op de terreinen op de Gunfire-site, waar ze hun hobby met het grote publiek zullen delen. Van de prehistorie over de kolonisatie van Amerika tot tanks uit Wereldoorlog II… op Historia Mundi maak je een ware tijdreis, langsheen een duizendtal personages in gepaste klederdracht en in het gepast kader.

(more…)

Opensleufdag Oudenburg-Bellerochelaan op 2 juli

Opensleufdag Oudenburg-Bellerochelaan op 2 juli

Naar aanleiding van de ontwikkeling van drie terreinen tot woongebied is BAAC Vlaanderen bvba sinds begin juni aan het opgraven langs de Ettelgemsestraat in Oudenburg. In opdracht van WVI, Novus en Danneels wordt het 2 ha groot terrein volledig onderzocht nadat een proefsleuvenonderzoek niet onverwacht Romeinse resten had opgeleverd. De opgraving levert tot nu vooral sporen op van een tweede burgerlijk grafveld van het Romeinse Oudenburg, naast tal van sporen van ambachten en landgebruik. Op 2 juli kunnen alle geïnteresseerden terecht op de opensleufdag.

(more…)

BIE zoekt zelfstandig registrator religieus erfgoed

BIE zoekt zelfstandig registrator religieus erfgoed

De projectvereniging BIE zoekt een zelfstandig registrator voor de inventarisatie van het roerend religieus erfgoed van drie kerken in de regio van Roeselare. De taken van de registrator zijn: fotograferen van objecten, beschrijven van zaken volgens een veldwerkfiche, gegevens invoeren in het registratiesysteem, controleren van de inventaris, samenwerken met lokale erfgoedactoren en kerkfabrieken. Kandidaten hebben een diploma (kunst)geschiedenis, eventueel aangevuld met een opleiding monumentenzorg. Je vindt de uitgebreide functieomschrijving op www.bienet.be.

Studie over Gents Stadsarchief bekroond

Studie over Gents Stadsarchief bekroond

De Prijs van de Belgische Vereniging voor Documentatie (BVD), een jaarlijkse prijs voor een onuitgegeven eindwerk dat gewijd is aan de informatie- en documentatiewetenschap, werd onlangs uitgereikt aan historicus Timo Van Havere. Hij kreeg de BVD-Prijs voor zijn masterproef Archivistiek: ‘De droom van een archivaris. Een analyse van de constructie van het stadsarchief van Gent en zijn collecties tussen 1800 en 1930′. Het onderzoek werd uitgevoerd onder begeleiding van medewerkers van het Stadsarchief Gent en promotor prof. dr. Gustaaf Janssens (KU Leuven).

(more…)

Doctoraatsverdediging Kim Van Liefferinge

Doctoraatsverdediging Kim Van Liefferinge

Op maandag 23 juni verdedigt Kim Van Liefferinge (Vakgroep Archeologie, UGent) haar doctoraat in de archeologie. De titel van het proefschrift luidt ‘Technological change in the Laurion silver mining area during the fifth and fourth centuries BC: An archaeological contribution to the study of the Athenian economy’. Het doctoraatsonderzoek had tot doel technologische verandering in de zilverindustrie van het Klassieke Athene (Griekenland) te onderzoeken binnen het bredere debat over de Griekse economie.

(more…)

Leidse Egyptoloog ontrafelt eeuwenoud mysterie

Leidse Egyptoloog ontrafelt eeuwenoud mysterie

Het is een van de grootste archeologische mysteriën: de verdwijning van een 50.000-koppig Perzisch leger in de Egyptische woestijn rond 524 voor Christus. Ze zouden opgeslokt zijn door een zandstorm. De Leidse professor Olaf Kaper, die opgravingen doet in Amheida in de Dachla-oase, meent het raadsel nu opgelost te hebben. Hij beargumenteert dat het leger niet is verdwenen, maar verslagen: “De Egyptische rebellenleider Petoebastis III lokte het leger van Cambyses in een hinderlaag, en wist zo vanuit de Dachla-oase een groot deel van Egypte terug te veroveren, waarna hij zich in de hoofdstad Memphis tot farao liet kronen.” Je leest meer op leidenuniv.nl.

Open Monumentendag 2014: erfgoed vroeger, nu en in de toekomst!

Open Monumentendag 2014: erfgoed vroeger, nu en in de toekomst!

Op zondag 14 september vindt de 26ste editie van Open Monumentendag plaats. Met ‘Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst’ als invalshoek wordt het erfgoed zelf in de schijnwerpers geplaatst. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in voorbeeldige herbestemmingen, mooie restauraties, onbekend en onbemind erfgoed, archeologie van de bovenste plank… 165 Vlaamse steden en gemeenten zetten de deuren van in het totaal 450 monumenten open en organiseren meer dan 370 activiteiten voor iedereen. Het programma wordt begin augustus bekendgemaakt via openmonumenten.be.