Archeologische boringen op Grote Markt in Antwerpen

Archeologische boringen op Grote Markt in Antwerpen

In het kader van de renovatie van het stadhuis wordt deze week een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de Grote Markt in Antwerpen. Op vraag van de Antwerpse stadsarcheologen wordt ook een aantal bijkomende proefboringen gedaan, die archeologisch relevante gegevens over de opbouw van de bodem onder de Grote Markt zouden moeten opleveren. Door de bodemlagen te analyseren en te dateren, hopen de stadsarcheologen hun kennis over het ontstaan en de evolutie van het marktplein te vergroten. Bekijk hieronder de reportage van de regionale zender ATV.

(more…)

Romeinse boomstamwaterput uit Knesselare wordt geconserveerd

Romeinse boomstamwaterput uit Knesselare wordt geconserveerd

De Romeinse boomstamwaterput, die in 2005 werd opgegraven door de Kale-Leie Archeologische Dienst tijdens de archeologische opvolging van het Aquafintracé in Knesselare, is vorige week vertrokken naar een restauratie-atelier in Nederland om er geconserveerd te worden. Na de conservatiebehandeling, die zo’n anderhalf jaar in beslag zal nemen, zal de boomstam een definitieve bestemming krijgen in de Drongengoedhoeve te Knesselare, waar hij ook door het publiek bezichtigd kan worden.

(more…)

Hiërogliefen voor beginners

Hiërogliefen voor beginners

Vanaf 27 september wordt in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel opnieuw een beginnerscursus hiërogliefen georganiseerd, in samenwerking met Egyptologica Vlaanderen. In deze 13-delige lessenreeks (26 lesuren) wordt een systematische kennis van het hiërogliefenschrift opgebouwd. Op het einde van de lessenreeks ben je in staat eenvoudige teksten, zoals de ‘vaste formules’ die vaak op voorwerpen in musea voorkomen, te lezen. Het Jubelparkmuseum is dan ook de uitgelezen plaats om je kennis van het hiërogliefenschrift in de praktijk om te zetten.

(more…)

Weekend van de experimentele archeologie in Aubechies

Weekend van de experimentele archeologie in Aubechies

Dit weekend organiseert de Archéosite in Aubechies (Henegouwen) haar jaarlijkse weekend van de experimentele archeologie. Gedurende twee dagen, telkens van 14 tot 20 uur, word je vergast op demonstraties van experimentele archeologie en diverse ambachten, animatie door historische verenigingen en degustaties uit de Romeinse keuken. Dit bijzonder weekend is bovendien een schitterende gelegenheid voor alle geïnteresseerden om het archeologisch park van de Archéosite te ontdekken.

(more…)

Opgravingen in Gentse Belfortstraat gaan verder

Opgravingen in Gentse Belfortstraat gaan verder

Onder leiding van Stadsarcheologie Gent startte vorige week het archeologische onderzoek in de oostelijke helft van de Belfortstraat in het centrum van Gent, meer bepaald ter hoogte van het politiekantoor. Na het mechanische weggraven van het bovenste pakket werden al snel verschillende muurstructuren zichtbaar. De meest in het oog springende zijn een aantal muren in Doornikse kalksteen. Die waren vermoedelijk onderdeel van een kelder die later gebruikt werd als beerput.

(more…)

Tweede Metaaltijdendag op 17 oktober in Amersfoort

Tweede Metaaltijdendag op 17 oktober in Amersfoort

Na een succesvolle eerste editie vorig jaar vindt op vrijdag 17 oktober de tweede Metaaltijdendag plaats in Amersfoort. De Metaaltijdendag is een initiatief van de Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland en wil een platform bieden voor archeologen geïnteresseerd in de archeologie van de metaaltijden van Nederland. Onlangs verschenen ook de proceedings van de eerste Metaaltijdendag.

(more…)

Nieuwe opgraving gestart op The Loop in Gent

Nieuwe opgraving gestart op The Loop in Gent

Twee weken geleden zijn archeologen van De Logi & Hoorne bvba gestart met een nieuwe opgraving op The Loop in Gent. Op de terreinen rond Flanders Expo doen archeologen, ondersteund door Stadsarcheologie van de Stad Gent, sinds 2007 systematisch onderzoek bij elke nieuwe ontwikkeling. Ondertussen is dit een van de grootste archeologische projecten die ooit werden uitgevoerd in de regio.

(more…)

Ruimte in de stad: nieuwe bestemmingen in het historische Gent

Ruimte in de stad: nieuwe bestemmingen in het historische Gent

In het kader van Open Monumentendag organiseert de Stad Gent op donderdag 11 september een voordrachtavond met als titel ‘Ruimte in de stad: nieuwe bestemmingen in het historische Gent’. Marie Christine Laleman, directeur van de Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief, bespreekt het samengaan van open ruimte en bebouwde omgeving aan de hand van bevindingen bij renovatie- en restauratieprojecten in Gent. De geïllustreerde voordrachtavond vindt plaats om 20u in de Rode Zaal van de Academie Muziek Woord Dans (Poel 17, 9000 Gent) en is vrij toegankelijk.