Leidse Egyptoloog ontrafelt eeuwenoud mysterie

Leidse Egyptoloog ontrafelt eeuwenoud mysterie

Het is een van de grootste archeologische mysteriën: de verdwijning van een 50.000-koppig Perzisch leger in de Egyptische woestijn rond 524 voor Christus. Ze zouden opgeslokt zijn door een zandstorm. De Leidse professor Olaf Kaper, die opgravingen doet in Amheida in de Dachla-oase, meent het raadsel nu opgelost te hebben. Hij beargumenteert dat het leger niet is verdwenen, maar verslagen: “De Egyptische rebellenleider Petoebastis III lokte het leger van Cambyses in een hinderlaag, en wist zo vanuit de Dachla-oase een groot deel van Egypte terug te veroveren, waarna hij zich in de hoofdstad Memphis tot farao liet kronen.” Je leest meer op leidenuniv.nl.

Open Monumentendag 2014: erfgoed vroeger, nu en in de toekomst!

Open Monumentendag 2014: erfgoed vroeger, nu en in de toekomst!

Op zondag 14 september vindt de 26ste editie van Open Monumentendag plaats. Met ‘Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst’ als invalshoek wordt het erfgoed zelf in de schijnwerpers geplaatst. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in voorbeeldige herbestemmingen, mooie restauraties, onbekend en onbemind erfgoed, archeologie van de bovenste plank… 165 Vlaamse steden en gemeenten zetten de deuren van in het totaal 450 monumenten open en organiseren meer dan 370 activiteiten voor iedereen. Het programma wordt begin augustus bekendgemaakt via openmonumenten.be.

Infosessies over nieuwe regelgeving onroerend erfgoed

Infosessies over nieuwe regelgeving onroerend erfgoed

Op 1 januari 2015 treedt het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet in werking. Dit brengt zowel voor overheden en lokale besturen als voor de privésector tal van wijzigingen met zich mee. Om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden hun weg vinden in de nieuwe regelgeving, organiseert het agentschap Onroerend Erfgoed dit najaar verschillende infomomenten. Intergemeentelijke diensten, provincie- en gemeentebesturen kunnen zich al inschrijven voor een van de vijf infosessies. Op donderdag 30 oktober volgt ook nog een algemene studiedag in Mechelen voor alle belanghebbenden uit de sector.

Herinnering: consultatie Code van Goede Praktijk

Herinnering: consultatie Code van Goede Praktijk

De inschrijvingen voor de infosessies in het kader van de consultatie over de Code van Goede Praktijk beginnen binnen te lopen. Voor de duidelijkheid wenst het agentschap Onroerend Erfgoed te benadrukken dat deze sessies, en de hele consultatie, open staan voor iedereen die actief is in het archeologische werkveld en later de Code van Goede Praktijk zal moeten toepassen: projectleiders, veldarcheologen, assistent-archeologen, conservatoren, natuurwetenschappers, bodemkundigen…

(more…)

Onroerend Erfgoed zoekt projectmedewerker depotbeheer

Onroerend Erfgoed zoekt projectmedewerker depotbeheer

Het agentschap Onroerend Erfgoed is momenteel op zoek naar een ‘projectmedewerker depotbeheer’ (m/v). Hij/zij zal gedurende vijf maanderen werken aan de uitvoering van de onderzoeksagenda Beheer en de uitbouw van een depotnetwerk in Vlaanderen. Kandidaten zijn in het bezit van een master archeologie, master in conservatie en restauratie of een gelijkwaardig diploma. Solliciteren voor deze functie kan nog tot en met 30 juni 2014. Je vindt de volledige vacature op www.onroerenderfgoed.be.

Bouwmeesters voor de goden

Bouwmeesters voor de goden

Op woensdag 18 juni organiseert de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA) een lezing met als titel ‘Bouwmeesters voor de goden. Een Romeins tempelcomplex aan de Keverstraat te Tongeren’. Gastspreker is Peter Cosyns. De oude opgravingen, de nieuwe inzichten en de reconstructie van het imposante tempelcomplex in Tongeren worden in de lezing uiteengezet. Tevens wordt ingegaan op de betekenis en invulling van dit bouwwerk in de Romeinse tijd.

(more…)

WO I-opgraving in Ieper laatste keer te bezoeken

WO I-opgraving in Ieper laatste keer te bezoeken

De opgraving op het toekomstig bedrijventerrein langs de Pilkemseweg in Ieper loopt op zijn laatste benen. Sinds de vorige opendeurdag drie weken geleden is nu ook de tweede Britse linie blootgelegd. Deze linie deed dienst als rustplaats voor de soldaten en hiervoor werd om de vier meter een schuilplaats ingericht. Op zaterdagnamiddag 14 juni kan de opgraving opnieuw bezocht worden en kan je een blik werpen op de loopgraven en de vijftien schuilplaatsen die werden opgegraven.

(more…)

Eindconferentie ‘World War II Heritage’ op 24 juni

Eindconferentie ‘World War II Heritage’ op 24 juni

Op zaterdag 24 juni vindt in Middelburg (Nederland) de eindconferentie van het het Interreg IVA-project ‘World War II Heritage’ plaats. Tijdens deze dag, met als titel ‘Preserving and Accessing material and immaterial World War II heritage’, zullen de resultaten van het project worden voorgesteld. In de namiddag staan bezoeken aan herdenkingssites in Vlissingen en Middelburg op het programma. Meer informatie is te vinden in deze uitnodiging (pdf). Inschrijven kan tot en met 15 juni door het ingevulde antwoordformulier (.doc) op te sturen naar Corinne Kamermans.