‘Doe de Prehistorie!’ in Tongeren

‘Doe de Prehistorie!’ in Tongeren

Zou de mens van vandaag kunnen overleven in de prehistorie? Zouden wij het tot een even goed einde kunnen brengen als onze verre voorouders? Het antwoord kan je nu zelf ‘uitproberen’ op de expo ‘Doe de Prehistorie!’ in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. De tentoonstelling gaat dieper in op de prehistorische vaardigheden van onze voorouders en op de natuurlijke hulmiddelen die ze daarbij gebruikten. Daarbij wordt gefocust op de jagers-verzamelaars in Europa, zo’n 100.000 jaar geleden.

(more…)

Vierde internationaal numismatisch congres Penningkabinet

Vierde internationaal numismatisch congres Penningkabinet

Op vrijdag 16 mei organiseert het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België voor de vierde keer haar driejaarlijkse internationale numismatische congres. Thema van dit jaar is ‘Urban versus rural contexts: differences of monetization from ancient Greece to the early Middle Ages (coin finds, taxes and trade)’. Het congres is gratis en staat open voor alle geïnteresseerden. Download de aankondiging (pdf) en het volledige programma (pdf) van het congres. Inschrijven kan via celine.benamar@kbr.be.

‘Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen’ opnieuw beschikbaar

‘Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen’ opnieuw beschikbaar

Wegens de grote vraag is er nu een tweede druk beschikbaar van het eerste volume van de Relicta Monografieën, gewijd aan het middeleeuws aardewerk in Vlaanderen. Het rijkelijk geïllustreerde naslagwerk, van de hand van archeoloog Koen De Groote, omvat de eerste systematische chronotypologie van het middeleeuwse aardewerk in Vlaanderen en België. De studie bestaat uit een analyse van zowel het lokale als het geïmporteerde aardewerk uit de volle en late middeleeuwen, uit honderden archeologische contexten van tien verschillende sites in de regio Oudenaarde.

(more…)

Conflictlandschappen in vogelperspectief

Conflictlandschappen in vogelperspectief

Het archeologisch onderzoek naar de Eerste en Tweede Wereldoorlog heeft het laatste decennium een sterke groei gekend. Luchtfoto’s en andere remote sensing data (LiDAR, geofysische prospectiemethodes) spelen een belangrijke rol in de studie van deze conflictlandschappen en het archeologische erfgoed uit deze periodes. Het In Flanders Fields Museum en de Vakgroep Archeologie (UGent) organiseren op 15-17 mei in Ieper een internationale conferentie rond deze thematiek waarbij onderzoekers uit diverse disciplines (archeologen, geografen en historici) samengebracht worden.

(more…)

Fort 7 in Wilrijk na vier jaar weer open

Fort 7 in Wilrijk na vier jaar weer open

Op zondag 6 april wordt Fort 7 in Wilrijk (Antwerpen) voor het eerst in vier jaar opnieuw opengesteld voor het publiek. Natuurpunt nodigt iedereen uit om zondag het historische bolwerk te bezoeken en te genieten van het uitzonderlijk stukje natuur dat zich daarrond ontwikkeld heeft. Fort 7 werd uitgekozen als pilootproject voor natuur en erfgoed, in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed. “Voortaan zal het fort vaker toegankelijk zijn voor bezoekers,” kondigt Natuurpunt aan. “Al blijft de bescherming van dit uniek stuk natuur en erfgoed wel voorop staan.”

(more…)

Erfgoed Rupelstreek zoekt projectcoördinator

Erfgoed Rupelstreek zoekt projectcoördinator

De Projectvereniging Erfgoed Rupelstreek is op zoek naar een dynamische projectcoördinator (m/v) om de Stichting van de Klei-, Baksteen- en Tegelmusea te stroomlijnen en te realiseren. Hij/zij regelt binnen de Stichting de verdere afspraken over het toekomstige museumnetwerk, zowel naar inhoud, werking als naar financiën, en initieert één gezamenlijk project tussen de musea voor uitvoering in 2015.

(more…)

ZOLAD+ werkt verder aan ontsluiting fort Navagne

ZOLAD+ werkt verder aan ontsluiting fort Navagne

De plannen voor de ontsluiting van de resten van het fort Navagne, op de grens van Voeren (B) en Eijsden-Margraten (NL), worden steeds concreter. Deze vesting, in de 17de eeuw gebouwd door de Spanjaarden, vervulde een belangrijke rol in het Beleg van Maastricht (1632). Vorige week lichtte ZOLAD+ het ontsluitingsproject van het koninklijke fort toe aan de colleges van beide gemeenten. Bij deze gelegenheid werd ook een korte film met een driedimensionele reconstructie van dit fort voorgesteld.

(more…)

Studiedag historisch interieur op 25 april in Gent

Studiedag historisch interieur op 25 april in Gent

Op vrijdag 25 april organiseert het Seminarie voor Geschiedenis van de Bouwkunst, Monumentenzorg en Historisch Interieur (UGent) haar jaarlijkse studiedag rond historische interieurs. De Studiedagen Historisch Interieur hebben tot doel het theoretisch wetenschappelijk onderzoek te verbinden met de praktijk van de monumentenzorg. Dit jaar komen onder meer glasramen, interieurontwerpen van Paul Cauchie, en de bibliotheek van de Parkabdij in Heverlee aan bod.

(more…)