Page 5 of 863

Summer School on Emerging Digital Practices in Archaeological Research

Van 28 juni tot 3 juli vindt in Athene een ‘Summer School on Emerging Digital Practices in Archaeological Research’ plaats, in het kader van het Europese project ARIADNE – Digital infrastructures for Archaeological Research. Een aantal beurzen die de kosten van deelname, reis en verblijf vergoeden tot een maximum van 1000 euro, zijn beschikbaar voor deelnemers die werken of studeren in een instituut gelokaliseerd in één van de Europese lidstaten en geassocieerde staten. Alle informatie over het selectieproces, de toelatingsvoorwaarden, prioriteiten en inschrijvingsformulieren zijn te vinden op de ARIADNE-website. Geïnteresseerde archeologen kunnen zich inschrijven op www.ariadne-infrastructure.eu.

Geen Monumentenprijs in 2015

De Vlaamse regering reikt dit jaar geen Monumentenprijs uit. Vlaams parlementslid Bart Caron, die bevoegd minister Geert Bourgeois hierover aan de tand voelde, spreekt in De Zondag van “een schamel erfgoedbeleid”. De Vlaamse regering was van plan de prijs dit jaar om te vormen tot Onroerenderfgoedprijs, maar de plannen zijn niet tijdig klaargeraakt en dus komt er geen enkele prijsuitreiking. Bourgeois is wel van plan om het budget dit jaar aan te wenden voor restauratiewerken.

Archeologisch erfgoed Tessenderlo online

De vzw Testa heeft een nieuwe website gelanceerd, waarop heel wat aandacht is voor het roerend archeologisch erfgoed uit de Limburgse gemeente Tessenderlo. Op testavzw.be vind je onder meer informatie over vondsten uit terreinprospecties en het archeologisch onderzoek van het ‘Hof van Goor’. Ook de collectie van het lokale museum De Kelder wordt op de nieuwe website in de kijker gezet. Ten slotte kan je er heel wat oude jaargangen van het tijdschrift ‘Archaeologia Regionis’ doorbladeren.

Wegen op de dam

Bij archeologisch onderzoek aan de Brabantdam in Gent werden een aantal interessante bevindingen gedaan. Naast delen van een laatmiddeleeuwse brug over de Schelde, kwamen ook een aantal oude wegdekken aan het licht.

Lees verder

Zalige Idesbald ligt nog steeds in Koksijde

Eind februari werd het reliekschrijn van de Zalige Idesbald in de OLV-Ter-Potteriekerk in Brugge geopend. Het natuurwetenschappelijke onderzoek van de voorbije maanden leerde dat de persoon in de loden kist niet Idesbald is, de abt van de voormalige Duinenabdij die in 1167 overleed. Wie is het dan wel en waar is Idesbald?

Lees verder

Tijdschrift ‘Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent’ (1977-1997) digitaal ontsloten

20 jaargangen van het tijdschrift ‘Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent’ staan sinds kort digitaal ter beschikking op de website van de Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument. Samen met de diensten Stadsarcheologie en Monumentenzorg hoopt men zo de historische en archeologische kennis over Gent toegankelijker te maken en het opzoekingswerk te vergemakkelijken.

Lees verder

500 kerken openen dit weekend hun deuren

Zo’n 500 kerken in heel België zetten op zaterdag 6 en zondag 7 juni hun deuren open tijdens de jaarlijkse Open Kerkendagen. Het thema van deze 8ste editie is ‘Clair-obscur’. De Open Kerkendagen zijn een cultureel festival met concerten, gidsbeurten, lezingen, tentoonstellingen… als bijdrage tot de opwaardering van het religieus erfgoed. Het initiatief komt van de Stichting Open Kerken, die kerken de kans wil geven om hun patrimonium te laten (her)ontdekken door het grote publiek. Het volledige programma van de Open Kerkendagen vind je op openkerken.be.

Historische balken zoeken bestemming

In 2013 kwamen bij bouwwerken langs de Mandel in Roeselare 120 eikenhouten balken aan het licht. Onderzoek leerde dat het hout was gebruikt als paalfundering voor een constructie langs het water. Mogelijk ging het om de ‘Speye’, die minstens tot de 17de eeuw als een soort sluis het waterniveau van de Mandel regelde. Het onderzoek is intussen zo goed als afgerond. Omdat het niet nodig is de balken nog langer bij te houden, zoeken de archeologen van RADAR nu naar creatieve bestemmingen voor de historische balken. Je vindt meer informatie op bieradar.be. 0p vrijdag 5 juni wordt ook een kijkmoment georganiseerd.