Page 5 of 851

Archeologisch tijdschrift Ex situ wordt gratis

Groot nieuws bij de aankondiging van het zevende nummer van Ex situ. Het tijdschrift over Vlaamse archeologie verschijnt vanaf nu niet alleen vier maal per jaar, maar wordt bovendien gratis. Op die manier wil men het rijke Vlaamse verleden zo toegankelijk mogelijk maken. Tegelijk doet de redactie een oproep aan de Vlaamse overheid om meer aandacht te hebben voor publiekswerking in de archeologie.

Lees verder

Programma Romeinendag 2015 bekend

Het programma van de Romeinendag op zaterdag 9 mei is bekend. De dag, die plaatsvindt in het Provinciaal Administratief Centrum in Gent, biedt een ontmoetings- en overlegforum voor iedereen die geïnteresseerd is in de Gallo-Romeinse periode in onze regio. De lezingen en posters hebben betrekking op de actualiteit van het archeologisch onderzoek, de opgravingen en vondsten van het jaar 2014, of op langdurig onderzoek dat onlangs werd afgesloten. Het inschrijvingsgeld, inclusief de brochure, bedraagt 18 euro. Inschrijven kan nog tot 30 april.

Lees verder

Silex’s opent de deuren in Spiennes

In Spiennes, vlakbij Bergen (Henegouwen), opende dit weekend Silex’s de deuren. In het nieuwe museum maak je kennis met een van de oudste silexmijnen ter wereld.

Lees verder

Studie wijst op uniek karakter stratenpatroon Doel

Uit een onderzoek van het Centrum voor Stadsgeschiedenis (Universiteit Antwerpen) blijkt dat het rastervormige stratenpatroon van Doel dateert uit het begin van de 17de eeuw (ca. 1614). Het stratenpatroon bleef doorheen de tijden zo goed als ongewijzigd. De enige verandering was een opmerkelijke verdichting van de bebouwing in de 19de eeuw. Dat een rastervormig stratenpatroon uit de vroege 17de eeuw quasi ongewijzigd tot op vandaag bewaard bleef, is uniek voor Vlaanderen.

Je kunt het onderzoekrapport downloaden op www.vlaanderen.be.

Romeinen in LEGO

Heb je al eens een Romeinse stad in LEGO gezien? Een LEGiOen Romeinse soldaten? Of een Romeins hypocaustum, gebouwd met LEGO? Op een expo in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg kan je je tot 31 mei helemaal onderdompelen in de Romeinse wereld van LEGO. Meer informatie op www.ram-oudenburg.be.

Het Schoonste Gebouw van Antwerpen

De stad Antwerpen heeft een nieuwe, jaarlijkse monumentenprijs gelanceerd. Alle Antwerpse gebouwen met erfgoedwaarde die in de afgelopen vijf jaar gerestaureerd of gerenoveerd werden of een nieuwe bestemming kregen, kunnen de titel ‘Het Schoonste Gebouw’ winnen. De winnaar krijgt niet alleen een schone titel maar ook een geldprijs van 4000 euro. Het project krijgt bovendien de nodige aandacht in een brede communicatiecampagne om de betrokkenheid van de Antwerpenaars bij hun erfgoed te verhogen. Dossiers kunnen tot 30 april ingediend worden via antwerpen.be. Je vindt er ook het reglement en alle praktische informatie.

Word gratis lid van Herita

Vanaf vandaag kunnen alle liefhebbers van onroerend erfgoed gratis lid worden van Herita. Ontdek het aanbod en vraag meteen je lidmaatschap aan op herita.be.

Artefacts wil kleine archeologische objecten uit Vlaanderen op de kaart zetten

Sinds vijf jaar verzamelt de website Artefacts informatie over kleine archeologische objecten van de vroege bronstijd tot de moderne tijd, en dit op een grote geografische schaal (Europa en het Middellandse-Zeegebied). Omdat vondsten uit Vlaanderen nog ondervertegenwoordigd zijn op de website, doen de initiatiefnemers een oproep aan Vlaamse archeologen en instellingen om mee te werken.

Lees verder