Muurschilderingen in het Romeinse castellum van Oudenburg

Muurschilderingen in het Romeinse castellum van Oudenburg

Op zondag 19 oktober vindt in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg een aperitieflezing plaats over de muurschilderingen in het Romeinse castellum. Tijdens het archeologisch onderzoek van het castellum van Oudenburg werden liefst 53.500 pleisterfragmenten ingezameld. De studie van deze muurschilderingen leverde verrassende resultaten op. Tijdens de lezing lichten archeologe Sofie Vanhoutte en onderzoekster Lara Laken toe wat de muurschilderingen ons allemaal kunnen vertellen.

(more…)

Gallische topondernemers in het Romeinse bedrijfsleven

Gallische topondernemers in het Romeinse bedrijfsleven

Recent verscheen het tweede boek in de reeks ‘Monografie├źn’ van de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie. In ‘Gallische topondernemers in het Romeinse bedrijfsleven’ behandelt Hugo Thoen de exhaustieve studie van 31 naamstempels op terra sigillata uit de vicus van Kontich-Kazerne. Naamstempels op terra sigillata worden traditioneel beschouwd als Romeinse pottenbakkersstempels. In deze bijdrage wordt bewust gekozen voor een nieuwe aanpak en worden zowel het Romeinse karakter van de naamdragers als hun pottenbakkersfunctie kritisch onder de loep genomen.

(more…)

Loopgravenpad ontsluit militair erfgoed Mastenbos

Loopgravenpad ontsluit militair erfgoed Mastenbos

In het kader van de Week van het Bos wordt op zondag 12 oktober het ‘Loopgravenpad’ in het Mastenbos in Kapellen feestelijk ingehuldigd. De groene omgeving van het Mastenbos is niet alleen bijzonder omwille van haar ecologische waarden. Al honderd jaar vind je in dit bos ook een deel van een nooit gebruikte Duitse verdedigingslinie. Het nieuwe ‘Loopgravenpad’ leidt je langs dit uitzonderlijk goed bewaard militair erfgoed. Zondag kun je de loopgraven en bunkers langs dit ‘Loopgravenpad’ voor het eerst verkennen. Meer informatie vind je op www.onroerenderfgoed.be.

Mechelse Besloten Hofjes worden gerestaureerd

Mechelse Besloten Hofjes worden gerestaureerd

Een internationaal team van specialisten start vandaag met het onderzoek van drie van de zeven Mechelse Besloten Hofjes. Deze 16de-eeuwse retabelkastjes, die sinds 2011 op de Vlaamse Topstukkenlijst staan, getuigen van de spiritualiteit in kloostergemeenschappen in de Zuidelijke Nederlanden. De conservatie-restauratie is een uniek samenwerkingstraject tussen verschillende onderzoeksinstellingen dat nieuwe knowhow zal opleveren voor multimediaal erfgoed.

(more…)

Studentencolloquium over het Kogge-onderzoek

Studentencolloquium over het Kogge-onderzoek

Op woensdag 22 oktober organiseert het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel een colloquium om studenten te laten kennismaken met het interdisciplinair Kogge-onderzoek. Het colloquium dat de verschillende disciplines van het onderzoek belicht, is in de eerste plaats bedoeld voor studenten en alumni archeologie, conservatie, erfgoed en aanverwante richtingen, maar er zijn nog enkele plaatsen voor andere geïnteresseerden. Inschrijven kan tot 15 oktober. Meer info op onroerenderfgoed.be.

Falcontinnenklooster in Antwerpen geeft geheimen prijs

Falcontinnenklooster in Antwerpen geeft geheimen prijs

Archeologische opgravingen aan de Oudeleeuwenrui in Antwerpen hebben sporen aan het licht gebracht van het klooster van de Falcontinnen, een laatmiddeleeuwse toren en brouwerij de Twee Oude Leeuwen. Het onderzoek, uitgevoerd door het archeologisch bureau All-Archeo, gaat een groot bouwproject op de site van het afgebroken Zeemanshuis vooraf. De kans was immers groot dat men hier op archeologische restanten van het Falcontinnenklooster uit de 14de eeuw zou stoten.

(more…)

Onsterfelijke prinsen. Pracht en praal van de Etruskische adel

Onsterfelijke prinsen. Pracht en praal van de Etruskische adel

De grote Etruskische steden blijven mooie archeologische verrassingen opleveren. Morgen opent in het Jubelparkmuseum in Brussel de tentoonstelling ‘Onsterfelijke prinsen. Pracht en praal van de Etruskische adel’. Op de expo kom je meer te weten over de opmerkelijke ontdekkingen die de opgravingen in de necropool van Osteria in 2013 opleverden. Onder een tumulus, in een van de grafkamers, bracht het geduldige werk van de archeologen twee zilveren handen met vergulde nagels aan het licht.

(more…)

Studiebureau Archeologie zoekt junior archeoloog

Studiebureau Archeologie zoekt junior archeoloog

Studiebureau Archeologie bvba is op zoek naar een junior archeoloog voor een opgraving in het Antwerpse. Het veldwerk omvat het opschaven van vlakken, het inmeten, beschrijven, fotograferen en couperen van sporen en de verwerking van de vondsten en stalen. Het is dan ook nodig om zowel in groep te kunnen werken, als individueel en dit rekening houdend met de deadlines die er voor het project gesteld worden. Er is een contract van twee maanden voorzien, met eventueel de mogelijkheid om ook voor de verwerking of andere projecten in dienst te blijven.

(more…)