Verzet tegen sloping pachthof

Meerbeke Pachthof Ulens.jpgEen projectontwikkelaar wil het achttiende-eeuwse pachthof Ulens aan de Dorpsstraat in Meerbeek afbreken. Het historische gebouw moet plaats ruimen voor appartementen. Historicus Henri Vannoppen van het Kortenbergse Erfgoedhuis en tevens burgemeester, ziet het pand liefst bewaard.

(more…)

Vlaanderen ondersteunt UNESCO-conventie

Woensdag werd in het Vlaams parlement de Unesco-conventie aangaande de bescherming van cultureel immaterieel erfgoed goedgekeurd. Via deze conventie kunnen in de toekomst niet alleen monumenten, maar ook minder tastbare vormen van erfgoed zoals tradities en gebruiken beschermd worden. Als gevolg van deze snelle ratificatie zal België (eerder ondertekende ook de Franstalige gemeenschap de conventie) kunnen deelnemen aan de belangrijke eerste bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Lidstaten (27 tot 29 juni 2006).

(more…)

Maritieme archeologie in Vlaanderen: een stand van zaken

kogge.jpgSinds 2003 bestaat de Cel Maritieme en Fluviale Archeologie van het VIOE, gelokaliseerd in Raversijde en hebben wrakken zoals de Doelse kogge en het wrak van Nieuwpoort meerdere malen de pers gehaald. In september 2006 wordt in Brugge tevens een internationaal colloquium georganiseerd, maar hoe ver staat het onderzoek van al deze zaken eigenlijk?

(more…)

Romeinse sporen op het Aquafin-tracé Knesselare-Aalter

Op het eind van vorig jaar meldden we de uitzonderlijke vondst van een boomstamwaterput op het Aquafin-tracé in Knesselare. Ondertussen is de begeleiding van de eerste fase volledig afgewerkt en grotendeels verwerkt. Tijd dus voor de archeologen van de Kale-Leie Archeologische Dienst om de resultaten op een rijtje te zetten.

(more…)

Romeinendag 2006 op 6 mei in Gent

De Romeinendag zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 6 mei aan de Universiteit Gent. De organisatoren nodigen iedereen uit om voorstellen voor lezingen of korte mededelingen in te sturen. Deadline hiervoor is 24 februari. Begin maart wordt dan het definitieve programma verwacht. Inschrijven kan nog tot 31 maart.

(more…)

Nieuwe rubriek: vrijwilligers gezocht

Sommigen hadden het wellicht al opgemerkt: sinds enkele dagen staat in de rechterkolom een nieuwe link ‘Vrijwilligers gezocht‘. Op deze nieuwe pagina vind je een overzicht van opgravingen waar je als vrijwilliger een handje kunt toesteken of waar je als student stage kunt doen. Dit overzicht wordt up-to-date gehouden in samenwerking met de Afdeling Monumenten en Landschappen.

(more…)

Imposante bakstenen constructie onder het Gentse Bisdomplein

Sinds begin december zijn archeologen aan het werk op het Bisdomplein in Gent. Dit plein bevindt zich in het midden van de oudste stadskern, de handelsstad of portus van de 9e en de 10e eeuw. Nadat in de eerste weken van de opgravingen een postmiddeleeuws kasseiniveau aan het licht kwam, werden de voorbije weken de resten van een imposante bakstenen constructie bij de vroegere Wijdenaardbrug opgegraven.

(more…)

Heeft amateurarcheologie nog zin ?

Op het nippertje bereikte ons de uitnodiging voor een info- en discussieavond die morgenavond (1 februari) in Roeselare plaatsvindt. Tijdens deze avond, georganiseerd door de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen (V.O.B.o.W.), zal men zich buigen over de rol van amateurarcheologie in het huidige archeologie-landschap. Een aantal interessante sprekers zullen het thema inleiden.

(more…)