Page 711 of 866

Infodag over erfgoed en subsidies op 20 juni

Erfgoedorganisaties zitten vaak met heel wat vragen over de toepassing van de regelgeving rond subsidiëring: welke kosten komen in aanmerking voor subsidiëring, wat wordt precies verwacht van een beleidsplan… Rond deze vragen wordt op dinsdag 20 juni in Brussel een infodag georganiseerd. Ook heeft men een handleiding bij het Erfgoeddecreet opgesteld.

Lees verder

Sporen van Romeinse houtbouw in Munsterbilzen?

Tijdens de noodopgraving in de Waterstraat in Munsterbilzen zijn naar alle waarschijnlijkheid sporen uit de Romeinse periode aan het licht gekomen. In een eerste deel waren al muurrestanten van een oudere fase van het abdijcomplex ontdekt. In tegenstelling tot deze muurrestanten, zijn de vondsten uit de Romeinse periode geheel onverwacht. In het verleden werd in de nabijheid wel al (herbruikt) bouwmateriaal zoals Romeinse dakpannen en hypocaustumtegels aangetroffen.

Lees verder

De archeologische strandsite Raversijde

Op woensdag 28 juni vindt in het museum Walraversijde in Oostende een academische zitting plaats naar aanleiding van de vernieuwing van de vaste museumopstelling. Voortaan wordt ook aandacht geschonken aan de belangwekkende archeologische vondsten die in de jaren 1945-1975 op het strand van Raversijde gedaan werden door amateur-
archeologen Agnes Mortier, Etienne Cools en Andre Chocqueel.

Lees verder

Vrijwilligers gezocht voor opgravingen in Kontich

In juli zal de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA) opnieuw opgravingen verrichten in het centrum van Kontich. Daar kwamen vorig jaar een plattegrond van een houtbouw uit de vroege IJzertijd en een middeleeuwse waterput aan het licht. Het terrein is bedreigd door de bouw van appartementen. AVRA zoekt voor deze opgravingen nog vrijwilligers en studenten.

Lees verder

Kelten. Belgen, Boii, Remii, Volcae…

Sinds deze week loopt in het Koninklijk Museum van Mariemont de tentoonstelling ‘Kelten. Belgen, Boii, Remii, Volcae…’. Dit evenement overloopt acht eeuwen geschiedenis van de grootste Keltische volkeren met de Boii en de Volcae in het midden van Europa en de Belgen en de Remii in Frankrijk en België. De tentoonstelling telt meer dan 1.000 voorwerpen waaronder prestigieuze stukken en recente vondsten die nog nooit eerder aan het publiek getoond zijn.

Lees verder

Vrienden van Kelemantia nodigen uit

Op vrijdag 16 juni organiseren de Vrienden van Kelemantia in Hoeselt (Limburg) een lezing over de opgraving in het Romeinse for Kelemantia in Slovakije. Ook al in Hoeselt vindt op zaterdag 1 juli een benefiet-barbecue plaats. De opbrengst zal gebruikt worden om Vlaamse studenten conservatie en archeologie de kans te geven deel te nemen aan de nieuwe campagne in Kelemantia. Alle sympathisaten zijn van harte welkom.

Lees verder

Scherpenheuvel-Zichem neemt Maagdentoren in erfpacht

De stad Scherpenheuvel-Zichem gaat de Maagdentoren in erfpacht nemen. Dat werd vandaag beslist op een spoedoverleg tussen de stad, de provincie en het Vlaamse Gewest. De restauratie van het bouwvallige monument zou hierdoor versneld worden. Intussen plant de vzw Red de Maagdentoren op zaterdag 17 juni een wake aan het ingestorte monument.

Lees verder

Nieuwe intergemeentelijke archeologische dienst in Tienen

De stad Tienen zal in de toekomst rond archeologie samenwerken met Linter, Glabbeek en Hoegaarden in het nieuwe samenwerkingsverband PORTIVA. De gemeenteraad van Tienen sprak zich vorige donderdag gunstig uit over het voorstel. De Vlaamse overheid trekt 50.000 euro uit om het project te financieren. Verder zal iedere gemeente een bijdrage leveren per inwoner.

Lees verder